Een arbeidsmigrant aan het werk op een aspergeveld. (Archieffoto: Hein van Bakel)

Den Haag: 'Nog maar één arbeidsmigrant per kamer'

vrijdag 26 februari 2021 - 09:48|Maarten Driessen

REGIO – Eén arbeidsmigrant per kamer en minimaal 15 vierkante meter leefruimte. De Tweede Kamer onderschrijft die maatregel van de commissie Roemer, als onderdeel van een pakket om de woon- en werkomstandigheden van buitenlandse werknemers te verbeteren. In veel gemeenten is echter nu al woonruimte tekort, maar de plannen zorgen desondanks niet voor commotie in de Peel.

In beton gegoten is het zeker niet. De Tweede Kamer stemde onlangs in met een motie van de SP, waarin het kabinet wordt opgeroepen de maatregel ‘als uitgangspunt voor beleid’ te nemen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kon daarmee instemmen, maar pleitte tevens voor geduld. “In de huidige situatie met grote woningnood is het op korte termijn niet realistisch. Dan creëren we een groter probleem waarbij mogelijk meer mensen op straat komen te staan”, aldus Koolmees, die de maatregel voor de lange termijn wel als ‘de goede richting’ ziet. En dus werd afgesproken de bal naar het volgende kabinet door te spelen. Koolmees: “We willen heel veel klaarleggen voor de formatie, zodat ze er daarna meteen mee aan de slag kunnen.”

'Het is de vraag hoe het Rijk wil dat gemeenten hiermee omgaan'

De commissie onder leiding van voormalig SP-voorman Emile Roemer, het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, bracht vorig jaar een lijvig advies om de woon- en werkomstandigheden van buitenlandse werkers te verbeteren. Die laten namelijk nogal eens te wensen over, zo maakte de coronacrisis nog maar eens duidelijk. Op diverse plekken waar veel arbeidsmigranten verblijven ging het faliekant mis. Zoals bij slachthuis Van Rooi Meat in Helmond, dat zelfs een tijd lang gesloten moest blijven na een omvangrijke uitbraak.

Eerder adviseerde Roemer daarom de regels voor vervoer van arbeidsmigranten nog eens aan te scherpen: ook hier moet, eventueel met behulp van touringcars, de anderhalve meter in acht worden genomen. Aan de volgepropte busjes Polen, Bulgaren en Roemenen moest per direct een einde komen. Maar daarnaast liggen er ook adviezen voor de lange termijn. Zo moeten arbeidsmigranten minder afhankelijk worden van het uitzendbureau door middel van een apart arbeids- en huurcontract. Nu komen veel arbeidsmigranten bij baanverlies namelijk direct op straat te staan. Zo verblijven er momenteel veel buitenlandse werkers in de daklozenopvang als gevolg van de coronacrisis.

Meer duidelijkheid

Of het volgende kabinet alle adviezen daadwerkelijk in uitvoering brengt, laat zich nu nog moeilijk voorspellen. Maar ook in de Peel worden de ontwikkelingen in Den Haag nauwgezet gevolgd. Want als er straks daadwerkelijk maar één arbeidsmigrant per kamer mag verblijven, wordt de huisvestingscapaciteit alleen maar kleiner. “We vinden het belangrijk dat arbeidsmigranten op een goede en verantwoorde wijze worden gehuisvest. Op plekken waar dat niet gebeurt, grijpen we in”, zegt Helm Verhees, wethouder in Deurne. Volgens hem is er in zijn gemeente nog maar nauwelijks sprake van locaties met meerdere arbeidsmigranten op één kamer. “Die komen we niet veel meer tegen. En in een aantal gevallen gaat het bij tweepersoonskamers ook om stellen, die hier samen verblijven en werken. Volgens de nieuwe uitgangspunten mogen zij ook op één kamer verblijven.” Verhees wacht daarom op meer duidelijkheid vanuit Den Haag: “We hebben ook rekening te houden met bestaande rechten van huisvesters op basis van eerder verleende vergunningen. Het is de vraag hoe het Rijk wil dat gemeenten hiermee omgaan.”

Even verderop in Asten is dat ook de grootste zorg. “Als dit met terugwerkende kracht gaat werken, wordt het woningtekort ontzettend groot. Niet alleen in Asten, maar in heel Nederland”, aldus een gemeentewoordvoerder. Toch nuanceren ze ook hier de zorgen, omdat de gemeente momenteel al maximaal twee personen per kamer toelaat. “Maar we juichen het van harte toe. Hoe beter het landelijk wordt geregeld, hoe beter we lokale problemen kunnen voorkomen.” Ondertussen wordt al gewerkt aan een regionale aanpak, omdat de regels soms per gemeente verschillen. “Dat doen we met de regio en de provincie. De gedachte is dat we straks voor zo’n 80 procent hetzelfde beleid voeren met daarnaast ruimte voor lokaal maatwerk.” De landelijke ontwikkelingen zullen hierin worden meegenomen.

Positief
Tot slot juicht ook Someren de ontwikkeling toe. “Als men de regels zou wijzigen is dit positief voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Er zijn geen gevolgen voor Someren”, aldus een gemeentewoordvoerster. Dit jaar bezoekt de gemeente alle woningen waarin arbeidsmigranten verblijven om te controleren of deze aan de regels voldoen. Zo niet, dan wordt de eigenaar aangeschreven met de boodschap dat er een vergunning moet worden aangevraagd. “Als iedereen zijn eigen slaapkamer krijgt, is de kans groot dat er minder arbeidsmigranten per woning kunnen worden gehuisvest. Het aantal vierkante meter leefoppervlak zal niet tot grote problemen leiden.”

Tags

Gerelateerde nieuwsberichten

Hoofdwegen eerst sneeuwvrij bij extreem winterweer DEURNE - De hoofdwegen en aanliggende fietspaden in Deurne worden bij extreem winterweer als eerste sneeuwvrij gemaakt. Daarna volgen de andere routes. Dat maakte wethouder Helm Verhees vorige week vrijdag... 16 april 2021 - 11:51
Na zestig jaar huwelijk nog steeds gelukkig HELENAVEEN – Jac en Annie Kluijtmans vieren volgende week hun diamanten huwelijk. Vanwege corona blijven grote festiviteiten logischerwijs uit. Het echtpaar ontmoette elkaar bij toeval in Neerkant en wonen al... 15 april 2021 - 16:00
Leerlingen adviseren Techniekcentrum Brainport DEURNE - De Kinderraad van Prodas helpt bedrijven en gemeenten sinds 2018 met vragen en probleemstukken. Afgelopen maandag mochten leerlingen van groep 7 van BS D’n Bogerd de derde fase... 15 april 2021 - 15:52
Horeca krijgt per ongeluk al factuur voor terras DEURNE - De gemeente Deurne heeft horecaondernemingen per ongeluk toch een rekening gestuurd voor terrashuur, terwijl B en W hadden besloten dat die niet hoeft te worden betaald zolang de... 15 april 2021 - 14:31
Lezers schrijven: Het kan nog Wandelend door het buitengebied is het heel opvallend, dat de bermen vrijwel geen bloemen hebben. Was het vóór de ruilverkaveling zo dat je na een korte wandeling een prachtige bos... 9 april 2021 - 11:28
Buurtbewoners toekomstige spoortunnel starten petitie DEURNE - Omwonenden van de Binderendreef en de Helmondseweg zijn bezorgd over de eventuele verkeersrisico’s en overlast die de nog te bouwen spoortunnel met zich meebrengt. Daarom zijn ze een... 9 april 2021 - 11:04