Een vertrouwd beeld in de Heuvelstraat: vrachtwagens vinden hun weg door het centrum van Deurne. (Archieffoto: Weekblad voor Deurne)

Vertraging onderzoek vrachtverkeer centrumring

vrijdag 1 februari 2019 - 16:16|Willie Thijssen

DEURNE - Het onderzoek naar het doorgaand vrachtverkeer in het centrum van Deurne heeft vertraging opgelopen. De gemeenteraad van Deurne nam begin vorig jaar een motie aan waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgeroepen om het doorgaande vrachtverkeer zoveel als mogelijk, met duidelijke bebording uit het centrum te weren. Omwonenden van met name de Heuvelstraat ondervinden veel overlast van de vele vrachtwagens die er voorbij razen.

 'De verkeersstromen worden in februari in beeld gebracht'

Het is een lang proces, maar bewoners van de Heuvelstraat Ted van der Steen en Rob de Vos geven niet op. De door de gemeenteraad aangenomen motie van begin vorig jaar heeft ze hoop gegeven op een snelle oplossing. De kern van het probleem is de grote verkeersintensiteit in de straat. Ted van der Steen: “Het vrachtverkeer dendert hier de hele dag en avond door de straat met verkeerslawaai en verkeerstrillingen tot gevolg. Deze weg is niet geschikt voor vrachtwagens. Door het vele verkeer is er ook veel fijnstof. Dat zie je aan onze ramen en kozijnen.” De veiligheid is ook een punt van aandacht. “Er gebeuren best veel ongelukken. Steeds vaker zien we dat fietsers er voor hun eigen veiligheid voor kiezen om hier op het trottoir te fietsen. En oversteken is hier ook een probleem”, vertelt Van der Steen. De bewoners hebben er begrip voor dat een aantal verbeteringen pas plaats kan vinden zodra de Heuvelstraat aan bod is voor een grootschalige reconstructie, maar een paar verbeteringen kunnen volgens Van der Steen en De Vos eenvoudig op korte termijn worden gerealiseerd. De belangrijkste daarvan is het weren van doorgaand vrachtverkeer. “Maar we zien alleen uitstel, geen maatregelen”, aldus De Vos. De grootschalige renovatie van de Heuvelstraat wordt pas ingepland als de tunnel bij Binderendreef klaar is. Als alles volgens planning verloopt, moet de onderdoorgang medio 2021 af zijn.

Winterse weer
Het uitvoeren van de aangenomen motie blijkt volgens de gemeente lastiger dan vooraf gedacht. Voor het plaatsen van de verbodsborden is namelijk een verkeersbesluit nodig. Dat verkeersbesluit moet worden onderbouwd met een onderzoek. “We houden dit onderzoek ook om in beeld te krijgen wat er gebeurt als je vrachtverkeer op de ene plek weert. Want dit betekent dat er op een andere plek meer vrachtverkeer kan gaan rijden. Kortom, de effecten van zo’n besluit moeten goed in beeld worden gebracht. Dit om te voorkomen dat er op een andere plek een nieuw probleem ontstaat”, aldus een woordvoerder van de gemeente. Het onderzoek heeft vertraging opgelopen. De motie is in maart 2018 aangenomen. In het voorjaar van 2018 kon het onderzoek niet plaatsvinden, omdat toen de Vlierdenseweg was afgesloten. Deze afsluiting zorgde ervoor dat verkeer andere routes ging nemen. In het najaar was de Liesselseweg/Loon afgesloten door werkzaamheden en gold hetzelfde. Het onderzoek was afgelopen week gepland, maar was toen niet mogelijk door het winterse weer.

'We willen goed in beeld krijgen wat de effecten zijn van zo’n besluit'

Verkeerstellingen
Het onderzoek staat nu gepland voor medio/eind februari. Er vinden dan op diverse plekken in de gemeente Deurne verkeerstellingen plaats om de verkeersstromen in beeld te brengen. Als dat is afgerond wordt een analyse gemaakt van de verkeerstellingen en worden de resultaten besproken met de politie. Vervolgens wordt een voorstel opgesteld. Naar verwachting kan het voorstel in maart of april voorgelegd worden aan het college van burgemeester en wethouders. Als zij een verkeersbesluit hebben genomen, wordt dit gepubliceerd. Tegen zo’n verkeersbesluit kan namelijk bezwaar worden gemaakt. Als de bezwaarperiode voorbij is, kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd. “We begrijpen dat bewoners het gevoel kunnen hebben dat dit lang duurt, maar zoals aangegeven moeten we het verkeersbesluit goed onderbouwen en willen we ook goed in beeld krijgen wat de effecten zijn van zo’n besluit. We willen voorkomen dat er op een andere locatie een nieuw probleem ontstaat”, aldus de woordvoerder.

'Heuvelstraat moet weer een leefbare straat worden'

Wachtkamer
De bewoners van de Heuvelstraat blijven de komende tijd dus nog in de wachtkamer zitten. Van der Steen: “We wachten wat betreft de reconstructie van de Heuvelstraat eigenlijk al vijftien jaar. Eerst moesten we wachten op de aanleg van het Knoflookpad. Nu ligt die er eindelijk en moeten we wachten op de bouw van de tunnel bij de Binderendreef. Allemaal begrijpelijk, maar kleine ingrepen zoals verbodsborden voor doorgaand vrachtverkeer en het verlagen van de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur zouden voor ons heel veel betekenen. De Heuvelstraat moet weer een leefbare straat worden.”

Gerelateerde nieuwsberichten

Zomercircus in beeld DEURNE - Het zomercircus kwam afgelopen zaterdag naar Deurne. Voor jong en oud was er de hele dag van alles te beleven. Op het Martinetplein gaf Kindercircus Harlekino ’s middags... 17 juli 2019 - 14:24
Fietsvierdaagse goed verlopen REGIO - De Fietsvierdaagse 2019 verliepen weer op rolletjes. vorige week stapten zo'n 1300 deelnemers op die genoten van de mooiste plekjes van de regio. Wederom is het aantal kinderen... 17 juli 2019 - 09:42
Streetrock Bakel in beeld: BAKEL - Het centrum van Bakel was afgelopen weekend weer het decor van Streetrock. Het gratis rockfestival, dat naast internationale sterren zoals de Amerikaanse band Dog Eat Dog ook een... 15 juli 2019 - 14:05
Voetbaldagen ZSV in beeld: ZEILBERG - Voor de zevende keer werden afgelopen weekende de Voetbaldagen bij ZSV gehouden. Met dit jaar maar liefst 136 deelnemers, zo’n 25 meer dan vorig jaar. ZSV mocht als... 15 juli 2019 - 12:26
Extra maatregelen voor hoogveen in De Peelvenen PEELREGIO – Met een pakket aan maatregelen hoopt Staatsbosbeheer het hoogveen in De Peelvenen de komende jaren te behouden en verder te versterken. Extra inzet moet ervoor zorgen dat overwoekering... 12 juli 2019 - 09:55
Honderden bezoekers Tuinpadfeest DEURNE - Muziek, optredens, een heuse veiling onder leiding van Theo Goossens en ook voor de kleinste bezoekers was het afgelopen zondag weer genieten tijdens het Tuinpadfeest bij museum De... 11 juli 2019 - 10:46