In 2016 en in 2017 werden vanuit de KBO Kring-Deurne ontmoetingsdagen georganiseerd. Dit jaar werd de Dag van de Ouderen gehouden. Op de foto de ontmoetingsdag in 2017 in het cultuurcentrum die in het teken stond van muziek. (Archieffoto: Frans Klaus)

KBO Kring-Deurne wil nieuwe woonvormen voor ouderen

donderdag 8 november 2018 - 10:47|Willie Thijssen

DEURNE - KBO Kring-Deurne is sinds 2015 actief. De 3.000 leden van de negen afzonderlijke KBO-afdelingen in de gemeente Deurne hebben daarmee een krachtige spreekbuis gekregen. De eerste resultaten zijn zichtbaar en merkbaar zoals de belangenbehartiging, het succesvolle project Wonen met Gemak en Automaatje, dat binnenkort start. Maar het kringbestuur wil meer. “We gaan voor alle ouderen.”

'De grootste winst is dat we als KBO’s een eenheid zijn'

Waar de afdelingen zich sterk maken op het gebied van ontspanning, ontmoeting, bezinning en voorlichting, richt de KBO-kring zich met name op belangenbehartiging en samenwerking. Leo Verberne is voorzitter. Daarnaast bestaat het bestuur uit vice-voorzitter Thijs Remmerswaal, secretaris Jan Manders en penningmeester Gerrit van den Heuvel en de bestuursleden Jos Schepman, Marian van Dijk, Cees van de Ven, Francy Trienekens en Jeanne van Etten-van Homelen.
Leo Verberne over de opstartfase: “De grootste winst is dat we als KBO’s een eenheid zijn.” De negen afdelingen in de gemeente Deurne tellen in totaal 3.000 leden. Daarmee heeft de kring een grote achterban. Secretaris Jan Manders: “Naar schatting zijn er in de gemeente Deurne 6.500 65-plussers. We gaan voor alle ouderen.” Verberne vervolgt: “De gemeente heeft meer en meer taken gekregen op het gebied van de zorg. Het is belangijk dat we als ouderen aan tafel zitten bij de gemeente.” Volgens Verberne zijn de contacten met de gemeente goed en is er regelmatig overleg met de wethouder. “We kunnen zaken die bij ons leven kenbaar maken bij hem. Dat gaat goed.” 

'Het is een generatie die niet snel de hand ophoudt'

Ondersteunen
Zo is bijvoorbeeld het project Wonen met Gemak ontstaan en krijgt het project Automaatje steeds meer vorm. Binnen Wonen met Gemak krijgen ouderen advies op het gebied van veilig en comfortabel wonen met kleine aanpassingen in huis. Automaatje is een project vanuit de ANWB waarin buurtgenoten of kennissen een vergoeding krijgen als ze minder mobiele ouderen meenemen naar bijvoorbeeld de supermarkt of het ziekenhuis. Thijs Remmerswaal: “De gemeentelijke taxiregeling werkt niet altijd even goed. Soms moeten ouderen lang wachten omdat het gecombineerde ritten zijn. Automaatje heeft directe ritten, van deur tot deur.”
Vanuit de KBO zijn ook adviseurs opgeleid om ouderen te ondersteunen op tal van terreinen. Er zijn drie onafhankelijke cliëntondersteuners actief, twaalf vrijwillig ouderadviseurs en achttien belastinginvullers. Behalve dat ze zich inzetten voor de ouderen, hebben ze meteen ook een signaalfunctie wat betreft eenzaamheid, armoede en zorg. Verberne: “Ouderen zeggen niet snel dat ze eenzaam zijn of maar weinig te besteden hebben. Het is een generatie die niet snel de hand ophoudt.”
De leden van het kringbestuur ziet vooral eenzaamheid toenemen. Gerrit van den Heuvel: “Honderd procent. Niemand zegt dat hij eenzaam is. Maar veel ouderen zitten vaak lang alleen. Het is moeilijk om ze naar bijeenkomsten te krijgen.” 

'Samenredzaamheid en zelfredzaamheid zijn de twee hoofdthema’s'

Nieuwe woonvormen
Een van de hoofdthema’s van de gemeente Deurne is wonen en zorg. De laatste jaren blijven ouderen steeds langer thuis wonen. Volgens onderzoek wil 95 procent van de ouderen dat ook het liefst. Verberne: “De traditionele zorgcentra zijn er niet meer. Wel kunnen ouderen in aanmerking komen voor een plek in een verpleeghuis, maar de indicaties worden steeds steviger. De gemiddelde tijd dat ze er wonen is zo’n acht tot negen maanden.” Het gat van zelfstandig wonen naar het verpleeghuis is volgens het kringbestuur nu te groot. Nieuwe woonvormen zouden een oplossing kunnen zijn. “Teveel ouderen die niet meer vitaal zijn blijven thuis zitten. Maar zij willen wel met anderen in contact komen. Ze willen best zelfstandig blijven wonen, maar dan wel met goede zorg. We willen dat er in gemeente aandacht komt voor deze problematiek. We gaan met de gemeente, Bergopwaarts en zorgleveranciers om tafel om deze leemte te vullen. Zo kunnen we wellicht met elkaar nieuwe woonvormen realiseren waarbij samenredzaamheid en zelfredzaamheid de twee hoofdthema’s zijn”, zegt de voorzitter. 
’t Stijn is volgens de kringbestuurders in Deurne al een goed voorbeeld, maar zo’n woonvorm zou voor meer mensen in beeld moeten zijn. “Zo’n woonvorm hoeft ook niet per se alleen voor ouderen te zijn. Jongeren en ouderen kunnen goed bijelkaar wonen. Zo kunnen mensen die vitaal zijn bijvoorbeeld sneeuw ruimen bij de woningen van minder vitale ouderen. We hopen dat de gemeente hierin positief wil meedenken.” 

Gerelateerde nieuwsberichten

Optocht in Helenaveen 5 maart 2019 - 20:52
Deurne Zingt volle bak Mee DEURNE - Het is inmiddels een traditie bij De Peelstrekels: Deurne Zingt Mee op carnavalsmaandag in het cultuurcentrum Martien van Doorne in Deurne. Ook de editie van maandag 4 maart... 5 maart 2019 - 11:39
Onderscheidingen bij De Heikneuters SINT JOZEFPAROCHIE - Tijdens de opening van carnaval op zaterdag 1 maart in ’t Turfke in Deurne is Marwil Claassen benoemd tot erelid van De Heikneuters. Henk van den Berkmortel... 5 maart 2019 - 11:02
Marij Manders is Kneuterboer SINT JOZEFPAROCHIE – Marij Manders is vrijdag 1 maart door het bestuur van carnavalsvereniging De Heikneuters uitgeroepen tot Kneuterboer 2019. De onderscheiding is in 1994 ingesteld door prins Tinus I... 5 maart 2019 - 10:24
Optocht Zeilberg in beeld ZEILBERG - Maandagmiddag trok in Zeilberg de optocht van De Pottenbakkers door de straten. Onderstaand de uitslag en foto's. Wagens: 1. Familie en vrienden van prinsenpaar met Motorbende 2. Hoge... 5 maart 2019 - 09:46
Optocht Vlierden rondom de prins VLIERDEN - Prins Rik I en prinses Judith vormden een dankbaar onderwerp in de optocht van De Dorstvlegels in Vlierden. Hun familie en vrienden wonnen in de categorie Wagens met... 4 maart 2019 - 19:18