De betrokken partijen werken samen in de werkgroep KVB Neerkant. (Foto: gemeente Deurne)

Neerkant aan de slag voor veiligheid

vrijdag 21 februari 2020 - 10:06|

NEERKANT – Dat er in Neerkant ambitie zit is inmiddels wel gebleken. Onder andere met de herontwikkeling van de dorpskern en het openbare verlichtingsplan, dat in het dorp opgestart werd als pilot voor de hele gemeente Deurne. Vele vrijwilligers hielpen bij de uitwerking van beide projecten. Nu deze -nagenoeg- afgerond zijn gaat Neerkant niet stilzitten. Intussen is er een nieuwe pilot opgestart en is vorige week donderdag het eerste certificaat Keurmerk Veilig Buitengebied (KVB) uitgereikt aan de leden van de betreffende werkgroep. Tevens werd een convenant ondertekend. 

Het certificaat Keurmerk Veilig Buitengebied werd uitgereikt tijdens een bewonersavond van Leefbaar en Vitaal Neerkant, waar de werkgroep KVB een onderdeel van is. De werkgroep is twee jaar geleden van start gegaan en bestaat uit een aantal samenwerkende partijen. Dit zijn de politie, veiligheidsregio, Samen Sterk in Brabant, de gemeente Deurne en een projectgroep bestaande uit inwoners van Neerkant met Mieke Sijben als voorzitter. Verder zijn Mirjam Willigers, Marcel Verdeuzeldonk, Marcel van Heugten, Math Bos en Sjaak Gerardts lid van de projectgroep.
Sinds 2005 is het Keurmerk Veilig Ondernemen van kracht voor de Deurnese bedrijventerreinen en in 2012 is een convenant ondertekend met winkeliers in Deurne om samen te werken aan een Keurmerk Veilig Winkelgebied. Neerkant is nu pilot voor het Keurmerk Veilig Buitengebied, met de bedoeling dit in de toekomst uit te rollen over het hele buitengebied van de gemeente Deurne. 
“De keurmerken Veilig Ondernemen en Veilig Winkelgebied sorteren een duidelijk effect op de veiligheid van de bedrijventerreinen en winkelgebieden in Deurne. We hopen dat dit ook voor het buitengebied zal gaan gelden. Het KVB is een tamelijk jong keurmerk, waar nog maar in enkele gemeenten in Nederland mee wordt gewerkt”, aldus een van de sprekers tijdens de bewonersavond.

Buitengebied kwetsbaar
Tijdens de avond werd een convenant ondertekend, waarmee de betrokken partijen aangeven dat ze de komende drie jaar blijven samenwerken. Na drie jaar volgt een evaluatie en mogelijk een nieuwe certificering. 
Een van de doelstellingen van de werkgroep is in beeld te brengen wat er in het buitengebied speelt. Uit een eerder gehouden veiligheidsanalyse is naar voren gekomen dat daar nog te weinig zicht op is. Meerdere sprekers haalden tijdens de avond de kwetsbaarheid van het buitengebied aan. Onder meer omdat meer agrariërs hun activiteiten beëindigen, waardoor meerdere schuren leegstaan. Toename van het risico op ondermijnende criminaliteit, zoals het produceren van drugs of witwassen van geld dat verdiend is met criminele activiteiten, kan hiervan een gevolg zijn. In het Keurmerk Veilig Buitengebied gaat het niet alleen om het risico van ondermijnende criminaliteit maar over de veiligheid in het algemeen, waaronder ook verkeersveiligheid.

Meterkastkaart
Meerder sprekers benadrukten dat de inwoners van Neerkant een belangrijke rol kunnen spelen wat betreft de veiligheid in hun dorp. Met name door het melden van misstanden, zoals stroperij, wildcrossen, afvaldumpingen of een verhoogde activiteit rondom leegstaande stallen. 
Mieke Sijben: “We hebben de ogen en oren van inwoners hard nodig om ons te vertellen waar iets niet goed gaat of waar aandacht nodig is.”
Daarom heeft de werkgroep een meldkaart samengesteld met de belangrijkste contactgegevens van onder anderen politie, gemeente, veiligheidsregio, etc. 
De kaart zal onder meer te vinden zijn op de nieuwe website voor Neerkant, die deze avond gelanceerd werd: www.neerkantonline.nl.
Vanuit de politie worden expert wijkagent Adwin Mols en wijkagent Math van den Bekerom aanspreekpunten voor de inwoners op het gebied van veiligheid. Math van den Bekerom gaat over enkele maanden met pensioen, waarna Bert ter Voert wijkagent wordt in Neerkant.

Nieuwe dorpssite
Tijdens de bewonersavond werd een nieuwe website voor Neerkant gelanceerd: www.neerkantonline.nl. Ook de samenstellers hiervan, te weten Roy Petit, Arno van Rijt en Henk Pijnenburg deden een beroep op de hulp van inwoners van hun dorp. 
“Een website bouwen is niet voldoende. Om de site up to date te houden hebben we input nodig. Laat het ons weten wanneer er activiteiten van verenigingen zijn of wanneer er nieuws te melden is. Ook foto’s zijn welkom”, deed Roy Petit een oproep. 

Maatschappelijke voorzieningen
Binnen Leefbaar en Vitaal Neerkant zijn meerdere werkgroepen actief, zoals een team dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van ideeën en plannen rond de maatschappelijke voorzieningen in Neerkant. 
“Aanvankelijk ging onze groep alleen over het al lang leegstaande pand van Broekmans”, vertelde Jos van der Linden van de werkgroep, die verder bestaat uit André van Wetten, Math Bos en Remco Bukkems. “Gaandeweg besloten we het breder te trekken en ook de school, de binnensportaccommodatie, het museum en het gemeenschapshuis bij onze ideeën te betrekken. Dit is in lijn met de gemeente Deurne, die tien miljoen euro uitgetrokken heeft om alle maatschappelijke voorzieningen in Deurne kwalitatief op pijl te brengen. Helaas staat onze werkgroep nu stil. Het is aan het college en de gemeenteraad om een besluit te nemen over de plannen en dat zal pas na het zomerreces gebeuren,” aldus Van der Linden. 

Gerelateerde nieuwsberichten

Meisje (16) vermist na vertrek uit Deurnese zorginstelling DEURNE - De politie maakt melding van de vermissing van een 16-jarig meisje, genaamd Elina, die op 18 maart uit het Deurnese internaat Vreekwijk vertrok. De politie, Vreekwijk en haar... 30 maart 2020 - 17:33
Fit blijven in crisistijd REGIO – Sportscholen voorlopig dicht en veel thuiszitten. Hoe blijf je dan fit en gezond? Voor veel Nederlanders wordt dat de komende maanden een uitdaging. Roby Haazen en Demi van... 27 maart 2020 - 11:02
Wandelen in de natuur: 'zoek drukke plekken niet op' REGIO – De boswachters van Staatsbosbeheer drukken wandelaars in de natuur op het hart zich te houden aan de richtlijnen met betrekking tot het tegengaan van de verspreiding van het... 27 maart 2020 - 10:23
Dorpsbladen verschijnen niet DEURNE – In Zeilberg, Walsberg en Neerkant zal deze maand geen dorpsblad verschijnen. De redacties van het Kontakt Zeilberg, Onder Ons Walsberg en De Klepel Neerkant volgen de richtlijnen van... 27 maart 2020 - 10:14
'In Nepal is niets, helemaal niets' DEURNE – Naast alle perikelen rondom het coronavirus in Nederland, zijn er ook nog mensen die zich zorgen maken over bewoners van landen elders in de wereld. Zoals de Deurnese... 27 maart 2020 - 09:30
Film Deurnese student over moed en wilskracht DEURNE – Eigenlijk zou de film Als skiën dansen wordt’ van de 22-jarige Deurnese student Carel van Goch begin april in productie gaan. Dat zal nu begin december worden als... 27 maart 2020 - 09:00