In 2016 en in 2017 werden vanuit de KBO Kring-Deurne ontmoetingsdagen georganiseerd. Dit jaar werd de Dag van de Ouderen gehouden. Op de foto de ontmoetingsdag in 2017 in het cultuurcentrum die in het teken stond van muziek. (Archieffoto: Frans Klaus)

KBO Kring-Deurne wil nieuwe woonvormen voor ouderen

donderdag 8 november 2018 - 10:47|Willie Thijssen

DEURNE - KBO Kring-Deurne is sinds 2015 actief. De 3.000 leden van de negen afzonderlijke KBO-afdelingen in de gemeente Deurne hebben daarmee een krachtige spreekbuis gekregen. De eerste resultaten zijn zichtbaar en merkbaar zoals de belangenbehartiging, het succesvolle project Wonen met Gemak en Automaatje, dat binnenkort start. Maar het kringbestuur wil meer. “We gaan voor alle ouderen.”

'De grootste winst is dat we als KBO’s een eenheid zijn'

Waar de afdelingen zich sterk maken op het gebied van ontspanning, ontmoeting, bezinning en voorlichting, richt de KBO-kring zich met name op belangenbehartiging en samenwerking. Leo Verberne is voorzitter. Daarnaast bestaat het bestuur uit vice-voorzitter Thijs Remmerswaal, secretaris Jan Manders en penningmeester Gerrit van den Heuvel en de bestuursleden Jos Schepman, Marian van Dijk, Cees van de Ven, Francy Trienekens en Jeanne van Etten-van Homelen.
Leo Verberne over de opstartfase: “De grootste winst is dat we als KBO’s een eenheid zijn.” De negen afdelingen in de gemeente Deurne tellen in totaal 3.000 leden. Daarmee heeft de kring een grote achterban. Secretaris Jan Manders: “Naar schatting zijn er in de gemeente Deurne 6.500 65-plussers. We gaan voor alle ouderen.” Verberne vervolgt: “De gemeente heeft meer en meer taken gekregen op het gebied van de zorg. Het is belangijk dat we als ouderen aan tafel zitten bij de gemeente.” Volgens Verberne zijn de contacten met de gemeente goed en is er regelmatig overleg met de wethouder. “We kunnen zaken die bij ons leven kenbaar maken bij hem. Dat gaat goed.” 

'Het is een generatie die niet snel de hand ophoudt'

Ondersteunen
Zo is bijvoorbeeld het project Wonen met Gemak ontstaan en krijgt het project Automaatje steeds meer vorm. Binnen Wonen met Gemak krijgen ouderen advies op het gebied van veilig en comfortabel wonen met kleine aanpassingen in huis. Automaatje is een project vanuit de ANWB waarin buurtgenoten of kennissen een vergoeding krijgen als ze minder mobiele ouderen meenemen naar bijvoorbeeld de supermarkt of het ziekenhuis. Thijs Remmerswaal: “De gemeentelijke taxiregeling werkt niet altijd even goed. Soms moeten ouderen lang wachten omdat het gecombineerde ritten zijn. Automaatje heeft directe ritten, van deur tot deur.”
Vanuit de KBO zijn ook adviseurs opgeleid om ouderen te ondersteunen op tal van terreinen. Er zijn drie onafhankelijke cliëntondersteuners actief, twaalf vrijwillig ouderadviseurs en achttien belastinginvullers. Behalve dat ze zich inzetten voor de ouderen, hebben ze meteen ook een signaalfunctie wat betreft eenzaamheid, armoede en zorg. Verberne: “Ouderen zeggen niet snel dat ze eenzaam zijn of maar weinig te besteden hebben. Het is een generatie die niet snel de hand ophoudt.”
De leden van het kringbestuur ziet vooral eenzaamheid toenemen. Gerrit van den Heuvel: “Honderd procent. Niemand zegt dat hij eenzaam is. Maar veel ouderen zitten vaak lang alleen. Het is moeilijk om ze naar bijeenkomsten te krijgen.” 

'Samenredzaamheid en zelfredzaamheid zijn de twee hoofdthema’s'

Nieuwe woonvormen
Een van de hoofdthema’s van de gemeente Deurne is wonen en zorg. De laatste jaren blijven ouderen steeds langer thuis wonen. Volgens onderzoek wil 95 procent van de ouderen dat ook het liefst. Verberne: “De traditionele zorgcentra zijn er niet meer. Wel kunnen ouderen in aanmerking komen voor een plek in een verpleeghuis, maar de indicaties worden steeds steviger. De gemiddelde tijd dat ze er wonen is zo’n acht tot negen maanden.” Het gat van zelfstandig wonen naar het verpleeghuis is volgens het kringbestuur nu te groot. Nieuwe woonvormen zouden een oplossing kunnen zijn. “Teveel ouderen die niet meer vitaal zijn blijven thuis zitten. Maar zij willen wel met anderen in contact komen. Ze willen best zelfstandig blijven wonen, maar dan wel met goede zorg. We willen dat er in gemeente aandacht komt voor deze problematiek. We gaan met de gemeente, Bergopwaarts en zorgleveranciers om tafel om deze leemte te vullen. Zo kunnen we wellicht met elkaar nieuwe woonvormen realiseren waarbij samenredzaamheid en zelfredzaamheid de twee hoofdthema’s zijn”, zegt de voorzitter. 
’t Stijn is volgens de kringbestuurders in Deurne al een goed voorbeeld, maar zo’n woonvorm zou voor meer mensen in beeld moeten zijn. “Zo’n woonvorm hoeft ook niet per se alleen voor ouderen te zijn. Jongeren en ouderen kunnen goed bijelkaar wonen. Zo kunnen mensen die vitaal zijn bijvoorbeeld sneeuw ruimen bij de woningen van minder vitale ouderen. We hopen dat de gemeente hierin positief wil meedenken.” 

Gerelateerde nieuwsberichten

Medailles voor KDO Deurne DEURNE - Acrogymnasten van KDO Deurne namen afgelopen weekend deel aan de laatste plaatsingswedstrijden acrobatische gymnastiek voor het A- en B-niveau in Den Bosch. Net als op eerdere plaatsingswedstrijden was... 28 mei 2019 - 16:15
Scouting winnaar originaliteitsprijs DEURNE – Rabobank Peelland Zuid verdeelt deze week 275.000 euro onder 480 verenigingen, die deelnamen aan de twaalfde editie van de Clubkas Campagne. Tijdens een feestelijke Roadshow door de dorpen... 24 mei 2019 - 10:42
Staande ovatie voor spelers bij Blind Date NEERKANT – Theatergroep Neerkant vierde afgelopen weekend zijn eerste lustrum met de voorstelling Blind Date. De voorstelling werd vrijdag, zaterdag en zondag opgevoerd in De Moost. Blind Date is een... 21 mei 2019 - 09:41
Onderwaterparkoers voor duikers met beperking DEURNE – De Deurnese stichting Red Lobster Divers organiseert al zo’n zeventien jaar duikactiviteiten voor mensen met een beperking. Ze doet dit onder anderen in het zwembad van Oro op... 16 mei 2019 - 10:39
Royal Music Night met Trijntje Oosterhuis en Frans Duijts DEURNE – Op de Markt in Deurne wordt vrijdag 26 april op de vooravond van Koningsdag het tweejaarlijkse evenement The Royal Music Night gehouden. De hoofdartiesten zijn Trijntje Oosterhuis en... 25 april 2019 - 09:59
Indrukwekkend spel door Het Peels Toneel HELENAVEEN – Voor een uitverkochte zaal in De Gouden Helm in Helenaveen speelde het Peels Toneel zondag 7 april de komische thriller De Italiaanse Meesterhand. Geen gewone klucht, maar een... 9 april 2019 - 09:43