Ondermijning staat in de Peel hoog op de agenda. (Foto: Walter van Bussel)

Peelgemeenten richten zich op puppyhandel

zaterdag 22 mei 2021 - 11:34|Maarten Driessen

DE PEEL – De zes Peelgemeenten richten zich de komende jaren op illegale dierenhandel als nieuwe vorm van ondermijnende criminaliteit. De verkoop van puppy’s krijgt daarbij specifiek aandacht. “We hebben ook oog voor de maatschappelijke onrust.”

De zes Peelgemeenten buigen zich momenteel over een nieuw Uitvoeringsplan Peelland waarin de veiligheidsdoelen voor de regio worden vastgelegd. Deurne, Asten, Someren, Helmond, Gemert-Bakel en Laarbeek delen daarbij drie gemeenschappelijke doelen: aanpak ondermijning, radicalisering en extremisme en cybercrime en cybersecutiry. De rol van inwoners als extra oren en ogen wordt ook dit keer stevig benadrukt. Zo willen de gemeenten hun informatiepositie verder versterken.

‘Het immense netwerk en georganiseerdheid erachter, het welzijn (en dus het leed) van de dieren'

Ondermijning staat in de Peel al een aantal jaar nadrukkelijk op de agenda. De vermenging van onder- en bovenwereld speelt volgens de zes gemeenten ook hier en vraagt daarom extra aandacht. Daarbij wordt ook naar nieuwe vormen van ondermijning gekeken.

Dierenleed
Zo wordt zowel dit als komend jaar op (de bestrijding van) illegale dierenhandel ingezet. Daarbij wordt puppyhandel expliciet genoemd: ‘Het immense netwerk en georganiseerdheid erachter, het welzijn (en dus het leed) van de dieren, het gefragmenteerde toezicht en de onder-bemensing daarvan’, zo valt in het Uitvoeringsplan te lezen. De Peelgemeenten hebben daarbij ook oog voor de maatschappelijke onrust over dit onderwerp, waarbij een specifieke rol voor de gemeente Someren is weggelegd. Die gaat hierover met andere Brabantse gemeenten in gesprek, evenals met de provincie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Controles
In Someren zelf, waar meerdere hondenkennels zijn gevestigd, pakt de gemeente de handschoen al actief op. “De gemeente wil ervoor zorgen dat aan de hand van controles, die per locatie individueel getoetst worden aan de geldende wet- en regelgeving en de gesprekken, er een helder beeld gecreëerd wordt van de situatie op de locaties”, aldus een gemeentewoordvoerster.

Tags

Gerelateerde nieuwsberichten

Lezers schrijven: Oude bomen Jaren geleden midden jaren 80 van de vorige eeuw, hadden wij destijds contact met boomchirurgen die voor gemeente Deurne aan het werk waren. Zo ook bij ons in de straat,... 11 juni 2021 - 13:24
Project Beweging werkt krijgt vervolg DEURNE – De Levgroep gaat een vervolg geven aan ‘Beweging werkt’. Eind april werd er voor de eerste keer met dit project gestart om jonge werkzoekenden in beweging te krijgen... 11 juni 2021 - 13:12
Zorgkoppel jaagt droom na DEURNE – Het oude pand van de lts aan de Haspelweg in Deurne wordt volledig gerenoveerd en omgebouwd om mensen met dementie te kunnen huisvesten. De verwachting is dat in... 11 juni 2021 - 13:02
10 procent brandweerlieden overweegt vertrek REGIO – De Nederlandse brandweer draait hoofdzakelijk op vrijwilligers, maar Europese wetgeving dicteert dat zij mogelijk verplicht moeten worden betaald. Het legt een potentiële bom onder de structuur van de... 11 juni 2021 - 10:23
BMF: ‘Géén windmolens nabij kwetsbare natuurgebieden' REGIO – De Brabantse Milieufederatie roert zich in de discussie rondom de Regionale Energiestrategie. Samen met Natuurmonumenten en Brabants Landschap hoopt de stichting te voorkomen dat windturbines nabij kwetsbare natuurgebieden... 4 juni 2021 - 11:21
Al rijmend de lockdown door DEURNE – Het begon voor Lou Martens (5) uit Deurne vorig jaar tijdens de eerste lockdown als een prettig tijdverdrijf. Samen met haar moeder ontdekte ze haar talent voor rijmen... 4 juni 2021 - 10:09