Enkele honderden inwoners trokken naar het Kerkplein in Zeilberg om hun zorgen kenbaar te maken. (Foto: Hein van Bakel)
Enkele honderden inwoners trokken naar het Kerkplein in Zeilberg om hun zorgen kenbaar te maken. (Foto: Hein van Bakel)

Komst asielzoekers naar Zeilberg lijkt voorlopig van de baan

Algemeen 1.628 keer gelezen

ZEILBERG - De komst van een azc naar Zeilberg gaat voorlopig niet door. Bewoners van de kernrandzone Zeilberg waren vorige week volledig verrast door het recente verzoek van de burgemeester en wethouders van Deurne om asielopvang mogelijk te maken in het gebied. Het plan behelst de opvang van maximaal 150 asielzoekers, samen met een onbekend aantal spoedzoekers. Na protest van omwonenden is het plan in de ijskast gezet.

door Bram Vannisselroij

Het gemeentebestuur heeft een stuk onbebouwde grond op de hoek van de Hazenveldweg en Legerweg in Zeilberg op het oog om te verhuren aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om de mogelijke komst van de asielzoekers mogelijk te maken. De bewoners zijn verontwaardigd over ‘het gebrek aan transparantie, het onzorgvuldige proces en het ontbreken van een inhoudelijke onderbouwing’. Om hun zorgen kenbaar te maken zijn ze een actiecomité en een petitie gestart tegen de mogelijke komst van het azc in Zeilberg. 

De 3192 handtekeningen werden dinsdagavond overhandigd op het kerkplein in Zeilberg aan burgemeester Greet Buter en de wethouders Marinus Biemans, Helm Verhees en Tom Oomen. Een van de pijnpunten voor de bewoners is de haast waarmee dit voorstel wordt ‘doorgedrukt’. Op 6 juni zou de gemeenteraad namelijk al gevraagd worden om hierover te beslissen, maar dit lijkt nu van de baan. 

Toch zijn veel inwoners er niet gerust op. Dit bleek ook wel uit de hoge opkomst dinsdagavond toen de handtekeningen werden overhandigd op een vol Kerkplein. Ondanks de grote zorgen gebeurde dit in een gemoedelijke sfeer. De bewoners hebben tien redenen opgesteld waarom Zeilberg volgens hen een ongeschikte locatie is voor asielopvang. Deze redenen omvatten volgens hen onder andere de eenzijdige criteria voor de locatiekeuze, het gebrek aan draagvlak, zorgen over leefbaarheid, veiligheid en financiële risico’s, en de aantasting van de natuurlijke omgeving. Verder vinden ze dat het aantal asielzoekers dat wordt voorgesteld niet in verhouding staat tot de huidige samenstelling en grootte van de Zeilbergse gemeenschap. 

“Bovendien blijkt dat er geen noodzaak is voor overhaaste besluitvorming, aangezien de spreidingswet nog behandeld moet worden in het parlement. Daarnaast heeft de gemeente zichzelf een hoger aantal asielplekken opgelegd dan nodig. De vrijwillige taakstelling is namelijk 195 in plaats van 119, een stijging van maar liefst 64 procent”, aldus de bezorgde inwoners. Een ander punt van zorg is dat de voorgestelde locatie voor de komende 10 tot 15 jaar niet beschikbaar zal zijn voor andere doeleinden, waardoor de bouw van permanente woningen voor starters en ouderen wordt uitgesloten. Dit terwijl er al jaren een tekort aan woningen is voor zowel jongeren als ouderen in Deurne en Zeilberg.

Dialoog

De bewoners riepen het college en de gemeenteraad op om het voorstel in te trekken en de dialoog met de gemeenschap aan te gaan. Dit lijkt effect te sorteren. Ze benadrukken dat de huidige aanpak het vertrouwen in de bestuurders en politiek ondermijnt. “Het is van belang dat er een zorgvuldig en transparant proces plaatsvindt waarbij de belangen van zowel de bewoners als de potentiële asielzoekers worden meegewogen.”

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Uit de krant