Tijdens de droge zomer van vorig jaar was er even sprake van een beregeningsverbod, maar zover kwam het uiteindelijk niet. En dus kon ook op het maïsveld bij de Vlierdense molen gewoon worden gesproeid. (Archieffoto: Hein van Bakel)

Beregeningsverbod van de baan

vrijdag 5 april 2019 - 12:23|

REGIO – Agrariërs mogen hun grasland in april en mei in geval van nood gewoon beregenen, zo besloot waterschap Aa en Maas afgelopen maandag. Het grondwaterpeil is de voorgaande droge zomer nog niet te boven, maar deze maand viel er voldoende regen om boeren gerust te kunnen stellen. Wel stelt Aa en Maas een stevige vinger aan de pols te houden.

Alles hing maandag af van de zogenaamde ‘stoplichten-methode’. Het waterschap meet de grondwaterstand namelijk met behulp van peilbuizen verspreid door de regio. Als meer dan de helft van deze buizen op ‘rood’ staat, kan voor een beregeningsverbod worden gekozen. Agrariërs mogen dan geen grondwater gebruiken om hun grasland te besproeien. Maar zover komt het dus niet. “Het was vrij spannend, maar er zitten nog nét voldoende putten in het groen”, zegt loco-dijkgraaf Ernest de Groot van Aa en Maas. Het peil wordt daarom ook in de komende periode nauwlettend in de gaten gehouden. “Ik hoop dat het de komende weken nog behoorlijk gaat regenen. Met name hoger gelegen stukken zoals Sang en Goorkens in Lierop zitten nog steeds in het rood.”
De eerder genomen droogtemaatregelen blijven dan ook intact. Aa en maas tracht in samenwerking met grondeigenaren het water vast te houden, bijvoorbeeld door de stuwen op veel plekken hoog te laten. De Groot is tevreden over de inzet van agrariërs. “Voordat we de maatregelen namen, hebben we contact gehad met de ZLTO. Ze wisten van de ‘stoplichten-methode’ en wilden een verbod per se voorkomen. De landbouwsector heeft zich zeer constructief opgesteld”, aldus De Groot. Sinds vorig jaar is iedere boer verplicht om een bedrijfswaterplan op te stellen, met daarin maatregelen om water op het eigen land vast te houden. Hoewel de meesten inmiddels zo’n plan hebben liggen, is volgens De Groot nog niet iedereen zover. “Daarom gaan we komend jaar steekproefsgewijs controleren. En we gaan met de sector in overleg, want ook op het gebied van grondverbetering is nog een slag te slaan. Als grond door zware machines wordt dichtgereden komt regenwater snel in sloten en beekdalen terecht. Daar valt dus nog winst te behalen.”

Als het nodig is moet het
Melkveehouder John Verhoeven uit Liessel is blij met het besluit van Aa en Maas. “Overigens beregenen we liever niet want het kost veel tijd en geld. Nog afgezien van het werk dat we ermee hebben; de beregeningsapparatuur loopt op diesel en in een droge zomer zoals vorig jaar lopen de kosten hoog op. Maar bij langdurige droogte loopt grasland schade op. Als het nodig is moet het, maar het is beter als het van boven valt.”
De laatste jaren worden volgens Verhoeven wel maatregelen genomen om water vast te houden. “Er zijn stuwen geplaatst om het water in de sloten op peil te houden en veel agrarische ondernemers zorgen ervoor dat ze water conserveren op eigen terrein. Dat heeft merkbaar effect op het grondwaterpeil.”
Of de Liesselse melkveehouder zelf baat heeft bij het beregeningsbesluit is nog een ander verhaal. Hij zit met zijn bedrijf tegen het Peelvenengebied Leegveld aan. Voor graslandpercelen, die in de beschermingszones rond natuurgebieden liggen, blijft het standaard voorjaarsverbod voor het beregenen met grondwater tot 1 juni wel van kracht.

Laatste redmiddel
Het is niet zo dat de slingers maandag uitgingen, maar Rianne van Helmond is wel ‘heel erg blij’ met het besluit van Aa en Maas. De Ommelse melkveehoudster ziet het gras voor haar 280 koeien veiliggesteld. “Hoewel we merken dat het droog is, is beregenen op dit moment nog niet nodig. Echt zenuwachtig waren we dus ook niet. Maar ik ben blij dat er aan de landbouw is gedacht, want stel dat we het straks wel nodig hebben”, aldus Van Helmond, tevens bestuurslid van ZLTO Asten. Ze benadrukt dat beregenen een laatste redmiddel is. “We willen het eigenlijk niet, want het is een hoop gedoe. ’s Avonds beregenen is het meest effectief, alleen de haspel gaat maar een paar uur mee. Dan moet je er om drie uur ’s nachts uit om hem te verzetten.” En dat is nog los van de extra kosten die het met zich meebrengt, omdat het systeem op diesel draait.
Ook het melkveebedrijf van Van Helmond leed vorig jaar onder de droogte, met een derde minder omzet tot gevolg. “We dachten altijd: het komt wel goed. Maar vorig jaar hebben we gemerkt dat het soms ook niet goed komt. Ook toen was er even sprake van een beregeningsverbod, maar dat ging niet door. Toen was het echt spannend, want dat zou een ramp zijn geweest.” 

Peilgestuurde drainage
Zelf lieten Van Helmond en haar man in 2013 peilgestuurde drainage aanleggen op hun grond grenzend aan de Astense Aa. Het leidt het regenwater naar één plek en houdt het vervolgens door het gehele systeem vast. “Dat was een behoorlijke investering, al werd een gedeelte gesubsidieerd. Met deze drainage kunnen we beregenen zolang mogelijk uitstellen. We zijn erg blij met dit systeem”, zegt Van Helmond. Het is één van de maatregelen uit hun eigen bedrijfswaterplan. “Ik denk dat onze leden binnen de ZLTO intussen allemaal zo’n plan hebben. We attenderen ze daar regelmatig op. Zelf zijn we afgelopen jaar door het waterschap gecontroleerd. Dat is prima, want als je samen iets afspreekt, dien je je daar ook aan te houden.”
De situatie bij het naastgelegen waterschap De Dommel is minder rooskleurig. Dinsdag besloot De Dommel om voor een deel van zijn werkterrein wél een tijdelijk verbod in te stellen. Daaronder ook een gedeelte van de gemeente Someren waar het waterschap actief is. Agrariërs en andere grondeigenaren binnen het gebied mogen hun grasland tot 1 juni niet met grondwater beregenen. Waarnemend watergraaf Lex Huijbers van De Dommel: “Tot enkele jaren terug gold voor het hele stroomgebied een onttrekkingsverbod. Sinds enkele jaren was beregenen wel mogelijk als het grondwater hoog genoeg stond. Helaas hebben we dit jaar voor de hoge zandgronden wel een onttrekkingsverbod in moeten voeren.”

Gerelateerde nieuwsberichten

Strojil verovert nationale beker met Basketbal Academie Limburg DEURNE - Basketbal Academie Limburg MU18 heeft afgelopen zaterdag beslag gelegd op de Basketball Cup. Het team van Armin Strojil (17) uit Deurne was in de eigen sporthal Boshoven in... 24 september 2020 - 14:26
Grondige renovatie Koolhof om wijk klimaatbestendig te maken DEURNE - De plannen om de Deurnese wijk Koolhof klimaatbestendig te maken stammen reeds uit 2018. Door vertraging lijkt er nu pas schot in de zaak te zitten. De wijk... 24 september 2020 - 14:13
Lovende woorden voor inzet Lex en Leonie van de Haterd DEURNE - Directeur Katjuscha Otte opende zondag 20 september de expositie ‘Van Armando tot Zadkine’ in Museum De Wieger. In een veelzijdige en verrassende expositie zijn zo’n tweehonderd werken te... 24 september 2020 - 14:06
Fanfare Sint Cecilia Milheeze laat weer van zich horen MILHEEZE - Fanfare Sint Cecilia liet op de laatste zondag van de zomer sinds lange tijd weer van zich horen in het openbaar. Onder een stralende zon en dito blauwe... 24 september 2020 - 13:06
Fietser zwaargewond na aanrijding met auto in Deurne DEURNE - Een fietser is donderdagmorgen zwaargewond geraakt na een aanrijding met een auto. Het slachtoffer werd rond 10.45 uur geschept bij het oversteken op de Dunantweg in Deurne. Vanwege... 24 september 2020 - 12:17
In beeld: Eerbetoon aan Willem Dat SINT JOZEFPAROCHIE - Onder toeziend oog van vele belangstellenden zijn vorige week vrijdag tijdens een emotionele bijeenkomst de naamborden van het Willem Dat Plantsoen in Sint Jozefparochie onthuld. Naast diverse... 24 september 2020 - 11:51