De wandschildering van priester-schilder Egbert Dekkers in de Maria-Vredeskapel in Deurne. (Foto: Ton Hartjens)

Viering 75 jaar Maria-Vredeskapel

vrijdag 14 juni 2019 - 15:49|Ine van Hal

DEURNE – Het is dit jaar 75 jaar geleden dat in Deurne -in het laatste oorlogsjaar- de Maria-Vredeskapel gebouwd werd. De kapel werd op 14 juni 1944 voor het eerst in gebruik genomen. Zondag 16 juni wordt het 75-jarige jubileum gevierd met een gebedsdienst in de openlucht op het plein voor de kerk. De dienst wordt opgeluisterd met zang en muziek. Op een scherm worden oude foto’s vertoond uit een collectie van Hubert Engelen. 

De Maria-Vredeskapel werd gebouwd ter gelegenheid van het zilveren priesterjubileum van de toenmalige pastoor Witlox. De inwoners van Deurne verlangden naar het einde van de oorlog en volgens de pastoor was de behoefte aan een bidkapel groot. Baron de Smeth, de toenmalige bewoner van het kasteel, en Piet van Deursen uit de Veldstraat schonken beiden een stuk grond aan het riviertje de Vlier, achter de watermolen aan het Haageind. De Deurnese architect Jos Deltrap maakte het ontwerp voor de kapel. De kapel werd in nog geen twee maanden tijd gebouwd door Arnold van der Zanden, de ‘goede moordenaar’ uit het boek van Antoon Coolen en de broers Bert en Jochem Rooyakkers.
In de jaren die volgden raakte de kapel langzaam in verval. In 1965 zag pastoor Clemens Gerris zich genoodzaakt de kostbaarheden, waaronder twaalf bidstoelen (de apostelen) en een grote stoel met armleuning (Christus) vanwege toenemend vandalisme uit de kapel te verwijderen.

Restauratie 
Naarmate de jaren vorderden werd de roep vanuit de Deurnese gemeenschap om restauratie van de kapel steeds luider. Op 1 juli 1987 werd de stichting Maria-Vredeskapel opgericht met Peter Hanssen uit Liessel en Martien Keunen en Paul Spoelstra uit Deurne als dagelijks bestuur. Via een groot aantal initiatieven werd door inwoners van Deurne een bedrag van 18.533,61 gulden ingezameld. Op 17 juni 1988 werd met de restauratie begonnen. Ook na de restauratie viel de kapel nog meermaals ten prooi aan vernielingen en vandalisme. De stichting liet zich daardoor niet uit het veld slaan; de wandschildering van priester-schilder Egbert Dekkers werd gerestaureerd, de kapel werd voorzien van een mooi altaar en de Deurnese kunstenaar Pieter Wiegersma ontwierp sfeervolle epoxyramen voor de diepgelegen vensters. De bronzen klok in het klokkentorentje is geschonken door een Protestants Militair Tehuis in het Duitse Blomberg. Er werd een hek om de kapel geplaatst en een Deurnes echtpaar schonk een toegangspoort. In 1997 werd in de kapel een nieuw bronzen Mariabeeld geplaatst van de hand van de in dat jaar overleden beeldhouwer Niel Steenbergen. In 1944 maakte hij ook het eerste Mariabeeld voor de kapel. Ook de stoelen van de twaalf apostelen en de Christusstoel zijn inmiddels teruggeplaatst. In 2004 werd het pad de Appeldijk naar de kapel aangelegd.
Tegenwoordig wordt de Maria-Vredeskapel tegen vandalisme beveiligd met een camera en automatische deuren, die geschonken zijn door de stichting Ons Deurne. 

Stichting Maria-Vredeskapel
Het huidige bestuur van de stichting Maria-Vredeskapel bestaat uit Frans van den Broek, Ineke van Zeelandt-Knapen en Herman de Dood. Het stichtingsbestuur kan voor onderhoud en andere werkzaamheden, waaronder het dagelijks openen en sluiten van de kapel, rekenen op een werkgroep van zo’n 23 vrijwilligers. Naast de Maria-Vredeskapel beheert en onderhoudt de stichting ook de Corneliuskapel in Zeilberg, de kapel van Maurissen in Vlierden en het kruisbeeld aan de Rakt. Dit kruisbeeld, dat de laatste jaren regelmatig ten prooi valt aan vandalisme, zal binnenkort verplaatst worden naar Het Rijtven.
De Maria-Vredeskapel, inmiddels een gemeentelijk monument, wordt elke morgen door vrijwilligers geopend en ’s middags rond 16.00 uur weer gesloten. In de maanden mei en oktober wordt er regelmatig het rozenkransgebed gebeden.
Dat nog steeds veel mensen in Deurne de Maria-Vredeskapel weten te vinden voor een moment van stilte of gebed blijkt volgens Peter Hanssen en Teun Mutsaers uit het offerblok, dat dagelijks geleegd wordt. “Soms zitten er scholieren te studeren of zie je mensen -vaak groepjes jonge vrouwen- die er met elkaar zitten te praten.”
Ook op dit moment staan er restauratiewerkzaamheden aan de Maria-Vredeskapel op het activiteitenlijstje van het stichtingsbestuur. “De klokkenstoel is nodig aan een onderhoudsbeurt toe,” aldus voorzitter Frans van den Broek. “Er is een lekkage en alles moet geschilderd worden. Daar moet een hoogwerker aan te pas komen, dat brengt nogal wat kosten met zich mee.”

Jubileumprogramma
Teun Mutsaers en Peter Hanssen vormen samen de jubileumcommissie voor de viering van het 75-jarige bestaan van de kapel. Die viering begint komende zondag met een ontvangst vanaf 13.15 uur bij het Dinghuis, Haageind 39 in Deurne. Onder begeleiding van het Sint Antonius Abtgilde vertrekken de aanwezigen om 13.45 uur naar de kapel. Van 14.00 tot 15.00 uur wordt in de openlucht op het plein voor de kapel een gebedsdienst gehouden met zang door het kerkkoor uit Deurne en met muziek. Voorganger is pastoor Paul Janssen. Tijdens de dienst wordt een jubileumkaars ingewijd, geschonken door Hubert Engelen. Het buitenterrein wordt versierd, er worden stoelen geplaatst en erboven wordt een stretchdoek opgehangen.
Van 15.00 tot 16.00 uur is er gelegenheid om na te praten met muzikale omlijsting door het Vrijetijdsorkest Deurne. Tijdens de dienst en de bijeenkomst daarna worden op een scherm oude foto’s vertoond van de bouw, de verbouwingen en activiteiten in en om de Maria-Vredeskapel. 

Meer media

Gerelateerde nieuwsberichten

Deurne heeft financiën op orde DEURNE- De gemeente presenteerde deze week de begroting voor 2020. Uit de cijfers blijkt dat Deurne het op financieel gebied, zeker in vergelijking met enkele andere gemeenten in de Peelregio,... 11 oktober 2019 - 14:48
Doornroosje doet het anders bij theatergroep Wizzel ZEILBERG - In het traditionele sprookje van Doornroosje is snel duidelijk waarom de wonderschone prinses in een diepe slaap geraakt: ze prikt zich aan een spinnewiel. Maar wat weten we... 11 oktober 2019 - 09:53
Walk of Veen in het kader van 75 jaar bevrijding NEERKANT – Zondag is het weer tijd voor de Walk of Veen, georganiseerd door AV-LGD in samenwerking met Staatsbosbeheer. Dit jaar staat deze in het teken van 75 jaar bevrijding... 11 oktober 2019 - 09:42
Recordaantal hindernissen op WK Bokkenollen GRIENDTSVEEN – Het WK Bokkenollen en het WK Limonollen hebben dit jaar een spectaculair hindernissenparcours met het grootste aantal hindernissen in de geschiedenis van het evenement. Zaterdag en zondag worden... 11 oktober 2019 - 09:32
Ruim 200 bands en orkesten in één boek PEELREGIO – Een leuk idee blijkt uiteindelijk een monsterklus, maar Peer Welten en Peter Michiels hebben hun taak volbracht: een overzicht van alle bandjes en orkesten uit de geschiedenis van... 4 oktober 2019 - 10:51
Ondernemers: 'Maak parkeren centrum gratis' DEURNE – Het parkeerbeleid is al langer een heet hangijzer bij ondernemers en vastgoedeigenaren in het centrum van Deurne. Jaloers kijken zij naar de buurgemeenten waar het winkelend publiek al... 3 oktober 2019 - 11:49