De maximumsnelheid op het Knoflookpad en op de andere randwegen blijft voorlopig 50 kilometer per uur. (Foto: Hein van Bakel)

Knoflookpad blijft voorlopig 50 km-weg

donderdag 8 november 2018 - 11:14|Willie Thijssen

DEURNE - Het leek een formaliteit; het vaststellen van de gemeentelijke begroting voor 2019. De fracties hadden immers zeven weken eerder het eigen raadsprogramma akkoord bevonden. Toch had de gemeenteraad dinsdagavond bijna vijf uur nodig om het gemeentelijke budget voor komend jaar vast te stellen. Belangrijkste struikelblok was de aangekondigde verhoging van de maximumsnelheid op de randweg, waaronder het Knoflookpad, naar 70 kilometer per uur. Voor de aanpassingen was in de begroting 550.000 euro opgenomen. Dat bedrag was de oppositie te gortig.

De gemeente Deurne heeft de begroting de laatste jaren steeds beter op orde. Na jaren van bezuinigingen is er zelfs weer ruimte voor investeringen. Zo had het college 550.000 euro begroot voor aanpassingen op de randwegen Binderendreef, Vlierdensedreef, Knoflookpad en de Theo van Doesburgstraat om er de snelheid te verhogen van vijftig naar zeventig kilometer per uur. De VVD had via eigen social media-kanalen begin deze week zelfs al kenbaar gemaakt dat het plan er al door was. Dat stuitte enkele fracties tegen de borst. CDA en Progressief Akkoord/Groenlinks hadden amendementen voorbereid – gesteund door oppositiegenoten Transparant Deurne en PvdA – maar die werden uiteindelijk niet ingediend. Toen de twee fracties hun aanpassingen tot één amendement hadden samengesmeed, werd duidelijk dat ook Doe het voorstel meer tijd wilde geven. Uiteindelijk werd besloten om het plan nu nog niet vast te stellen en voorlopig geen geld uit te geven voor de aanpassingen. Eerst worden de effecten verder onderzocht en wordt het plan in commissieverband nog verder besproken. Vooralsnog blijft de snelheid dus 50 kilometer per uur.

Zeilberg
Oppositiepartijen Progressief Akkoord/Groenlinks en het CDA kwamen sowieso goed beslagen ten ijs en brachten hun andere pijnpunten in de vorm van in totaal negen moties ten berde. Overigens werd uiteindelijk maar één motie - van het CDA - daadwerkelijk ingediend. Die ging over het onderzoeken van mogelijke locaties voor- en stimulering van woningbouwontwikkeling in Zeilberg. Alleen de oppositiepartijen stemden in. De coalitiepartijen gingen niet akkoord. Zij zijn van mening dat er in Zeilberg voldoende wordt gebouwd en vinden dat Zeilberg geen uitzonderingspositie moet krijgen ten opzichte van andere wijken en kerkdorpen.

Mestfraude
Een motie over de bestrijding van mestfraude – voorbereid door PA/GL – zal, zo zegde burgemeester Hilko Mak toe, worden omgezet in een brief richting de minister. Dan gaat het vooral over het verbeteren van de controles en het vergroten van de pakkans. Mak: “Ik kan me vinden in de strekking van de motie, maar de controle en naleving ligt bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De handhaving is nu te ingewikkeld. De systemen van de verschillende instanties zijn niet gekoppeld. De motie kunnen we omzetten in een brief aan de minister, zodat we dit onderwerp bij haar aan de orde kunnen stellen.”

'Ik vrees dat als er betaald parkeren wordt ingevoerd, veel mensen op zoek gaan naar een gratis plek in de Sint Jozef'

Parkeren NS-station
In de gemeentelijke begroting is verder een budget opgenomen om het parkeerterrein bij het station op korte termijn uit te breiden. Op de hoek Fabriekstraat/Vlierdensweg is ruimte voor vijftig extra parkeerplaatsen. Dit kost de gemeente 85.000 euro. Dat is de helft van het totaalbudget. De NS betaalt de andere helft. Tevens wordt onderzocht hoe het terrein op de lange termijn kan worden uitgebreid. Volgens het CDA is het aantal van vijftig veel te weinig. De fractie pleitte voor de invoering van betaald parkeren voor mensen die niet in Deurne wonen. Volgens wethouder Verhees is dit niet mogelijk omdat het terrein van de NS is. De afspraak is dat parkeren er gratis is. ”Bovendien vrees ik dat als er betaald parkeren wordt ingevoerd, veel mensen op zoek gaan naar een gratis plek in de Sint Jozef”, aldus Verhees. De wethouder denkt, net als een meerderheid in de raad, ook dat de vijftig extra plekken niet afdoende zullen zijn. Afgesproken is dat in commissieverband nog eens goed naar de problematiek wordt gekeken. Daarop trok het CDA de motie in.

Lantaarnpalen
Het CDA had nog een motie voorbereid, over het stopzetten van het verlichtingsplan. In totaal worden in de gehele gemeente Deurne momenteel 1.300 lantaarnpalen verwijderd. Doel is om te besparen op de kosten en de huidige verlichting te vervangen door ledlampen. Volgens het CDA zijn er talloze klachten onder de inwoners. Deurne wordt te donker, zo constateert CDA-fractievoorzitter Leo Cuijpers. Volgens wethouder Helm Verhees valt dat best wel mee, maar hij deed de toezegging om goed te kijken naar oplossingen, daar waar knelpunten worden geconstateerd. “Maar het kan niet zo zijn dat we de beleidsdoelstellingen niet gaan halen”, aldus Verhees. Hierop trok het CDA de motie in.
PA/GL had verder een motie van afkeur klaarliggen over de handelswijze van wethouder Helm Verhees over de bomenkap aan de Amstel en de Hagelkruisweg. De motie werd aangehouden en derhalve niet ingediend. Ook een voorbereid voorstel voor subsidiegelden voor werkgroep Behoud de Peel werd niet ingediend, net als de voorstellen voor de transitie buitengebeid en over de warme sanering van de varkenshouderij. Bij die twee laatste punten had wethouder Marinus Biemans aangeven daar al volop mee bezig te zijn. 

'We willen absoluut niet dat het hele buitengebied vol komt liggen met zonnepanelen'

Geen windmolens
In de beschouwingen van de fractievoorzitters werden vooral complimenten richting het college uitgedeeld en werden enkele denkrichtingen geopperd. Deurne Nu wil extra aandacht voor stoppende boeren. En bij het behalen van de klimaatdoelen moet zeker niet worden ingezet op windmolens. Ook moet kritisch gekeken worden naar zonnepanelen. Job Vogels: “We vinden De Vlaas top. En leg die daken ook maar vol. Maar we willen absoluut niet het hele buitengebied vol hebben liggen met zonnepanelen. Vooral niet als de enige die hiervan profiteert een Chinese investeerder is.”

Nieuwe woonwijk
Fractievoorzitter Ruud Berkers van de VVD ziet in het Praxis- en Boerenbondsterrein aan de Stationsstraat kansen voor een nieuwe woonwijk en hoopt dat het college het Groene Peelvallei-plan weer oppakt. “Een uitgelezen kans om nieuwe economie toe te voegen aan Deurne: een prachtig vakantiepark gecombineerd met een nieuw zwembad voor sport en recreatie”, aldus Berkers.
Frank van Tilburg van Transparant Deurne gaf nog maar eens aan dat wethouder Verhees moet afzien van de realisatie van de onderdoorgang bij de Binderendreef. Behalve complimenten noemde Van Tilburg ook een trits projecten waar hij minder over te spreken is, waaronder de tijdelijke stop van de uitbreiding van bedrijventerrein Willige Laagt in Liessel, de bomen op de Markt, het glastuinbouwgebied aan de Langstraat en het bouwproject aan de Lage Kerk. Wensen heeft Transparant Deurne ook, zoals een noordelijke omleiding rondom Walsberg en een bewaakte fietsenstalling in Deurne.

Arbeidsmigranten
Nick Thijssen van PvdA beoordeelde het college aan de hand van kritische prestatie-indicatoren en kwam tot de conclusie dat veel is bereikt. “Maar we zijn er allerminst.” Thijssen riep ook op om het beleid voor arbeidsmigranten te versoepelen. “Als we nu afspreken dat we de huisvesting van arbeidsmigranten hoger leggen dan het afgesproken minimum, dan hebben we hier geen discussie meer over. Alle betrokkenen willen dat. Ook ondernemers die met smacht wachten op de arbeidsmigrant.”
Michiel Dankers van Doe vroeg aandacht voor het winkelcentrum, waar volgens hem na tien jaar de eerste verloedering toeslaat. Dankers vroeg zich ook af of het aantal stormbomen dat voor Neerkant is gepland afdoende is. “Er staan 250 bomen opgenomen in de begroting. Maar moeten dat er niet 450 zijn?”, aldus Dankers. Ook vindt de fractievoorzitter van Doe de aanstelling van een fulltime kracht voor ondermijnende criminaliteit overdreven. “Het is belangrijk dat we inzetten op ondermijnende criminaliteit, maar een fulltime kracht voor Deurne is wellicht wat te veel.”

Laat ons met rust

Wethouder Marnix Schlösser schetste tijdens de raadsvergadering dinsdag een redelijk dramatisch beeld van hoe lokale overheden te kampen hebben met de grillen uit Den Haag. Deurne kan de tekorten in de jeugdzorg nu nog opgevangen door het geld dat hier eerder voor is gereserveerd. Maar hoe lang Deurne dit volhoudt, is hoogst onzeker. Schlösser: “We begroten tegen de achtergrond van kwakkelend Haags beleid. Zekerheden voor 2019 en 2010 zijn er niet. Het Rijk wil graag op onze stoel zitten. Wetgeving terugpakken van ons financieel bordje. Mij stoort dat gigantisch. Ik wil dan ook een oproep doen aan het Rijk: Laat ons met rust. Laat ons ons werk doen. En geef ons vooral ook meer geld voor de jeugdzorg.” 

Gerelateerde nieuwsberichten

The Cursed Crew wint BMM DEURNE – In De Roos in Deurne werd afgelopen zondag de 18de editie van het BMM festival gehouden. Winnaar van BMM 2019 is de band The Cursed Crew. Het festival... 23 april 2019 - 13:13
Gewonden bij grote woningbrand in Liessel LIESSEL - Bij een uitslaande brand in een appartementencomplex in Liessel zijn maandagnacht meerdere personen gewond geraakt. De brandweer rukte in grote getale uit, en ook een traumahelikopter werd ingezet... 22 april 2019 - 08:52
Steun voor subsidieaanvraag Techniek met een Ziel DEURNE - Tijdens de commissievergadering van dinsdagavond in het gemeentehuis van Deurne bleek er veel steun te zijn voor een eenmalige subsidieaanvraag van het Neerkantse museum Techniek met een Ziel... 19 april 2019 - 10:32
Twintig keer Motorische Demo-Dagen ASTEN – De Motorische Demo-Dagen staan voor een bijzondere editie: komend Paasweekend wordt het agrarische evenement in Asten alweer voor de 20e keer gehouden. Ook dit keer worden bezoekers ondergedompeld... 19 april 2019 - 10:22
Een tragisch einde De Tweede Wereldoorlog woedde in de periode 1940-1944 ook in de Peel. Nu, 75 jaar later, staan we stil bij onze bevrijding. Een jaar lang blikken we in deze rubriek... 17 april 2019 - 14:06
Zonder bon geen eten … De Tweede Wereldoorlog woedde in de periode 1940-1944 ook in de Peel. Nu, 75 jaar later, staan we stil bij onze bevrijding. Een jaar lang blikken we in deze rubriek... 17 april 2019 - 13:54