Gemeente Deurne moet bezuinigen op zorg

dinsdag 24 november 2020 - 13:08|
Van onze partner
Pricewise.nl

Hoewel iedereen in Nederland verplicht is verzekerd via de zorgverzekering 2021, dekt een zorgverzekering niet alle noodzakelijke zorg. Veel chronisch zieken moeten een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Tot 2015 lag de verantwoordelijkheid voor dit soort zorg bij de Rijksoverheid. Daarna is deze zorg gedecentraliseerd en zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO.

Hoge zorgkosten zorgen voor begrotingstekort
Veel gemeenten waarschuwden de overheid al, dat de decentralisatie van de zorg desastreus zou kunnen uitpakken. Veel gemeenten noteren dan ook rode cijfers en de zorgkosten zijn hier de oorzaak van. Dit geldt ook voor de gemeente Deurne. Deurne had in 2018 nog een sluitende begroting, maar in 2019 was er een begrotingstekort van ruim 1,2 miljoen euro. Dit begrotingstekort is vooral toe te schrijven aan de zorgkosten die onder gemeentelijke verantwoording vallen en maar blijven stijgen. De schade viel uiteindelijk nog mee voor Deurne. Het verlies op de jeugdzorg in Deurne was in 2019 opgelopen naar 1,8 miljoen euro en het negatieve resultaat op de WMO was ruim 1,9 miljoen euro. Mede door enkele meevallers, zoals hogere inkomsten uit toeristenbelasting en hogere opbrengsten uit verkoop van gebouwen en grond, kon het totale tekort beperkt worden tot 1,2 miljoen euro.

Grote verliezen op jeugdzorg
De kosten voor jeugdzorg hakken erin bij de gemeente Deurne. De belangrijkste oorzaak van het verlies op de jeugdzorg is de aanwezigheid van jeugdzorginstelling Vreekwijk. Het nadelige resultaat waar Deurne verantwoordelijk voor is, komt uit op ruim €700.000,-. Ten opzichte van een jaar eerder is het aantal kinderen dat gebruik maakt van zorg van Vreekwijk gestegen. Opvallend genoeg gaat dit vooral om kinderen die helemaal niet in Deurne wonen, maar afkomstig zijn uit omringende gemeenten. Toch vallen deze kinderen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Deurne, omdat Vreekwijk op het grondgebied van Deurne staat. Hier gaat in de nabije toekomst overigens wel verandering in komen. De overheid is bezig met een nieuw woonplaatsbeginsel, waarbij de gemeente waaruit een cliënt afkomst is, verantwoordelijk is voor de zorgkosten. Alleen dit is uitgesteld tot 2022, dus de komende twee jaar blijft Deurne nog verantwoordelijk.

Herzien zorgbehoefte
Ook op de WMO zijn er mogelijkheden om te bezuinigen. De verantwoordelijke wethouder wil daarom dat de zorgbehoefte van veel inwoners wordt herbekeken. Vooral de vraag of bepaalde zorg nog daadwerkelijk nodig is, is de centrale vraag. Toen de gemeente in 2015 verantwoordelijk werd voor de WMO, hadden patiënten nog bepaalde noodzakelijke zorg nodig. Nu, vijf jaar later, maken veel patiënten nog steeds gebruik van dezelfde soort zorg, terwijl dit misschien helemaal niet meer noodzakelijk is. Hier wil de wethouder dus naar kijken om te zien of op deze manier op de kosten te besparen is. De verwachting is dat in verband met corona, de zorgkosten in 2020 explosief zullen stijgen, al gaat de wethouder er wel vanuit dat het Rijk deze kosten gaat compenseren.

Gerelateerde nieuwsberichten

Een goed interieur is goud waard De buitenkant van een woning kan heel mooi zijn. Maar het is niet voor niets dat je in tv-programma’s en op websites vooral een inkijkje krijgt in het interieur ervan... 26 maart 2021 - 09:31
Een energieneutraal Deurne in 2050 Het is de ambitie van de gemeente Deurne om in 2050 energieneutraal te zijn. Hierbij wordt er geen CO2 meer uitgestoten of wordt uitstoot in ieder geval gecompenseerd. Een energieneutrale... 26 februari 2021 - 08:52
Een cv-ketel huren, flexibel en oplossingsgericht Een cv-ketel kopen is tegenwoordig niet altijd noodzakelijk. Er zijn namelijk verschillende mogelijkheden om toch gebruik te kunnen maken van een cv-ketel zonder in één keer een grote uitgave te... 25 januari 2021 - 10:16
Veranderingen aanvraag energielabel 2021 Volgend jaar gaat het energielabel veranderen. De grootste verandering zit in het energielabel voor woningen. Waar deze tot nu toe online aangevraagd kon worden, moet hiervoor vanaf 1 januari 2021... 4 januari 2021 - 14:52
Gekte op de huizenmarkt in Deurne Ook in Deurne is de huizenmarkt krap en schieten de prijzen omhoog. Sinds afgelopen zomer gaat de helft van de koopwoningen voor de vraagprijs of meer weg. Het komt steeds... 22 december 2020 - 08:48
Ontspannen tijdens Corona? 3 leuke casino spellen Gezellig een avondje naar het casino of naar de bingo. Tot voor kort normaal, maar door de Coronacrisis nu onmogelijk. Toch zijn er veel mensen die deze vorm van ontspanning... 27 november 2020 - 10:35