Het bestuur van het fonds vlnr: penningmeester Antoon Rooijakkers, lid John Clerx, voorzitter Martien Verschuuren en secretaris Hans van Dijk. (Archieffoto: Hein van Bakel)

Grip Op Schuld staat voor nieuwe uitdaging

vrijdag 11 december 2020 - 11:21|

DEURNE - Ook Grip Op Schuld (GOS) heeft het afgelopen jaar te maken gehad met de gevolgen van het coronavirus. Wat iedereen verwachtte gebeurde echter niet: in plaats van een sterke groei in het aantal aanvragen voor hulp, daalde dit juist bij de start van de eerste lock down. Dat lijkt stilte voor de storm. Inmiddels stijgt het aantal aanvragen weer. 

Vanaf 1 januari geldt een nieuwe wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening, die leidt tot een behoorlijke taakuitbreiding voor GOS. GOS zet zich in om mensen met financiële problemen zodanig te helpen, dat zij zowel grip krijgen op hun financiële situatie, als perspectief in hun leven.

Vroegsignalering
Een van deze nieuwe taken betreft de uitvoering van de vroegsignalering. De bedoeling is om mensen met schulden eerder in het vizier te krijgen, waardoor erger kan worden voorkomen. In het kader van deze vroegsignalering gaat een medewerker van GOS vanaf 2021, samen met iemand van de LEV-groep, mensen bezoeken met achterstallige betalingen. Die achterstand is vaak een signaal dat er een schuldenproblematiek speelt, die dan in zo’n vroeg mogelijk stadium kan worden aangepakt.

Beschikking en mandaat   
“De rol van GOS in de Deurnese schuldhulpverlening wordt nog groter”, aldus voorzitter John Clerx. Het was al zo dat iedereen in Deurne met schulden, die hulp vraagt, altijd in eerste instan-tie door GOS wordt geholpen. Voor een schuldhulpverleningstraject moet altijd een beschikking namens het college worden afgegeven. Tot nu toe gebeurde dat door de schulddienstverlening (SDV) van de gezamenlijke Peelgemeenten. 

Nieuw is dat dit vanaf 2021 door GOS gebeurt omdat GOS aan de start staat van het schuld-hulpverleningstraject. Die beschikking die namens de gemeente wordt afgegeven, wordt altijd vergezeld door een plan van aanpak waarin wordt aangegeven hoe de hulpverlening daadwerke-lijk verloopt.

Om deze rol te kunnen vervullen, wordt GOS door de gemeente gemandateerd, waardoor GOS namens de gemeente mag handelen.
Als iemand naar de SDV wordt doorgestuurd, zorgt GOS ervoor dat de papieren in orde zijn, zodat de SDV voortvarend aan de slag kan. Voortaan wordt de “knip”, tussen lokale schuldhulpverlening en de SDV, eerder gelegd, waardoor GOS meer werk moet doen. Al deze extra werkzaamheden vergen meer mankracht.

Vrijwilligers onmisbaar in de schuldhulpverlening
Naast een drietal professionele krachten, zijn vrijwilligers onmisbaar om dit werk te kunnen doen. Volgens kantoormanager Ria Maassen genereert de inzet van vrijwilligers een grote extra toevoeging en meerwaarde voor de gemeente, omdat vrijwilligers vanuit hun zuivere intrinsieke motivatie, hulp geven aan burgers en daar niets voor terugvragen. En naast financiële hulp is er ook het sociale stukje: de arm om de schouder; het luisterende oor en het zien van de noden van de hulpvrager.

“De grote inzet van de vrijwilligers, niet gehinderd door budgetten en tijdslimieten, is niet te betalen en maakt dat de gemeente Deurne zich kan onderscheiden”, aldus Clerx. Uiteraard betekent hun inzet een aanzienlijke kostenbesparing voor de gemeente. Voor meer informatie, bel GOS 0637402232 of bezoek de website www.gripopschulddeurne.nl. 

Gerelateerde nieuwsberichten

Hoofdwegen eerst sneeuwvrij bij extreem winterweer DEURNE - De hoofdwegen en aanliggende fietspaden in Deurne worden bij extreem winterweer als eerste sneeuwvrij gemaakt. Daarna volgen de andere routes. Dat maakte wethouder Helm Verhees vorige week vrijdag... 16 april 2021 - 11:51
Na zestig jaar huwelijk nog steeds gelukkig HELENAVEEN – Jac en Annie Kluijtmans vieren volgende week hun diamanten huwelijk. Vanwege corona blijven grote festiviteiten logischerwijs uit. Het echtpaar ontmoette elkaar bij toeval in Neerkant en wonen al... 15 april 2021 - 16:00
Leerlingen adviseren Techniekcentrum Brainport DEURNE - De Kinderraad van Prodas helpt bedrijven en gemeenten sinds 2018 met vragen en probleemstukken. Afgelopen maandag mochten leerlingen van groep 7 van BS D’n Bogerd de derde fase... 15 april 2021 - 15:52
Horeca krijgt per ongeluk al factuur voor terras DEURNE - De gemeente Deurne heeft horecaondernemingen per ongeluk toch een rekening gestuurd voor terrashuur, terwijl B en W hadden besloten dat die niet hoeft te worden betaald zolang de... 15 april 2021 - 14:31
Lezers schrijven: Het kan nog Wandelend door het buitengebied is het heel opvallend, dat de bermen vrijwel geen bloemen hebben. Was het vóór de ruilverkaveling zo dat je na een korte wandeling een prachtige bos... 9 april 2021 - 11:28
Buurtbewoners toekomstige spoortunnel starten petitie DEURNE - Omwonenden van de Binderendreef en de Helmondseweg zijn bezorgd over de eventuele verkeersrisico’s en overlast die de nog te bouwen spoortunnel met zich meebrengt. Daarom zijn ze een... 9 april 2021 - 11:04