Een Wadi in Someren. (Foto: Cor Verbeek)
Een Wadi in Someren. (Foto: Cor Verbeek)

Waterschappen willen meer inzicht in verbruik grondwater

Algemeen 420 keer gelezen

REGIO - De Brabantse waterschappen willen meer inzicht in het grondwaterverbruik. Zodoende roepen zij alle gebruikers van kleine grondwaterputten op om hun put vanaf begin september te melden. Dit geldt zowel voor inwoners als bedrijven. 

Meer inzicht is volgens de waterschappen hard nodig in een droger wordend Brabant. De afgelopen jaren verdroogt Brabant namelijk steeds meer, het grondwatersysteem is volgens hen uit evenwicht. “Met elkaar halen we in Brabant steeds meer grondwater uit de grond, dan erin komt. En dat moeten we veranderen”, aldus de waterschappen.

Voor het maken van een nieuwe put is voortaan een vergunning nodig

Daarom werken zij samen met andere organisaties aan herstel van het grondwater. Om dat goed te kunnen doen, zeggen ze meer inzicht in ál het grondwatergebruik nodig te hebben. Ook van de vele kleine grondwaterputten.

Verplicht  

Voor grote grondwatergebruikers gelden al jaren regels en een vergunningplicht. “Het melden van een kleine grondwaterput maken we verplicht vanaf 1 september. Voor die tijd hoefde melden nog niet, behalve in zogenoemde beschermde gebieden. 

Doordat er eerst geen meldplicht was, is er onvoldoende bekend waar en hoeveel grondwater mensen gebruiken. Bijvoorbeeld in tuinen, bij bedrijven en openbaar groen. Als we beter weten hoe dit gebruik invloed heeft op het grondwater, dan kunnen wij betere maatregelen nemen om de grondwaterbalans te herstellen”, laten de waterschappen weten.

Diverse particulieren, bedrijven, gemeenten en agrariërs maken gebruik van kleine grondwaterputten. Met water uit deze putten sproeien mensen bijvoorbeeld de tuin of spuiten ze stof en vuil af. Ook wordt het gebruikt om vee te laten drinken, producten te wassen of nat te houden. 

Kleine grondwaterputten pompen maximaal 10 kuub water op per uur. Het woord ‘klein’ kan volgens de waterschappen daarom verwarrend zijn. ‘Klein’ werd ooit gekozen om het verschil met grote grondwatergebruikers voor industrie, drinkwater en landbouw duidelijk te maken. Particulieren, bedrijven, boeren en gemeenten kunnen hun kleine grondwaterput gratis en online bij hun eigen waterschap melden. De meldplicht is ingegaan in op 1 september. Melden kan tot 1 september 2024.

Vergunning nieuwe put

Voor het maken van een nieuwe put is voortaan een vergunning nodig. Dat geldt ook bij vervanging van een bestaande kleine put. Vergunningen worden beperkt afgegeven. Zo wordt de groei van nieuwe putten afgeremd.

Uit de krant