Wilmie Steeghs, wethouder in Gemert-Bakel, is per 1 januari aangesteld als voorzitter van de GR Peelgemeenten.
Wilmie Steeghs, wethouder in Gemert-Bakel, is per 1 januari aangesteld als voorzitter van de GR Peelgemeenten.

Wilmie Steeghs nieuwe voorzitter GR Peelgemeenten

Algemeen 436 keer gelezen

PEELGEMEENTEN - Wilmie Steeghs is de nieuwe voorzitter van Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten. Per 1 januari 2022 volgt zij Marnix Schlösser op. Steeghs had als wethouder sociaal domein van de gemeente Gemert-Bakel al zitting in het bestuur. 

GR Peelgemeenten is een regionale netwerkorganisatie voor het sociaal domein in de samenwerkende Peelgemeenten: Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren. Zij houden zich bezig met taken op het gebied van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo), bijzondere bijstand, minimaregelingen en schuldhulpverlening. 

Volste vertrouwen

Aftredend voorzitter Marnix Schlösser heeft het volste vertrouwen in de nieuwe voorzitter: “Wilmie is een deskundige en ervaren bestuurder, dus ik draag met een gerust hart het stokje aan haar over.”

Steeghs heeft een duidelijk doel voor ogen als nieuwe voorzitter van Peelgemeenten. “Wij willen de inwoners beter van dienst kunnen zijn dankzij gezamenlijke commitment op gemeenschappelijke opgaven.” De functie van vice-voorzitter wordt per 1 januari ingevuld door Janine Spoor.

Uit de krant