Experts doen onderzoek naar rotte eierenlucht

vrijdag 29 november 2013 - 17:00|Willie Thijssen

DEURNE - De provincie Noord-Brabant, gemeente Deurne en waterschap Aa en Maas vragen een expertpanel nader onderzoek te doen naar de ?rotte eierenlucht? die afgelopen voorjaar en zomer een aantal keren is waargenomen in Deurne, zoals bij de waterspeelplaats in het Zandbos.

Dit voorjaar kwam bij het waterschap een aantal meldingen over de rotte eierenlucht. Ook is een kind onwel geworden toen deze lucht vrijkwam na het oppompen van grondwater. Naar aanleiding van dit incident lieten waterschap Aa en Maas en de gemeente Deurne de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit in de omgeving van de waterspeelplaats in het Zandbos Speelbos al onderzoeken. De onderzoeksresultaten van een externe deskundige, wezen er op dat natuurlijke processen in de bodem zorgen voor hogere concentraties waterstofsulfide (H2S) in het grondwater. Als het grondwater in aanraking komt met de lucht, komt het waterstofsulfide vrij en dat vormt de typische geur. Of de ?rotte eierenlucht? een risico voor de gezondheid kan vormen is één van de vragen die aan het expertpanel wordt voorgelegd.
Het Expertpanel bestaat uit professor dr. Rietjens, hoogleraar toxicologie aan de Wageningen Universiteit, dr. Smolders, biogeochemicus aan de Radboud Universiteit Nijmegen en geohydroloog Boukes.

Onderzoeksvragen

Het panel formuleert onderzoeksvragen op het gebied van bodemsamenstelling, grondwatersamenstelling, de relatie grondwater/lucht, biochemische processen en de mogelijk risico?s voor de gezondheid. Vrijdag 6 december komt het panel voor de tweede keer bijeen. Er worden dan betrokkenen bij de problematiek gehoord en er vindt een veldbezoek in het gebied plaats. Daarna worden de onderzoeksvragen en werkzaamheden definitief geformuleerd. Naar verwachting levert het onderzoek in de eerste helft van 2014 antwoorden op.

Gerelateerde nieuwsberichten

Koninklijke Harmonie Deurne is terug van weggeweest DEURNE - Je moet als harmonie wel wat lef hebben om na een zo lange corona-onderbreking het publiek te trakteren op tweeconcerten in één weekend. De Koninklijke Harmonie Deurne durft... 22 oktober 2021 - 16:44
Lezers schrijven: Herfst in de Peel: kaalslag gaat door Herfst in de Peel: het is bijna symbolisch. De kaalslag wordt vervolgd, met dank aan beheerplan Natura 2000/Life+ Peelvenen. 'Uw generatie weet nog hoe de Peel er vroeger uitzag. De... 22 oktober 2021 - 16:33
Vrouwenbeweging ZijActief na 75 jaar nog springlevend DEURNE - Vrouwenbeweging ZijActief Deurne viert zaterdag 16 oktober het 75-jarig jubileum. Wat begon als vermaak voor een club agrarische vrouwen is inmiddels uitgegroeid tot een modern gezelschap van ongeveer... 18 oktober 2021 - 09:53
Natasja en Edwin in het spoor van Jan en Anny DEURNE - Na haar hit 'Trots op jou' leek een doorbraak als solozangeres voor Natasja Poels uit Deurne slechts een kwestie van tijd. Een kerstshow in het Cultuurcentrum moest de... 14 oktober 2021 - 20:03
Open dag bij stichting LinQ DEURNE - Stichting LinQ is in april 2019 gestart met het geven van begeleidingsprogramma’s op maat aan een groep kinderen/jongeren en jong-volwassenen met als doel hen meer kansrijk te maken... 8 oktober 2021 - 10:23
Er gloort weer hoop voor Den Draai ZEILBERG - Mensen in Zeilberg kunnen komende zondag 3 oktober eindelijk kennismaken met het nieuwe bestuur en het nieuwe beheerdersechtpaar van een vernieuwde Den Draai. Anderhalf jaar geleden startten het... 1 oktober 2021 - 13:02