(Foto: Hein van Bakel)

Lokaal netwerk moet zorg 'ontschotten'

donderdag 16 januari 2014 - 13:27|

DEURNE – Met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst werd maandag 13 januari de samenwerking tussen de gemeente Deurne en de Stichting Sociale Gezondheid Deurne (SSGD) officieel bekrachtigd. Wethouder Jasper Ragetlie ondertekende namens de gemeente. Huisarts Kees de Kock zette zijn handtekening namens SSGD.

In de sociale wetgeving is een ontwikkeling gaande om de regie steeds meer te verleggen van nationaal naar lokaal niveau. Voor de gemeenten betekent dat ondermeer een ​groeiende verantwoordelijkheid op het gebied van jeugd- en gezondheidszorg. Een goede samenwerking met en tussen lokale instanties is volgens de gemeente Deurne een van de basisvoorwaarden om een goede invulling te kunnen geven aan de nieuwe manier van uitvoeren van AWBZ, Jeugd en Arbeidsparticipatie en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
De gemeente Deurne en SSGD werken inmiddels intensief samen in een aantal projecten zoals de Proeftuin Gezamenlijke Beoordeling Deurne, de Pilot Signalering Meervoudige Hulpvragen, het project Dementievriendelijke Plattelandskernen en het Participatiecafé Deurne. De regie ligt daarbij bij de gemeente Deurne.
De Stichting Sociale Gezondheid Deurne is een initiatief vanuit de eerstelijns gezondheidszorg zoals huisartsen, fysiotherapeuten en psychologen. De stichting streeft naar het opbouwen van een lokaal zorgnetwerk van en voor instellingen die in Deurne actief zijn op het gebied van zorg en welzijn. Het doel is de zorg waar mogelijk te ‘ontschotten’ en een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke deelname van alle inwoners.
Laagdrempelige toegang voor cliënten naar zorg- en hulpverleners enerszijds en korte lijnen tussen de zorgverleners onderling is nu meer dan ooit van groot belang, zo werd bij de ondertekening gesteld. De ‘kanteling’ in de zorg vraagt niet alleen om een andere manier van denken van zorgvragers maar ook van zorgaanbieders.
“Een toenemend aantal ziekten wordt chronisch. Het gaat in de gezondheidszorg dan ook niet meer alleen om het genezen van ziekten. Steeds vaker gaat het ook om het vinden van manieren om mensen met een ziekte zo actief en aangenaam mogelijk in het leven te laten staan,” stelde secretaris Will Mossink van SSGD.
Waar individuele instellingen of hulpverleners vastlopen in bestaande regelgeving kan een lokaal, sociaal netwerk met korte lijnen nieuwe inzichten en snellere resultaten opleveren. Huisarts Kees de Kock noemde als voorbeeld een patiënte die met hoofdpijn naar het spreekuur komt. “Je kunt zo’n patiënt een pijnstiller voorschrijven, maar je kunt ook doorvragen. Het kan heel goed mogelijk zijn dat de oorzaak van het probeem ligt bij een alcoholverslaving van de echtgenoot of drugsgebruik door een van de kinderen. Dan is het handig als je een lokaal netwerk hebt, waarbinnen je de cliënt linea recta kunt doorverwijzen naar een persoon of instantie die direct met het hele gezin aan de slag kan gaan. In plaats van de patiënt met een pijnstiller en een goedbedoeld advies om zelf hulp te gaan zoeken naar huis te sturen.”
Het bestuur van de stichting bestaat uit voorzitter Kees de Kock, secretaris Will Mossink en de bestuursleden: fysiotherapeut Jack van Loon, directeur Wijkzorg Nawelle Sabir van Savant Zorg, Henk van Duijn en Wim van Hest. De stichting wordt bijgestaan door een Raad van Advies bestaande uit directie- en bestuursleden van onder meer MEE Zuidoost Brabant, GGZ Oost Brabant, De Zorgboog, de voormalige Stichting Welzijn Deurne, Bergopwaarts en Blixembosch.

Gerelateerde nieuwsberichten

Hoofdwegen eerst sneeuwvrij bij extreem winterweer DEURNE - De hoofdwegen en aanliggende fietspaden in Deurne worden bij extreem winterweer als eerste sneeuwvrij gemaakt. Daarna volgen de andere routes. Dat maakte wethouder Helm Verhees vorige week vrijdag... 16 april 2021 - 11:51
Na zestig jaar huwelijk nog steeds gelukkig HELENAVEEN – Jac en Annie Kluijtmans vieren volgende week hun diamanten huwelijk. Vanwege corona blijven grote festiviteiten logischerwijs uit. Het echtpaar ontmoette elkaar bij toeval in Neerkant en wonen al... 15 april 2021 - 16:00
Leerlingen adviseren Techniekcentrum Brainport DEURNE - De Kinderraad van Prodas helpt bedrijven en gemeenten sinds 2018 met vragen en probleemstukken. Afgelopen maandag mochten leerlingen van groep 7 van BS D’n Bogerd de derde fase... 15 april 2021 - 15:52
Horeca krijgt per ongeluk al factuur voor terras DEURNE - De gemeente Deurne heeft horecaondernemingen per ongeluk toch een rekening gestuurd voor terrashuur, terwijl B en W hadden besloten dat die niet hoeft te worden betaald zolang de... 15 april 2021 - 14:31
Lezers schrijven: Het kan nog Wandelend door het buitengebied is het heel opvallend, dat de bermen vrijwel geen bloemen hebben. Was het vóór de ruilverkaveling zo dat je na een korte wandeling een prachtige bos... 9 april 2021 - 11:28
Buurtbewoners toekomstige spoortunnel starten petitie DEURNE - Omwonenden van de Binderendreef en de Helmondseweg zijn bezorgd over de eventuele verkeersrisico’s en overlast die de nog te bouwen spoortunnel met zich meebrengt. Daarom zijn ze een... 9 april 2021 - 11:04