Het gemeentehuis in Deurne. (Archieffoto: Hein van Bakel)

Gemeente wil jeugdprofessionals zelf in dienst nemen

donderdag 7 februari 2019 - 10:15|Ine van Hal

DEURNE - Het college van B en W van Deurne wil de medewerkers die zich inzetten voor de jeugdzorg in Deurne en werken onder de vlag van Zorg in Deurne per 1 januari 2020 zelf in dienst nemen. Op dit moment zijn deze zogeheten jeugdprofessionals nog in dienst van de Lev-groep, Bijzonder Jeugdwerk, Mee, Zorgboog of Combinatie Jeugdzorg. Niet alle zorgorganisaties zijn blij met de stap die het college wil zetten. Het zou de vertrouwelijke en onafhankelijke hulpverleningsrelatie die gezin, ouder en kind mogen verwachten schaden. PvdA en Progressief Akkoord/Groenlinks hebben raadsvragen gesteld over het collegebesluit.

Het gaat om vijftien jeugdprofessionals, waarvan er momenteel acht vanuit Bijzonder Jeugdwerk gedetacheerd zijn bij Zorg in Deurne en vier vanuit Lev-groep Deurne. Bij Zorgboog gaat het om een halve fte.
Een extern bureau heeft in 2018 de opdracht gehad om voor de Peelgemeenten te onderzoeken op welke wijze het werkgeverschap van deze jeugdprofessionals het beste kan worden ingevuld. Hierbij zijn drie opties onderzocht: onderbrengen bij een jeugdzorgaanbieder (via aanbesteding), in dienst bij de Peelgemeenten of lokaal in dienst nemen. Op basis van het onderzoek en de lokale ervaringen heeft het college geconcludeerd dat de beste optie is om ze zelf in dienst te nemen. 'Wij gaan dit traject nu in gang zetten', schrijft wethouder Marnix Schlösser in een brief aan de gemeenteraad, waarin hij de raad informeert over het besluit.
Het collegebesluit staat op de agenda van de vergadering van de raadscommissie Samenleving op 13 maart.

Vertrouwensband
Meerdere zorgorganisaties reageren verrast en bezorgd op het collegebesluit. Te meer omdat de gemeente hiermee opdrachtgever én uitvoerder wordt van jeugdzorg. Jeugdprofessionals hebben met regelmaat te maken met kwetsbare gezinnen, waar vaak het een en ander aan de hand is. Een zekere mate van onafhankelijkheid bevordert het opbouwen van een vertrouwensband met gezinnen, kinderen en ouders. Het wegvallen van die onafhankelijke vertrouwensband kan een adequate hulpverlening in de weg staan, zo luiden in het algemeen de reacties.
Gevreesd wordt dat mensen eerder de deur dicht zullen houden voor hulpverleners in een ambtenarenpositie. Ambtenaren hebben immers een plicht misstanden te melden, waar een onafhankelijke hulpverlener soms een oogje dichtknijpt omwille van het vertrouwen. 

Signaleren belangrijk
Bestuursvoorzitter Coby Nogarede van Zorgboog zegt waarde te hechten aan goede jeugdgezondheidszorg en met name aan adequate aandacht voor gezinnen en ouders.  Evenals aan een goede samenwerking tussen professionals en de gemeente. “Het blijft belangrijk dat signalen op de juiste plek terechtkomen”, aldus Nogarede.
Bijzonder Jeugdwerk noemt in een schriftelijke reactie het besluit van de gemeente Deurne om gedetacheerde jeugdzorgmedewerkers in eigen dienst te nemen op zijn minst bijzonder.  ‘Zeker ook met het oog op de vertrouwelijke en onafhankelijke hulpverleningsrelatie die een cliënt mag verwachten.’
De consequenties van dit besluit kunnen volgens de organisatie voor individuelen en instellingen fors zijn. Zo moeten medewerkers solliciteren op de baan die ze al een paar jaar uitvoeren, is er sprake van overdracht van werkgeverschap en kan er sprake zijn van boventalligheid binnen Bijzonder Jeugdwerk als medewerkers niet in dienst van de gemeente komen. De instelling geeft aan hierover spoedig met de gemeente in overleg te zullen gaan.

Raadsvragen
Pvda, Progressief Akkoord/Groenlinks en DeurneNu hebben raadsvragen gesteld over het collegebesluit en de aanleiding van het externe onderzoek. Na overleg met de overleg met de jeugdzorgaanbieders afgelopen woensdagmiddag zijn de vragen door de wethouder schriftelijk beantwoord. In zijn beantwoording schrijft de wethouder dat het uitvoeren van jeugdzorg een wettelijke taak is van de gemeente. Bizob heeft volgens hem aangegeven dat de huidige subsidieconstructie niet mogelijk is, aangezien het gaat om een overheidsopdracht met een aanbestedingsverplichting. Wat het college betreft is aanbesteding geen optie, omdat hiermee de continuïteit van zorg voor de inwoners niet gewaarborgd kan worden.
Omdat de professionals nu al werken onder de vlag van Zorg in Deurne zal er volgens de wethouder ook na 1 januari 2020 niets veranderen. ‘In de huidige werkwijze en positionering van de jeugdprofessionals richting inwoners verandert niets. De jeugdprofessionals zijn rechtstreeks bereikbaar. Ook zijn de jeugdprofessionals gekoppeld aan peuterspeelzalen en scholen. Dit wordt in 2019 uitgebreid met de huisartsen. Daarnaast werken de gezins- en jongerencoaches nu al intensief samen met de wijkwerkers en Wmo-consulenten in wijkteams. Daarnaast is er uiteraard ook samenwerking met de overige partners in Zorg in Deurne en de zorg- vleugel, maar ook met het consultatiebureau en de GGD’, zo schrijft de wethouder in zijn beantwoording aan de raadsfracties.
De gemeente zal volgens de wethouder ook de ontwikkeling en bijscholing van jeugdprofessionals ondersteunen. Verder is er volgens hem geen sprake van een sollicitatieprocedure, maar zullen met de huidige jeugd- en gezinscoaches gesprekken plaatsvinden omtrent hun inpassing in de gemeentelijke organisatie.  

Gerelateerde nieuwsberichten

Zomercircus in beeld DEURNE - Het zomercircus kwam afgelopen zaterdag naar Deurne. Voor jong en oud was er de hele dag van alles te beleven. Op het Martinetplein gaf Kindercircus Harlekino ’s middags... 17 juli 2019 - 14:24
Fietsvierdaagse goed verlopen REGIO - De Fietsvierdaagse 2019 verliepen weer op rolletjes. vorige week stapten zo'n 1300 deelnemers op die genoten van de mooiste plekjes van de regio. Wederom is het aantal kinderen... 17 juli 2019 - 09:42
Streetrock Bakel in beeld: BAKEL - Het centrum van Bakel was afgelopen weekend weer het decor van Streetrock. Het gratis rockfestival, dat naast internationale sterren zoals de Amerikaanse band Dog Eat Dog ook een... 15 juli 2019 - 14:05
Voetbaldagen ZSV in beeld: ZEILBERG - Voor de zevende keer werden afgelopen weekende de Voetbaldagen bij ZSV gehouden. Met dit jaar maar liefst 136 deelnemers, zo’n 25 meer dan vorig jaar. ZSV mocht als... 15 juli 2019 - 12:26
Extra maatregelen voor hoogveen in De Peelvenen PEELREGIO – Met een pakket aan maatregelen hoopt Staatsbosbeheer het hoogveen in De Peelvenen de komende jaren te behouden en verder te versterken. Extra inzet moet ervoor zorgen dat overwoekering... 12 juli 2019 - 09:55
Honderden bezoekers Tuinpadfeest DEURNE - Muziek, optredens, een heuse veiling onder leiding van Theo Goossens en ook voor de kleinste bezoekers was het afgelopen zondag weer genieten tijdens het Tuinpadfeest bij museum De... 11 juli 2019 - 10:46