Twee reeën in Nationaal Park De Groote Peel. (Foto: Eric Joosten)
Twee reeën in Nationaal Park De Groote Peel. (Foto: Eric Joosten)

Nationaal Park De Groote Peel loopt tonnen mis

Algemeen 594 keer gelezen

DE PEEL – Stichting Nationaal Park De Groote Peel moet een eerder toegekende subsidie van twee ton terugstorten naar het Rijk. Die denkt namelijk dat de beoogde doelen niet binnen de afgesproken termijn gerealiseerd kunnen worden. Voor de natuur zelf heeft dat geen gevolgen, maar: “We hadden dat geld heel goed kunnen gebruiken om de Peel beter op de kaart te zetten.”

door Maarten Driessen

De subsidie werd in 2020 aangevraagd én toegekend door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In de jaren die volgden zou het geld voor diverse doeleinden worden benut. Maar door interne strubbelingen - kartrekker Herman Vrehen raakte in opspraak - bleef een en ander onaangeroerd op de plank liggen.

Met dank aan Aa en Maas-bestuurder Ernest de Groot en Astens wethouder John Bankers, die samen het bestuur van de stichting vormen, is de boel inmiddels weer aardig op de rit. Maar de RVO gelooft niet dat de beoogde plannen de uiterste datum van 1 januari 2024 gaan halen. “En dat klopt ook. We hebben gezegd dat dat niet meer gaat: de doelen blijven overeind maar we hebben daar langer voor nodig. De RVO is daar echter vrij onvermurwbaar in”, reageert Bankers.

Hoewel er nog een laatste poging wordt gewaagd, moet de twee ton subsidie naar verwachting inderdaad worden teruggestort. “Zover ik weet was dit eenmalig en komt er dus ook geen nieuwe subsidieronde.”

Natuurdoelen

De natuurdoelen voor de Groote Peel blijven echt fier overeind. Die lopen namelijk via een ander spoor: de gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel. Daarbij was de RVO-subsidie niet de enige pot geld: alle betrokken provincies, waterschappen en gemeenten zegden eerder een bedrag naar ratio toe, gezamenlijk eveneens goed voor minimaal enkele tonnen.

Bankers: “We richten ons nu eerst op het samenstellen van een voltallig bestuur, daarna gaan we langs alle betrokken partijen: staat jullie geld nog? Bij zowel de provincies als de waterschappen is het de vraag of de nieuwe besturen de eerder toegezegde gelden behouden.”

De RVO-subsidie was met name bedoeld voor het beter presenteren van de Groote Peel. “Dat is voor ons de meerwaarde van het traject Nationaal Park: zo kunnen we ons heel nadrukkelijk manifesteren op het gebied van pr en marketing, communicatie, educatie en kennisdeling. Dus die middelen waren heel bruikbaar geweest om het gebied goed op de kaart te zetten en daarmee de recreatieve meerwaarde beter benutten.”

Maar helaas, die plannen belanden nu dus op de lange(re) baan.

Uit de krant