Burgemeester Hilko Mak tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. (Foto: Marius van Deursen)

‘Komende jaren nog aangenamer wonen en leven in Deurne’

dinsdag 1 januari 2019 - 14:56|Willie Thijssen

DEURNE – “We zetten ons in 2019 voor de volle honderd procent in om de gemeente Deurne nog mooier en leefbaarder te maken”, aldus burgemeester Hilko Mak tijdens zijn traditionele toespraak op nieuwjaarsdag. De nieuwjaarsbijeenkomst in het gemeentehuis werd door zo'n honderd Deurnenaren bezocht. Mathijs Maas zorgde voor de muzikale klanken.

Aangenaam wonen en prettig leven in Deurne zal de komende jaren nog beter worden. Dat beloofde burgemeester Mak in zijn nieuwjaarstoespraak. Wat dat betreft wordt er ook volop gebouwd. Mak: “In het afgelopen jaar zijn er in het voormalige Rabobankgebouw naast het gemeentehuis appartementen voor onze jeugdige inwoners gerealiseerd. En ook aan de Zandbosweg is de blinde vlek met appartementen ingevuld. In de Spoorzone is al veel gebouwd en dit blijft het komende jaar zo doorgaan. Wat ons betreft zal woningbouw aan de Kruisstraat dit jaar zeker starten en de plannen voor de Pastoor Jacobsstraat/Haspelweg krijgen dit jaar steeds meer vorm. Ook ontstaat er met ’t Stijn een mooi project voor de wat oudere inwoners van onze gemeente. Ook in de kerkdorpen wordt gebouwd. We zetten ons in 2019 voor de volle honderd procent in om de gemeente Deurne nog mooier en leefbaarder te maken. We gaan door met bouwen in Deurne.”
Ook wat betreft de bereikbaarheid timmert zijn gemeente aan de weg: “Inmiddels is duidelijk dat de spoortunnel bij de Binderendreef in 2021 zal zijn gerealiseerd. De voorbereidingen zijn in volle gang. Tegelijkertijd nemen we maatregelen bij twee andere drukke spoorwegovergangen in Deurne. Het werk bij de Vlierdenseweg is klaar. Dit jaar vervangen we de verkeerslichten bij de Liesselseweg. Zo pakken we op drie plekken een oversteek bij het spoor aan en zorgen we voor een veiligere situatie en een betere doorstroming van het verkeer.”

Erfbetreders
Deurne kent een grote agrarische sector waarin altijd veel gaande is. Door veranderende regelgeving of het ontbreken van een opvolger, staan veel boeren voor de keuze om te stoppen of aan de slag te gaan met een andere activiteit. Mak: “We merkten al een tijdje dat boeren een drempel ervaren bij het vragen om hulp. Samen met de provincie, ZLTO en de Rabobank hebben we het project Later is nu opgezet. Doelstelling is om met de agrariërs in gesprek te komen en samen een helder beeld te krijgen waar de boer staat. Wat zijn de mogelijkheden en wat voor stappen moeten er worden gezet naar een nieuwe toekomst.”  De gemeente zet hiervoor twee zogeheten erfbetreders in. “Zij stappen letterlijk over de drempel heen.” Om nieuwe kansen te bieden is het bestemmingsplan buitengebied onlangs aangepast en zijn de leges voor omschakeling naar een andere bestemming verlaagd.

Verbouwing gemeentehuis
In 2019 worden flinke stappen gezet in de verbouwing van het gemeentehuis tot een toekomstbestendig Huis voor de Samenleving. In dat huis staan moderne dienstverlening, ontmoeting en samenwerking centraal. De gemeente wil met het Huis voor de Samenleving een prettige en gastvrije omgeving bieden voor de inwoners en de partners die ook in het gebouw zitten. Tegelijkertijd worden er ook al voorbereidingen voor de verbouwing getroffen zodat in 2020 en 2021 de verbouwing plaats kan vinden, met als doel om na de zomer van 2021 het nieuwe Huis voor de Samenleving te openen. Mak: “Het gemeentehuis van Deurne is op dit moment verre van duurzaam. Bij de verbouwing wordt dan ook gekeken naar flinke verbeteringen op het gebied van duurzaamheid. Uitgangspunt hierbij is dat de investeringen die worden gedaan zich in de loop van de jaren terugverdienen.”
In relatie met de verbouwing start de gemeente dit jaar met de pilot ‘Welkom in het huis’. “Daarmee lopen we vooruit op de dienstverlening in het Huis voor de Samenleving. De pilot bestaat onder andere uit een proef met de inzet van een gastheer of gastvrouw en openingstijden die beter afgestemd zijn op de behoeften van de inwoners. Ook gaan we onderzoeken hoe tevreden de inwoners zijn over de huidige dienstverlening. De ervaringen van deze pilot nemen we mee in het ontwerp voor de verbouwing.”
Het Huis voor de Samenleving is een werktitel die nu nog wordt gebruikt voor het te verbouwen gemeentehuis. “In de loop van dit jaar komt er een prijsvraag waarmee ik inwoners uitdaag om met ideeën te komen voor een naam voor het ‘nieuwe’ gemeentehuis”, aldus Mak.

Wie kan wat doen?
De gemeente Deurne gaat sowieso aan de slag met het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen en verschillende projecten op het gebied van energie en duurzaamheid. Ook wil de gemeente inzicht en grip krijgen op de enorme transitie die op de gemeenschap af komt. Daarbij is de insteek om iedereen actief mee te nemen, maar ook verantwoordelijkheid te laten nemen. Mak: “We gaan in gesprek met inwoners, bedrijven en organisaties om hen mee te nemen in de vraag ‘Wie kan wat doen?’ om energieneutraal te worden.”

Burgerparticipatie
Burgemeester Mak vindt dat de gemeente meer tússen de partijen moet staan in plaats van erboven. Burgerparticipatie moet een steeds belangrijker onderdeel worden. “Meer praten mét de inwoners in plaats van praten óver de inwoners. Daar word ik als burgemeester blij van.” Een mooi voorbeeld in dit kader vindt Mak de wijze waarop de gemeente samen met Leefbaar en Vitaal Neerkant werkt aan een dorp met toekomst. “Wanneer Leefbaar en Vitaal Neerkant en gemeente samenwerken, kan er meer worden bereikt voor het behoud en het verbeteren van de leefbaarheid van Neerkant. Dit akkoord is een mooi voorbeeld van burgerparticipatie. Ik ben dan ook erg blij dat er verspreid over de gehele gemeente talrijke nieuwe burgerinitiatieven zijn. Allemaal met het doel om de leefbaarheid van de eigen omgeving en de sociale cohesie tussen de mensen te bevorderen. Dat past bij de nieuwe rol van de gemeente: meer tússen de partijen in plaats van erboven.”

Onderrstaand meer foto's van de nieuwjaarsbijeenkomst. (Foto's: Marius van Deursen)

Meer media

Gerelateerde nieuwsberichten

Tweede infoavond over warmtepompen door Energyport Peelland DEURNE/ASTEN - Energyport Peelland verzorgt maandag 25 maart een tweede informatieavond over warmtepompen, deze keer in het museum Klok en Peel in Asten. Voor de eerste informatiebijeenkomst over warmtepompen in... 21 maart 2019 - 09:56
Uitslag provinciale en waterschapsverkiezingen DEURNE – CDA komt in de gemeente Deurne als de grootste partij uit de bus bij de verkiezingen voor Provinciale Staten. De partij kreeg 2.906 stemmen, gevolgd door VVD met... 21 maart 2019 - 08:57
'Rustig aan met die moffen' De Tweede Wereldoorlog woedde in de periode 1940-1944 ook in de Peel. Nu, 75 jaar later, staan we stil bij onze bevrijding. Een jaar lang blikken we in deze rubriek... 20 maart 2019 - 16:52
Staande ovaties voor muziekleerlingen DEURNE – Leerlingen van het Peellandcollege boden het publiek afgelopen vrijdag een gevarieerd programma met zang, dans en instrumentale muziek op het jaarlijkse Open Muziek Podium en Eindexamenconcert. Ze kregen... 19 maart 2019 - 12:40
Zilveren Steekmes voor Berkershoeve LIESSEL – Televisiekok Sandra Ysbrandy reikte zaterdag namens het Brabants Asperge Genootschap (BAG) het Zilveren Steekmes uit aan Jan en Carmen Berkers van de Berkershoeve in Liessel. Zij waren er... 18 maart 2019 - 12:04
Lezersonderzoek Weekblad voor Deurne DEURNE – Weekblad voor Deurne luistert graag naar haar lezers en hun wensen, en heeft daarom een lezersonderzoek opgezet. Zo blijft de redactie op de hoogte van wat u als... 15 maart 2019 - 14:58