Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Coronavirus bij nertsenbedrijf Milheeze, kabinet neemt maatregelen

zondag 26 april 2020 - 13:22|Maarten Driessen

MILHEEZE - Enkele nertsen van een nertsenbedrijf in Milheeze blijken met het coronavirus besmet. Dat meldde minister Carola Schouten zondagmiddag. Zowel de nertsen als de mest mogen de bedrijfslocatie daarom niet verlaten, om zo verdere verspreiding te voorkomen.

Mogelijk waren enkele medewerkers van het nertsenbedrijf eveneens met het coronavirus besmet. Schouten gaat ervan uit dat zij het - zij het onbewust - op de dieren hebben overgebracht. Het RIVM stelt dat het bedrijf geen extra risico vormt voor de volksgezondheid. Het instituut heeft samen met de GGD een advies opgesteld voor de persoonlijke bescherming van de mensen die op het bedrijf werken.De minister stelt tevens een onderzoek in naar hoe het virus zich op het bedrijf ontwikkelt. Zo worden er bij de zieke dieren monsters genomen voor virusonderzoek en worden de gezonde dieren gecheckt op eventuele antistoffen. Schouten verwacht over twee weken de resultaten te kunnen presenteren.

Meldplicht
Naast Milheeze werd het coronavirus ook bij een nertsenbedrijf in Beek en Donk geconstateerd. Naar aanleiding van die vondsten stelt Schouten nu een meldplicht in. Als een nertsenhouder verschijnselen van besmetting ziet, dient hij dit te melden. Dat geldt niet alleen voor de nertsenhouders zelf, maar ook voor dierenartsen en personen in onderzoeksinstellingen. 

Verder worden in de omgeving van de twee bedrijven uit voorzorg monsters genomen. Vanuit datzelfde voorzorgsprincipe adviseert het RIVM om binnen een straal van 400 meter rondom de besmette bedrijven voorlopig niet te wandelen of te fietsen. In overleg met de burgemeesters aldaar is besloten de openbare wegen binnen deze straal af te sluiten. De burgemeesters zullen deze maatregel spoedig treffen, aldus Schouten. "Vanuit mijn ministerie is over deze besmetting en het onderzoek nauw contact met het regionaal en lokaal bestuur en de GGD in Brabant. Ik ben me er van bewust dat de impact van deze besmetting voor beide nertsenhouders groot is en dat we elkaar nodig hebben om de effecten van de besmetting te minimaliseren", zo sluit de minister af.

Gerelateerde nieuwsberichten

Koninklijke Harmonie Deurne is terug van weggeweest DEURNE - Je moet als harmonie wel wat lef hebben om na een zo lange corona-onderbreking het publiek te trakteren op tweeconcerten in één weekend. De Koninklijke Harmonie Deurne durft... 22 oktober 2021 - 16:44
Lezers schrijven: Herfst in de Peel: kaalslag gaat door Herfst in de Peel: het is bijna symbolisch. De kaalslag wordt vervolgd, met dank aan beheerplan Natura 2000/Life+ Peelvenen. 'Uw generatie weet nog hoe de Peel er vroeger uitzag. De... 22 oktober 2021 - 16:33
Vrouwenbeweging ZijActief na 75 jaar nog springlevend DEURNE - Vrouwenbeweging ZijActief Deurne viert zaterdag 16 oktober het 75-jarig jubileum. Wat begon als vermaak voor een club agrarische vrouwen is inmiddels uitgegroeid tot een modern gezelschap van ongeveer... 18 oktober 2021 - 09:53
Natasja en Edwin in het spoor van Jan en Anny DEURNE - Na haar hit 'Trots op jou' leek een doorbraak als solozangeres voor Natasja Poels uit Deurne slechts een kwestie van tijd. Een kerstshow in het Cultuurcentrum moest de... 14 oktober 2021 - 20:03
Open dag bij stichting LinQ DEURNE - Stichting LinQ is in april 2019 gestart met het geven van begeleidingsprogramma’s op maat aan een groep kinderen/jongeren en jong-volwassenen met als doel hen meer kansrijk te maken... 8 oktober 2021 - 10:23
Er gloort weer hoop voor Den Draai ZEILBERG - Mensen in Zeilberg kunnen komende zondag 3 oktober eindelijk kennismaken met het nieuwe bestuur en het nieuwe beheerdersechtpaar van een vernieuwde Den Draai. Anderhalf jaar geleden startten het... 1 oktober 2021 - 13:02