Leerlingen van De Groene Campus waren in 2013 in Batouri.

Stichting Vriendenkring Deurne-Batouri stopt

donderdag 13 december 2018 - 11:39|

DEURNE - Stichting Vriendenkring Deurne-Batouri houdt per 1 januari 2019 op te bestaan. Volgens secretaris Addie Smolders is het, zoals voor veel vrijwilligersorganisaties, steeds moeilijker om mensen te vinden die zich willen inzetten voor de stichting. ​

Er is volgens Smolders altijd wel inzet en geld te vinden voor een eenmalige actie of activiteit voor het goede doel. Maar steeds minder mensen zijn beschikbaar voor activiteiten door het jaar heen om de kerndoelstelling van de vriendenkring ‘Mondiale bewustwording van inwoners van Deurne’ telkens opnieuw onder de aandacht te brengen. "Wij zijn er de laatste jaren niet in geslaagd om binnen de nieuwe gemeentelijke kaders voor projectmatig werken, een goede en structurele inzet van vrijwilligers te realiseren. Bovendien is het de laatste drie jaar steeds moeilijker gebleken, door een steeds ingewikkelder en strengere visumprocedure, om gasten vanuit Batouri (Kameroen, red.) over te laten komen naar Deurne om met hen een programma uit te voeren dat bijdraagt aan mondiale bewustwording in Deurne en aan de verdere uitbouw van de projecten in Batouri. En reizen naar Batouri is sinds enkele jaren sterk ontraden vanwege een negatief reisadvies voor het traject naar en het gebied rondom Batouri."
Of Deurne is veranderd door de activiteiten van de vriendenkring, is volgens Smolders moeilijk te meten. "Dat we heel veel mensen, kinderen en volwassenen, hebben geraakt met de ontmoetingen, gastlessen, presentaties en uitwisselingen is boven alle twijfel verheven."

Markthal
De Vriendenkring Deurne-Batouri werd opgericht in september 1995 ter bevordering van mondiale bewustwording van de inwoners van Deurne. Deze doelstelling werd ondersteund door de gemeente met een beleidsnotitie ‘internationalisering’ en een jaarlijkse gemeentelijke subsidie. Gedurende 23 jaar zijn er contacten gelegd met vele organisaties in Deurne en Batouri en vond uitwisseling plaats op de terreinen gezondheidszorg, onderwijs en jeugd en landbouw (later landbouw en economische ontwikkeling). Vertegenwoordigers van die organisaties brachten bezoeken over en weer. Een aantal jaren was ook de gemeente Deurne actief betrokken bij enkele grotere projecten; in het News-project (jaren ’90) was naast Deurne ook de gemeente Leszno betrokken. Later werd met steun vanuit Deurne (kennis en financiële middelen) een markthal gebouwd in Batouri. Er kwamen langdurige contacten tot stand met scholen in Deurne en Batouri: De Bron, De Hasselbraam, basisschool Zeilberg, Peellandcollege en Hub van Doornecollege. 'We ondersteunden de opzet van een landbouwschool in Batouri. In 2012 waren we partner in het project ‘Green Experience' waarbij vier groepen studenten van De Groene Campus naar Batouri reisden en daar actief aan de slag gingen bij een jongerenproject (ASDA) en de landbouwcoöperatie Ugicak. Met de Rabobank, Voergroep Zuid en Roba-groep werd een partnerschap gesloten voor ondersteuning van landbouwcoöperatie Ugicak. In 2016 ontstond een samenwerking met de has bij de ondersteuning van de toekomstplannen van Ugicak.' 
Steeds werd tijdens een uitwisselingsprogramma ook een presentatie verzorgd bij een eetavond van de Wereldwinkel. In de loop der jaren werden er door de vriendenkring vele informatiebijeenkomsten en evenementen verzorgd om de Deurnese mensen kennis te laten maken met het leven van de mensen in Batouri en te discussiëren over de verbanden die er zijn tussen onze welvaart hier in Nederland en de armoede in Afrika. 

Gaai bent nie van Deurze
In heel wat boekenkasten in Deurne heeft het door de Vriendenkring uitgegeven boekje 'Gaai bent nie van Deurze' met foto’s en spreekwoorden uit Batouri en Deurne, een prominente plaats gekregen. Met de opbrengst van het boekje konden projecten voor jongeren en de landbouwcoöperatie Ugicak in Batouri ondersteund worden.
Naast de Stichting Vriendenkring Deurne-Batouri is in 2000 een aparte steunstichting opgericht. Deze steunstichting beheert de middelen verkregen via fondsenwerving, giften en sponsoring. Deze middelen komen uitsluitend ten goede aan ondersteuning van ontwikkelingsprojecten in Batouri. 

Schenkingen
Het grootste deel van de reserves van de Vriendenkring is in de afgelopen maanden geschonken aan organisaties in Deurne waarvan de doelstelling aansluit bij de doelstellingen van de vriendenkring. Dan gaat het om Stichting Leergeld, de Voedselbank, Kledingbank, het Taalcafé, Duurzaamheidscafé, Jai Hanuman, Stichting Migrantencontact en Team 2030. Ook hebben enkele scholen een bedrag ontvangen. Met het geld gaan ze activiteiten opzetten voor hun leerlingen, die aansluiten bij een van de duurzame ontwikkelingsdoelen.
Het restant van het vermogen wordt overgedragen aan de steunstichting ten behoeve van de lopende projecten in Batouri. De steunstichting zal nog enige tijd blijven bestaan. Dit om te zorgen dat de ondersteuning van de projecten in Batouri gefaseerd kan worden afgebouwd en om de besteding nog enkele jaren te monitoren.

Gerelateerde nieuwsberichten

Tweede infoavond over warmtepompen door Energyport Peelland DEURNE/ASTEN - Energyport Peelland verzorgt maandag 25 maart een tweede informatieavond over warmtepompen, deze keer in het museum Klok en Peel in Asten. Voor de eerste informatiebijeenkomst over warmtepompen in... 21 maart 2019 - 09:56
Uitslag provinciale en waterschapsverkiezingen DEURNE – CDA komt in de gemeente Deurne als de grootste partij uit de bus bij de verkiezingen voor Provinciale Staten. De partij kreeg 2.906 stemmen, gevolgd door VVD met... 21 maart 2019 - 08:57
'Rustig aan met die moffen' De Tweede Wereldoorlog woedde in de periode 1940-1944 ook in de Peel. Nu, 75 jaar later, staan we stil bij onze bevrijding. Een jaar lang blikken we in deze rubriek... 20 maart 2019 - 16:52
Staande ovaties voor muziekleerlingen DEURNE – Leerlingen van het Peellandcollege boden het publiek afgelopen vrijdag een gevarieerd programma met zang, dans en instrumentale muziek op het jaarlijkse Open Muziek Podium en Eindexamenconcert. Ze kregen... 19 maart 2019 - 12:40
Zilveren Steekmes voor Berkershoeve LIESSEL – Televisiekok Sandra Ysbrandy reikte zaterdag namens het Brabants Asperge Genootschap (BAG) het Zilveren Steekmes uit aan Jan en Carmen Berkers van de Berkershoeve in Liessel. Zij waren er... 18 maart 2019 - 12:04
Lezersonderzoek Weekblad voor Deurne DEURNE – Weekblad voor Deurne luistert graag naar haar lezers en hun wensen, en heeft daarom een lezersonderzoek opgezet. Zo blijft de redactie op de hoogte van wat u als... 15 maart 2019 - 14:58