In 2016 en in 2017 werden vanuit de KBO Kring-Deurne ontmoetingsdagen georganiseerd. Dit jaar werd de Dag van de Ouderen gehouden. Op de foto de ontmoetingsdag in 2017 in het cultuurcentrum die in het teken stond van muziek. (Archieffoto: Frans Klaus)

KBO Kring-Deurne wil nieuwe woonvormen voor ouderen

donderdag 8 november 2018 - 10:47|Willie Thijssen

DEURNE - KBO Kring-Deurne is sinds 2015 actief. De 3.000 leden van de negen afzonderlijke KBO-afdelingen in de gemeente Deurne hebben daarmee een krachtige spreekbuis gekregen. De eerste resultaten zijn zichtbaar en merkbaar zoals de belangenbehartiging, het succesvolle project Wonen met Gemak en Automaatje, dat binnenkort start. Maar het kringbestuur wil meer. “We gaan voor alle ouderen.”

'De grootste winst is dat we als KBO’s een eenheid zijn'

Waar de afdelingen zich sterk maken op het gebied van ontspanning, ontmoeting, bezinning en voorlichting, richt de KBO-kring zich met name op belangenbehartiging en samenwerking. Leo Verberne is voorzitter. Daarnaast bestaat het bestuur uit vice-voorzitter Thijs Remmerswaal, secretaris Jan Manders en penningmeester Gerrit van den Heuvel en de bestuursleden Jos Schepman, Marian van Dijk, Cees van de Ven, Francy Trienekens en Jeanne van Etten-van Homelen.
Leo Verberne over de opstartfase: “De grootste winst is dat we als KBO’s een eenheid zijn.” De negen afdelingen in de gemeente Deurne tellen in totaal 3.000 leden. Daarmee heeft de kring een grote achterban. Secretaris Jan Manders: “Naar schatting zijn er in de gemeente Deurne 6.500 65-plussers. We gaan voor alle ouderen.” Verberne vervolgt: “De gemeente heeft meer en meer taken gekregen op het gebied van de zorg. Het is belangijk dat we als ouderen aan tafel zitten bij de gemeente.” Volgens Verberne zijn de contacten met de gemeente goed en is er regelmatig overleg met de wethouder. “We kunnen zaken die bij ons leven kenbaar maken bij hem. Dat gaat goed.” 

'Het is een generatie die niet snel de hand ophoudt'

Ondersteunen
Zo is bijvoorbeeld het project Wonen met Gemak ontstaan en krijgt het project Automaatje steeds meer vorm. Binnen Wonen met Gemak krijgen ouderen advies op het gebied van veilig en comfortabel wonen met kleine aanpassingen in huis. Automaatje is een project vanuit de ANWB waarin buurtgenoten of kennissen een vergoeding krijgen als ze minder mobiele ouderen meenemen naar bijvoorbeeld de supermarkt of het ziekenhuis. Thijs Remmerswaal: “De gemeentelijke taxiregeling werkt niet altijd even goed. Soms moeten ouderen lang wachten omdat het gecombineerde ritten zijn. Automaatje heeft directe ritten, van deur tot deur.”
Vanuit de KBO zijn ook adviseurs opgeleid om ouderen te ondersteunen op tal van terreinen. Er zijn drie onafhankelijke cliëntondersteuners actief, twaalf vrijwillig ouderadviseurs en achttien belastinginvullers. Behalve dat ze zich inzetten voor de ouderen, hebben ze meteen ook een signaalfunctie wat betreft eenzaamheid, armoede en zorg. Verberne: “Ouderen zeggen niet snel dat ze eenzaam zijn of maar weinig te besteden hebben. Het is een generatie die niet snel de hand ophoudt.”
De leden van het kringbestuur ziet vooral eenzaamheid toenemen. Gerrit van den Heuvel: “Honderd procent. Niemand zegt dat hij eenzaam is. Maar veel ouderen zitten vaak lang alleen. Het is moeilijk om ze naar bijeenkomsten te krijgen.” 

'Samenredzaamheid en zelfredzaamheid zijn de twee hoofdthema’s'

Nieuwe woonvormen
Een van de hoofdthema’s van de gemeente Deurne is wonen en zorg. De laatste jaren blijven ouderen steeds langer thuis wonen. Volgens onderzoek wil 95 procent van de ouderen dat ook het liefst. Verberne: “De traditionele zorgcentra zijn er niet meer. Wel kunnen ouderen in aanmerking komen voor een plek in een verpleeghuis, maar de indicaties worden steeds steviger. De gemiddelde tijd dat ze er wonen is zo’n acht tot negen maanden.” Het gat van zelfstandig wonen naar het verpleeghuis is volgens het kringbestuur nu te groot. Nieuwe woonvormen zouden een oplossing kunnen zijn. “Teveel ouderen die niet meer vitaal zijn blijven thuis zitten. Maar zij willen wel met anderen in contact komen. Ze willen best zelfstandig blijven wonen, maar dan wel met goede zorg. We willen dat er in gemeente aandacht komt voor deze problematiek. We gaan met de gemeente, Bergopwaarts en zorgleveranciers om tafel om deze leemte te vullen. Zo kunnen we wellicht met elkaar nieuwe woonvormen realiseren waarbij samenredzaamheid en zelfredzaamheid de twee hoofdthema’s zijn”, zegt de voorzitter. 
’t Stijn is volgens de kringbestuurders in Deurne al een goed voorbeeld, maar zo’n woonvorm zou voor meer mensen in beeld moeten zijn. “Zo’n woonvorm hoeft ook niet per se alleen voor ouderen te zijn. Jongeren en ouderen kunnen goed bijelkaar wonen. Zo kunnen mensen die vitaal zijn bijvoorbeeld sneeuw ruimen bij de woningen van minder vitale ouderen. We hopen dat de gemeente hierin positief wil meedenken.” 

Gerelateerde nieuwsberichten

Robin Donkers prins Ulewappers NEERKANT - Robin Donkers (26 jaar) is de nieuwe prins van de Neerkantse carnavalsvereniging De Ulewappers. Hij werd zondagmiddag gepresenteerd tijdens het prinsenbal. Prins Robin I is de 59ste prins... 11 november 2018 - 16:24
Gevarieerd jubileumfeest met Una Sono LIESSEL - Het Liesselse gemengd koor Una Sono vierde afgelopen zaterdag 3 november zijn diamanten jubileum met het concert The Sound of Musical in De Kastanje in Liessel. Behalve het... 5 november 2018 - 09:39
Deurne Wittut gaat 2.400 euro verdelen DEURNE - Vorige week is al een aantal categorieën voor de quiz Deurne Wittut vermeld in het Weekblad voor Deurne. Zoals beloofd hierbij nog een vijftal, te weten Entertainment, Ken... 1 november 2018 - 11:01
Jubilarissen Invalidenbond Deurne DEURNE - Het bestuur van Invalidenbond Deurne heeft woensdagavond 10 oktober tijdens een bijeenkomst in zalen Van Bussel de jubilarissen gehuldigd. Dora Verberne, Tiny Verbruggen, Kia van Hoof en Harrie... 12 oktober 2018 - 14:46
Jubileumweekend vijftigjarige volleybalvereniging Livoc in Liessel LIESSEL – Het was bijna niet doorgegaan; de viering van het vijftigjarige bestaansjubileum van volleybalclub Livoc in Liessel. Het kleine, uit drie personen bestaande bestuur heeft de handen vol aan... 31 augustus 2018 - 13:36
Kwart eeuw g-voetbal bij ZSV ZEILBERG – Al 25 jaar voetballen bij ZSV spelers met een beperking met elkaar in de zogenoemde g-teams. Veelal met veel plezier. “De sfeer binnen de teams is over het... 31 augustus 2018 - 09:24