Parallelweg N270 wordt stuk breder

vrijdag 14 september 2018 - 14:26|Willie Thijssen
Een van de infobijeenkomsten over de vernieuwing van de N270, vorig jaar.

DEURNE - De provincie en de gemeente Deurne zijn de aanpak van de N270 tussen Walsberg en Ysselsteyn aan het voorbereiden. De weg moet veiliger én stiller worden. Nadat dit voorjaar het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen, zijn de provincie en de gemeente aan de slag gegaan om de plannen te wijzigen. In de laatste plannen worden de parallelwegen aanzienlijk breder en gaan naar 5,5 meter.

Een veelgehoorde zorg in de ingediende zienswijzen was dat de geplande 4,5 meter brede parallelweg te smal zou zijn voor het gemengd verkeer van fietsers, auto’s, vracht- en landbouwverkeer. Dit is een zienswijze die ook in het ontwerpbestemmingsplan van augustus 2017 veel is ingediend. Daarom is bekeken wat het zou betekenen als de parallelweg overal een breedte van 5,5 meter asfaltverharding krijgt. Dit is volgens de provincie mogelijk, vandaar dat nu in het bestemmingsplan een 5,5 meter brede parallelweg is opgenomen. De breedte van 5,5 meter is inclusief de fietspaden. Deze worden in rode stroken op de parallelwegen aangegeven. In het bestemmingsplan is ook een nadere toelichting opgenomen over geluidshinder en trillingen bij de aangepaste weg. Momenteel wordt de motivering van keuzen en veranderingen verwerkt in het bestemmingsplan dat 18 december wordt voorgelegd aan de gemeenteraad voor besluitvorming. Daarna legt de gemeente het vastgestelde bestemmingsplan opnieuw ter inzage. Belanghebbenden kunnen dan een beroep indienen bij de Raad van State. De provincie verwacht dat begin 2020 de schop de grond in kan. Overigens moet nog wel grond worden aangekocht voor de realisatie van de bredere parallelwegen. Bijna alle eigenaren hebben in de afgelopen tijd een aanbieding ontvangen. Volgens een woordvoerder van de provincie is ongeveer vijf hectare nodig, waarvoor in totaal met 25 bewoners en overheden afspraken gemaakt moeten worden. Met enkele grondeigenaren zijn de gesprekken al in een vergevorderdd stadium, zo meldt de provincie. 

Aanpak N270
De nieuwe N270 (Langstraat) tussen Walsberg en Ysselsteyn moet veiliger en stiller worden. Het gaat om het gedeelte vanaf de Milhezerweg/Haageind tot aan de grens met Limburg. 4,7 kilometer weg wordt opnieuw ingericht. De voornaamste ingreep is de aanleg van parallelwegen naast de N270 zodat het verkeer vanuit de zijwegen en vanaf de aangrenzende woningen niet meer direct aansluit op de drukke N270. Ter hoogte van Riet/Oude Graaf en de Nachtegaalweg/Padbrugseweg worden kruispunten aangelegd waar de parallelwegen weer op de N270 uitkomen. De kruispunten worden voorzien van verkeerslichten. Andere ingrepen zijn het aanbrengen van stil asfalt, de verbetering voor de fietsvoorzieningen, inrichting van het groen en de vernieuwing van de openbare verlichting en bewegwijzering.

Flitspalen
De afgelopen dagen zijn er twee flitspalen geplaatst langs de Langstraat. Ze staan nog niet aan omdat ze eerst aangesloten, getest en geijkt moeten worden. Overigens controleert de politie al wel regelmatig.

Gerelateerde nieuwsberichten

Zomercircus in beeld DEURNE - Het zomercircus kwam afgelopen zaterdag naar Deurne. Voor jong en oud was er de hele dag van alles te beleven. Op het Martinetplein gaf Kindercircus Harlekino ’s middags... 17 juli 2019 - 14:24
Fietsvierdaagse goed verlopen REGIO - De Fietsvierdaagse 2019 verliepen weer op rolletjes. vorige week stapten zo'n 1300 deelnemers op die genoten van de mooiste plekjes van de regio. Wederom is het aantal kinderen... 17 juli 2019 - 09:42
Streetrock Bakel in beeld: BAKEL - Het centrum van Bakel was afgelopen weekend weer het decor van Streetrock. Het gratis rockfestival, dat naast internationale sterren zoals de Amerikaanse band Dog Eat Dog ook een... 15 juli 2019 - 14:05
Voetbaldagen ZSV in beeld: ZEILBERG - Voor de zevende keer werden afgelopen weekende de Voetbaldagen bij ZSV gehouden. Met dit jaar maar liefst 136 deelnemers, zo’n 25 meer dan vorig jaar. ZSV mocht als... 15 juli 2019 - 12:26
Extra maatregelen voor hoogveen in De Peelvenen PEELREGIO – Met een pakket aan maatregelen hoopt Staatsbosbeheer het hoogveen in De Peelvenen de komende jaren te behouden en verder te versterken. Extra inzet moet ervoor zorgen dat overwoekering... 12 juli 2019 - 09:55
Honderden bezoekers Tuinpadfeest DEURNE - Muziek, optredens, een heuse veiling onder leiding van Theo Goossens en ook voor de kleinste bezoekers was het afgelopen zondag weer genieten tijdens het Tuinpadfeest bij museum De... 11 juli 2019 - 10:46