De spoorwegovergang bij de Binderendreef. (Foto: Walter van Bussel)

Weer vertraging voor spoortunnel

vrijdag 3 juli 2020 - 09:32|Bram Vannisselroij

DEURNE - De aanleg van de spoortunnel bij de Binderendreef in Deurne loopt weer een jaar vertraging op. Voor de bouw van de spooronderdoorgang is een treinvrije periode nodig. Wethouder Helm Verhees maakte vrijdagmiddag bekend dat deze door spoorwegbeheerder ProRail pas in oktober 2022 te realiseren is. De tunnel zal daarom pas in 2023 worden opgeleverd. 

Een dubbel gevoel voor wethouder Verhees. Aan de ene kant teleurstelling dat de bouw van de spoortunnel weer een jaar vertraging oploopt, anderzijds blijheid dat er eindelijk duidelijkheid is. “De vertraging is vervelend, maar het is niet anders. Het is natuurlijk een complexe puzzel.” Die puzzel wordt extra lastig omdat het toch al overbelaste spoorwegnetwerk rekening moet houden met de aanleg van het Duitse deel van de Betuwelijn. Het treinverkeer moet dan via de Brabantse route, dus via Deurne omgeleid worden.

Op dit moment is ProRail bezig met het aanbestedingsdossier. De verwachting is dat in het voorjaar van 2021 bekend wordt welke aannemer de tunnel gaat bouwen. Nutsbedrijven en de gemeente zijn klaar om te starten met het verleggen van de kabels en leidingen om ruimte te maken voor de onderdoorgang. Deze werkzaamheden hebben naar verwachting weinig invloed op het auto- en fietsverkeer op de Binderendreef.

Als begin 2022 de bouw van de tunnel zal starten is het knooppunt ruim een jaar afgesloten. Het zal op de andere wegen voor meer verkeersdrukte zorgen. “Dat is natuurlijk onvermijdelijk. Maar als de tunnel uiteindelijk klaar is zal de doorstroom in Deurne veel vlotter verlopen”, aldus Verhees.

De gemeente is begonnen met een uitgebreide verkeersstudie om de effecten van de komst van de tunnel in kaart te brengen. Onder andere wordt gekeken hoe fietsers veilig kunnen oversteken. Daarbij worden verschillende alternatieven onderzocht. 

Bezorgde omwonenden
Deurne zal nog wel in gesprek moeten met enkele bezorgde omwonenden van de Binderendreef. Ze maken zich druk over de toename van fijnstof, lawaai, trillingen en zijn bang voor gevaarlijke verkeerssituaties die de bouw met zich meebrengt. Verhees vindt het jammer hoe de hele situaties gelopen is, maar verwacht er zeer binnenkort uit te komen met de vijf families. “We willen dit snel en goed oplossen. Normaal gesproken hadden we een informatieavond gehouden voor omwonenden, maar toen kwam corona.” Wel is er sinds kort een online platform, waarop informatie en impressies van de tunnel te zien zijn. Ook kunnen inwoners daar vragen stellen en opmerkingen plaatsen. 

'Het is natuurlijk een complexe puzzel'

Ontwerp Huis voor de Samenleving
Een ander Deurnes project staat ook nog steeds in de steigers. Het voorlopige ontwerp voor het ‘nieuwe’ gemeentehuis werd afgelopen vrijdag gepresenteerd. Ook dit project loopt enige vertraging op. Niet medio 2021, maar in 2022 zullen de nieuwe deuren opengaan. Bijna de hele binnenkant gaat op de schop. Verder zal er één centrale entree komen. De inwoners worden ontvangen door een gastheer of gastvrouw. De balies maken plaats voor gesprekstafels. Gesprekken die om meer discretie vragen, kunnen gevoerd worden in spreekkamers. De begane grond wordt grotendeels openbaar. In de vleugel komt een multifunctionele ruimte. Hier kunnen grote groepen vergaderen. Ook zullen hier de raads- of commissievergaderingen gehouden worden. De raadsvergadering vindt nu nog in de centrale hal plaats. Deze ruimte blijft de functie van een open ontmoetingsplein houden.

Omdat er in de toekomst veel verschillende partijen gebruik van het gebouw maken zal het gemeentehuis een nieuwe naam krijgen. Volgens burgemeester Hilko Mak is de term gemeentehuis achterhaald. “Het ‘gemeentehuis’ wordt van heel veel verschillende partijen, waarvan de gemeente er een is. Zoals ook de bibliotheek hier zeer waarschijnlijk zal intrekken. De eerdere naam Huis van de Samenleving was meer een werktitel. Niet goed genoeg”, aldus Mak.

Welke naam er dan op de gevel zal prijken, dat is aan de inwoners van Deurne. Eind 2020 schrijft de gemeente een prijsvraag uit, waarmee ze inwoners uitdagen om met ideeën te komen. Het gemeentehuis zal in fases verbouwd worden en kan daarom gewoon openblijven. “Ik ben blij dat alle partijen vol enthousiasme gereageerd hebben op het voorlopige ontwerp. Zo wordt het huidige onderkomen een plek waar we moderne dienstverlening aanbieden en waar mensen zich prettig voelen en graag binnenlopen”, besluit de burgemeester.
 

Gerelateerde nieuwsberichten

Veel onduidelijk na heftige geweldsdelicten in Deurne DEURNE - Een bijzonder gewelddadige nacht in Deurne. De politie doet onderzoek naar zowel een steekpartij als een openlijke geweldpleging en is op zoek naar getuigen. Rond 1.30 uur werd... 15 augustus 2020 - 10:42
Natuurdorpen moeten boer en burger samenbrengen in de Peel DE PEEL – Vijf of zes ‘natuurdorpen’ en 3.500 hectare nieuwe natuur. Dat zijn de ambitieuze plannen van Jan Ottens uit het Brabantse Zeeland. Maar eerst moet hij om tafel... 14 augustus 2020 - 14:53
Met Peelgids op pad in de Deurnsche Peel DEURNE - Staatsbosbeheer biedt regelmatig excursies aan in Nationaal Park De Groote Peel. Maar binnenkort kan je ook genieten van begeleide wandelingen in één van de andere Peelvenen; de Deurnsche... 14 augustus 2020 - 10:21
Wereldwinkel schenkt 1650 euro aan goed doel in Mexico DEURNE - Bij de sluiting van de Wereldwinkel in Deurne in december hebben de medewerkers spullen verkocht die werden gebruikt voor voorlichting. De opbrengst daarvan is geschonken aan een project... 14 augustus 2020 - 10:13
Deurne vraagt inwoners mening over afval scheiden DEURNE - PMD, GFT, papier, glas, restafval. Inwoners zijn bijna dagelijks bezig met het scheiden van afval. In de gemeente Deurne zijn we daar goed in. Deurne haalt al enkele... 14 augustus 2020 - 09:50
Blikseminslag in boom in Zeilberg ZEILBERG - In de Margrietstraat in Zeilberg is donderdagavond tijdens een onweersbui een boom getroffen door de bliksem. De boomtakken die afbraken zijn opgeruimd door de brandweer om zo de... 14 augustus 2020 - 09:17