Servicerubriek

Huisartsen gemeente Deurne
Alle inwoners die zijn ingeschreven bij een huisarts in Deurne of Liessel bellen vanaf 1 januari 2020 ’s avonds, ’s nachts en in het weekend voor spoedeisende medische zorg het volgende telefoonnummer: T. 088 - 876 51 51.
Huisartsenposten Oost-Brabant (locatie Helmond) is geopend van maandag t/m vrijdag van 17.00 uur ‘s middags tot 08.00 uur de volgende ochtend. In het weekend vanaf vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagochtend 08.00 uur én op feestdagen. Het bezoekadres van Huisartsenposten Oost-Brabant (locatie Helmond) is: Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond.

Apotheek
Buiten de reguliere openingstijden van de Deurnese apotheken kunt u terecht bij de Dienstapotheek Elkerliek. De dienstapotheek is op werkdagen geopend van 18:00 tot 08:00 de volgende ochtend. In het weekend en op feestdagen 24 uur. U vindt de dienstapotheek in de centrale hal van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Na 21.00 uur kunt u de dienstapotheek bereiken via de ingang bij de Spoedeisende Hulp. Het adres van Dienstapotheek Elkerliek is Wesselmanlaan 25, 5707HA, Helmond. T. 0492 - 595 983.

Tandartsen
Voor spoedeisende tandheelkundige hulp buiten openingstijden en in het weekend, kunt u de website of het telefonisch antwoordapparaat van uw eigen tandarts raadplegen.

Politie
Bij spoed: T. 112. Geen spoed: T. 0900 - 8844.
Meld Misdaad Anoniem: T. 0800 - 7000.
Bureau Helmond is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur en op zaterdag en zondag van 09.00 tot 18.00 uur.
Online aangifte doen kan ook via www.politie.nl.

Brandweer
Bij spoed: T. 112.
Geen spoed: T. 0900 - 8844.

Verloskundigen
Anja Panhuijzen, Emilie van Schijndel, Eveline Oostrom en Esmee Bakker p/a Elkerliek Ziekenhuis, Dunantweg 16, Deurne. T. 0493 - 310 309.
Telefonisch spreekuur/afspraken: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00-12.00 uur.

GGD Brabant-Zuidoost
Aanvraag ambulancezorg voor noodgevallen: 112.
Voor aanvraag vervoer: T. 040 - 233 21 35.
Zorg in Deurne Zorg in Deurne is er voor hulp en ondersteuning (Wmo), jeugdzorg en begeleiding en armoede en schulden. Bezoekadres: Markt 1 (hoofdingang gemeentehuis), Zie www.zorgindeurne.nl, mail: zorgindeurne@deurne.nl of bel T. 0493 - 387 387.

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Heeft u een gesprek met een Wmo-consulent, cliëntondersteuner, wijkwerker of gezins- en jongerencoach van Zorg in Deurne? En vindt u het moeilijk om dit gesprek alleen te voeren? Dan kunt u iemand vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn. U kunt gebruik maken van gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Kijk voor meer informatie op www.zorgindeurne.nl.

Voedselbank Deurne, Asten en Someren
Stichting Voedselbank Deurne zet zich in voor huishoudens in Deurne, Asten en Someren, die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen en daardoor niet meer in hun eerste levensbehoefte kunnen voorzien. Wij doen dit door levensmiddelen wekelijks te verzamelen om deze ook weer wekelijks aan te bieden aan gezinnen die voldoen aan de normen om gebruik te kunnen maken van de Voedselbank. Voor meer informatie zie onze website Voedselbank Deurne of bel T. 06 - 833 406 12.

Spoed4Jeugd
Voor een crisissituatie waarbij direct hulp nodig is én een kind of jongere betrokken is, kunt u contact opnemen met Spoed4Jeugd (dag en nacht bereikbaar), T. 088 - 066 69 99.

Buurtbemiddeling Deurne
Buurtbemiddeling DAS bemiddelt bij burenconflicten. Inwoners van de gemeenten Deurne, Asten en Someren kunnen gratis buurtbemiddelaars inschakelen bij een conflict met de buren. Bel 0611254773 of mail naar info@buurtbemiddelingdas.nl. Zie ook: www.buurtbemiddelingdas.nl.

Stichting Cratosvrienden Cratos
biedt een plek waar iedereen, met of zonder beperking, ontvangen wordt in de huiskamer die elke dag open is. Er zijn activiteiten zoals bingo, kaarten of gezamenlijk eten. De helpdesk is er voor het invullen van papieren en hulp bij vervoersproblemen. Het NAH-café is om de twee weken open op woensdag van 13.30 tot 16.00 uur. Verder is er een groep op maandag van 09.30 tot 12.00 uur voor mensen die zich eenzaam voelen, vergeetachtig worden en behoefte hebben aan gezelschap. Locatie: Rembrandt van Rijnstraat 5b Deurne. Voor mensen met een smalle beurs is er kledingbank Cratos, Spoorlaan 5 Deurne. Open: maandag van 13.30 tot 15.00 uur en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Aanleveren van schone kleding elke zaterdag van 10.30 tot 12.30 uur. Zie Cratosvrienden.nl. T. 0493 - 842 255 of Kledingbank, T. 06 - 425 908 76.

Stichting Grip op Schuld Deurne
Grip op Schuld helpt inwoners van Deurne die financiële problemen of schulden hebben of dreigen te krijgen. Een gecertificeerd en deskundig maatje helpt om de financiën van de cliënt op orde te krijgen en te houden. Het maatje ondersteunt de cliënt naar zelfredzaamheid. De hulp vindt plaats zolang het nodig is en is geheel gratis, terwijl de privacy is gewaarborgd! Nieuwe maatjes zijn altijd welkom! Heeft een cliënt te weinig aflossingscapaciteit om relatief lage schulden waarop hoge rente en opslagen zitten, snel af te lossen en is deze cliënt echt gemotiveerd om de problemen op te lossen? Dan kan Grip op Schuld behulpzaam zijn met een aanvraag bij het Fonds bijzondere Noden, waarmee Grip op Schuld intensief samenwerkt. Dit fonds kan wellicht onder voorwaarden de schulden afkopen en de cliënt een renteloze lening verstrekken. Voor meer informatie en hulp, bel Grip op Schuld: T. 06 - 374 022 32.
Adres: Markt 1 Deurne. U kunt zich ook melden bij de balie van het gemeentehuis. U wordt dan doorverbonden met een medewerker van GripOpSchuld. E-mail info@gripopschulddeurne.nl. Meer informatie vindt u op de website: www.gripopschulddeurne.nl.

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld Deurne helpt kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen. Het doel van de stichting is om de kinderen de mogelijkheden te bieden om mee te kunnen doen aan sport, cultuur, onderwijs, welzijn en maatschappij. Adres: Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang van het gemeentehuis). Inloopspreekuur dinsdag van 9.00 tot 11.30 uur of na afspraak.
Kijk voor meer info op leergelddeurne.nl. Mail info@leergelddeurne.nl of bel T. 06 - 281 372 24.

Lev-groep Deurne
De Lev-groep is er voor iedereen die vragen heeft over zorg, wonen, opvoeden, relaties, werken, echtscheiding, geldzaken, formulieren. Voor iedereen die actief wil zijn in wijk of buurt of die meer wil weten over vrijwilligerswerk. De locatie in Deurne: Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang gemeentehuis). Dagelijks telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur.
Kijk voor meer info op www.levgroep.nl. Mail sociaalteamdeurne@levgroep of bel T. 0493 - 352 500.

De Zorgboog
Voor hulp bij persoonlijke verzorging en/of verpleging, zorg na behandeling in het ziekenhuis, specialistische verpleging, acute zorg thuis en terminale nachtzorg. In kleine wijkzorgteams wordt hulp en ondersteuning geboden, afgestemd op de zorgvraag. Kijk op zorgboog.nl of bel T. 0900 - 899 86 36.
Ook voor informatie over zwangerschapsbegeleiding en kraamzorg.

Savant Zorg
Persoonlijke verzorging, verpleging, verpleeghuiszorg, behandeling, verblijf, huishoudelijke verzorging en acute zorg: T. 0492 - 572 000.
Uitleen hulpmiddelen en informatie: savantzorg.nl.

Poetszorg, poetsen met een praatje
Voor huishoudelijke ondersteuning in de regio Peelland.
Zie www.poetszorg.nl of bel T. 0850 - 761 100.

Buurtzorg Deurne
Verpleging en verzorging thuis: www.buurtzorgnederland.com of bel T. 06 - 120 792 26.

Thuiszorg, Samen verder
Voor verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp en/of begeleiding, T. 0492 - 476 001.
Zie ook www.thuiszorgsamenverder.nl.
Voor spoedhulp, bijvoorbeeld na ontslag ziekenhuis: 24 uur per dag bereikbaar via tel: T. 06 - 494 383 19.

Acteon Thuiszorg
Huishoudelijke ondersteuning in het kader van de WMO. In 24 gemeenten waaronder de Peelgemeenten. Zie acteonthuiszorg.nl of bel T. 040 - 248 77 40.

Zorgtuin D’n Hof Liessel
Dagbesteding voor ouderen. mail zorgtuindenhof@gmail.com of bel T. 06 - 244 613 41.

Bloedafname Elkerliek
Belangrijk: bloed prikken kan alleen op afspraak. U kunt zelf een afspraak maken op www.elkerliek.nl/bloedafname.

Dierenartsen
Dierenartsencombinatie Zuid-Oost, locatie Deurne, Zeilbergsestraat 142.
Gezelschapsdieren: alleen op afspraak: T. 0493 - 352 425.
Voor spoedgevallen tijdens avond, nacht en weekend: T. 0900 - 993 39 93.
Landbouwhuisdieren volgens afspraak: T. 0493 - 352 424.
Dierenarts P. Kome, Molenweg 2, Liessel: T. 0493 - 341 729.
Dierenkliniek Brouwhuis, Rivierensingel 730, Helmond: T. 0492 - 515 977.

Zwerfdieren
Dier kwijt of een zwerfdier gevonden? Dierenambulance Noordelijk Limburg T. 0478 - 220 800.
Voor opvang vogels: Stichting Vogelsasiel Someren eo, Philipsbosweg 7 in Lierop zie www.vogelasielsomeren.nl of bel T. 06 - 297 993 16.

Energie Spreekuur
Bewoners en huiseigenaren kunnen al hun vragen stellen over energie besparen en het verduurzamen van hun woning. Een team van deskundige Energiecoaches is aanwezig om al je vragen te beantwoorden en samen overzicht en inzicht te krijgen in mogelijke bespaarmaatregelen voor de woning.

Het Energieloket in De Ossenbeemd in Deurne is elke zaterdagochtend van 9.30-12.00 uur geopend voor vrije inloop.