Het gemeentehuis in Deurne. (Archieffoto: Hein van Bakel)

Gemeente wil jeugdprofessionals zelf in dienst nemen

donderdag 7 februari 2019 - 10:15|Ine van Hal

DEURNE - Het college van B en W van Deurne wil de medewerkers die zich inzetten voor de jeugdzorg in Deurne en werken onder de vlag van Zorg in Deurne per 1 januari 2020 zelf in dienst nemen. Op dit moment zijn deze zogeheten jeugdprofessionals nog in dienst van de Lev-groep, Bijzonder Jeugdwerk, Mee, Zorgboog of Combinatie Jeugdzorg. Niet alle zorgorganisaties zijn blij met de stap die het college wil zetten. Het zou de vertrouwelijke en onafhankelijke hulpverleningsrelatie die gezin, ouder en kind mogen verwachten schaden. PvdA en Progressief Akkoord/Groenlinks hebben raadsvragen gesteld over het collegebesluit.

Het gaat om vijftien jeugdprofessionals, waarvan er momenteel acht vanuit Bijzonder Jeugdwerk gedetacheerd zijn bij Zorg in Deurne en vier vanuit Lev-groep Deurne. Bij Zorgboog gaat het om een halve fte.
Een extern bureau heeft in 2018 de opdracht gehad om voor de Peelgemeenten te onderzoeken op welke wijze het werkgeverschap van deze jeugdprofessionals het beste kan worden ingevuld. Hierbij zijn drie opties onderzocht: onderbrengen bij een jeugdzorgaanbieder (via aanbesteding), in dienst bij de Peelgemeenten of lokaal in dienst nemen. Op basis van het onderzoek en de lokale ervaringen heeft het college geconcludeerd dat de beste optie is om ze zelf in dienst te nemen. 'Wij gaan dit traject nu in gang zetten', schrijft wethouder Marnix Schlösser in een brief aan de gemeenteraad, waarin hij de raad informeert over het besluit.
Het collegebesluit staat op de agenda van de vergadering van de raadscommissie Samenleving op 13 maart.

Vertrouwensband
Meerdere zorgorganisaties reageren verrast en bezorgd op het collegebesluit. Te meer omdat de gemeente hiermee opdrachtgever én uitvoerder wordt van jeugdzorg. Jeugdprofessionals hebben met regelmaat te maken met kwetsbare gezinnen, waar vaak het een en ander aan de hand is. Een zekere mate van onafhankelijkheid bevordert het opbouwen van een vertrouwensband met gezinnen, kinderen en ouders. Het wegvallen van die onafhankelijke vertrouwensband kan een adequate hulpverlening in de weg staan, zo luiden in het algemeen de reacties.
Gevreesd wordt dat mensen eerder de deur dicht zullen houden voor hulpverleners in een ambtenarenpositie. Ambtenaren hebben immers een plicht misstanden te melden, waar een onafhankelijke hulpverlener soms een oogje dichtknijpt omwille van het vertrouwen. 

Signaleren belangrijk
Bestuursvoorzitter Coby Nogarede van Zorgboog zegt waarde te hechten aan goede jeugdgezondheidszorg en met name aan adequate aandacht voor gezinnen en ouders.  Evenals aan een goede samenwerking tussen professionals en de gemeente. “Het blijft belangrijk dat signalen op de juiste plek terechtkomen”, aldus Nogarede.
Bijzonder Jeugdwerk noemt in een schriftelijke reactie het besluit van de gemeente Deurne om gedetacheerde jeugdzorgmedewerkers in eigen dienst te nemen op zijn minst bijzonder.  ‘Zeker ook met het oog op de vertrouwelijke en onafhankelijke hulpverleningsrelatie die een cliënt mag verwachten.’
De consequenties van dit besluit kunnen volgens de organisatie voor individuelen en instellingen fors zijn. Zo moeten medewerkers solliciteren op de baan die ze al een paar jaar uitvoeren, is er sprake van overdracht van werkgeverschap en kan er sprake zijn van boventalligheid binnen Bijzonder Jeugdwerk als medewerkers niet in dienst van de gemeente komen. De instelling geeft aan hierover spoedig met de gemeente in overleg te zullen gaan.

Raadsvragen
Pvda, Progressief Akkoord/Groenlinks en DeurneNu hebben raadsvragen gesteld over het collegebesluit en de aanleiding van het externe onderzoek. Na overleg met de overleg met de jeugdzorgaanbieders afgelopen woensdagmiddag zijn de vragen door de wethouder schriftelijk beantwoord. In zijn beantwoording schrijft de wethouder dat het uitvoeren van jeugdzorg een wettelijke taak is van de gemeente. Bizob heeft volgens hem aangegeven dat de huidige subsidieconstructie niet mogelijk is, aangezien het gaat om een overheidsopdracht met een aanbestedingsverplichting. Wat het college betreft is aanbesteding geen optie, omdat hiermee de continuïteit van zorg voor de inwoners niet gewaarborgd kan worden.
Omdat de professionals nu al werken onder de vlag van Zorg in Deurne zal er volgens de wethouder ook na 1 januari 2020 niets veranderen. ‘In de huidige werkwijze en positionering van de jeugdprofessionals richting inwoners verandert niets. De jeugdprofessionals zijn rechtstreeks bereikbaar. Ook zijn de jeugdprofessionals gekoppeld aan peuterspeelzalen en scholen. Dit wordt in 2019 uitgebreid met de huisartsen. Daarnaast werken de gezins- en jongerencoaches nu al intensief samen met de wijkwerkers en Wmo-consulenten in wijkteams. Daarnaast is er uiteraard ook samenwerking met de overige partners in Zorg in Deurne en de zorg- vleugel, maar ook met het consultatiebureau en de GGD’, zo schrijft de wethouder in zijn beantwoording aan de raadsfracties.
De gemeente zal volgens de wethouder ook de ontwikkeling en bijscholing van jeugdprofessionals ondersteunen. Verder is er volgens hem geen sprake van een sollicitatieprocedure, maar zullen met de huidige jeugd- en gezinscoaches gesprekken plaatsvinden omtrent hun inpassing in de gemeentelijke organisatie.  

Gerelateerde nieuwsberichten

The Cursed Crew wint BMM DEURNE – In De Roos in Deurne werd afgelopen zondag de 18de editie van het BMM festival gehouden. Winnaar van BMM 2019 is de band The Cursed Crew. Het festival... 23 april 2019 - 13:13
Gewonden bij grote woningbrand in Liessel LIESSEL - Bij een uitslaande brand in een appartementencomplex in Liessel zijn maandagnacht meerdere personen gewond geraakt. De brandweer rukte in grote getale uit, en ook een traumahelikopter werd ingezet... 22 april 2019 - 08:52
Steun voor subsidieaanvraag Techniek met een Ziel DEURNE - Tijdens de commissievergadering van dinsdagavond in het gemeentehuis van Deurne bleek er veel steun te zijn voor een eenmalige subsidieaanvraag van het Neerkantse museum Techniek met een Ziel... 19 april 2019 - 10:32
Twintig keer Motorische Demo-Dagen ASTEN – De Motorische Demo-Dagen staan voor een bijzondere editie: komend Paasweekend wordt het agrarische evenement in Asten alweer voor de 20e keer gehouden. Ook dit keer worden bezoekers ondergedompeld... 19 april 2019 - 10:22
Een tragisch einde De Tweede Wereldoorlog woedde in de periode 1940-1944 ook in de Peel. Nu, 75 jaar later, staan we stil bij onze bevrijding. Een jaar lang blikken we in deze rubriek... 17 april 2019 - 14:06
Zonder bon geen eten … De Tweede Wereldoorlog woedde in de periode 1940-1944 ook in de Peel. Nu, 75 jaar later, staan we stil bij onze bevrijding. Een jaar lang blikken we in deze rubriek... 17 april 2019 - 13:54