Voorzitter Kees Leenders van Dorpsraad Helenaveen voor het bos in de omgeving van de Hogebrug. (Foto: Frans Klaus)

Omwonenden niet blij met plan Leegveld

donderdag 21 juni 2018 - 10:47|Ine van Hal

DEURNE – In het projectplan Leegveld is de kap voorzien van tachtig hectare bomen in de Peel. Tevens zullen bomen verdwijnen als gevolg van de verhoging van de waterstand in het gebied. Omwonenden zijn het niet met de plannen eens. Voorzitter Kees Leenders van Dorpsraad Helenaveen: “In het verleden zijn er afspraken gemaakt tussen de provincie, het waterschap, Staatsbosbeheer en bewoners in de Peel, onder meer over het behoud van bestaande bossen. Wij hebben destijds allerlei concessies moeten doen en nu houden zij zich niet aan de afspraken.”

De bomenkap maakt deel uit van het projectplan Peelvenen Leegveld, dat nog tot 29 juni ter inzage ligt bij de provincie Noord-Brabant. Het doel van het project is het behoud van het unieke hoogveenlandschap in de Deurnesche Peel. Om dit te kunnen bereiken is een stabiel waterpeil noodzakelijk en moet de verdroging van de Peel verminderd worden. Het gebied Leegveld wordt daarvoor opnieuw ingericht; zo worden enkele agrarische percelen omgevormd tot nieuwe natuur en wordt de waterstand verhoogd. Volgens Kees Leenders stroken de plannen niet met het landinrichtingsplan Het Onverenigbare Verenigd. Daarin zijn onder meer de eerder gemaakte afspraken vastgelegd tussen de provincie Noord-Brabant, het waterschap Aa en Maas en Staatsbosbeheer en bewoners van de Deurnesche en de Mariapeel. 

Berkenopslag
Leenders zegt geen bezwaar te hebben tegen het verwijderen van berken in het plangebied. “Er zijn de afgelopen tientallen jaren heel wat berken gegroeid in de Peel, met name in het noordelijke deel. Maar dan heb ik het niet over het zuidelijke deel langs het kanaal van Deurne en de bossen gelegen in het gebied aan de Hogebrug en de Oude Peelstraat in Helenaveen. Staatsbosbeheer gooit het allemaal op berkenopslag, maar je staat daar echt in een bos met oeroude bomen. Wij zijn van mening dat het kappen van bossen niet noodzakelijk is voor hoogveenherstel. Dat is ook op andere manieren te bewerkstelligen.”

Natura 2000
Omgevingsmanager Peelvenen Jeroen van Leijsen van de provincie Noord-Brabant bevestigt dat in het landinrichtingsplan het Onverenigbare Verenigd in 2005 is afgesproken dat bos niet gekapt zal worden. De reden dat het kappen van bos nu wel is opgenomen in het projectplan Leegveld heeft volgens de omgevingsmanager te maken met recentere Europese regelgeving. Waaronder de herstelmaatregelen Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in de gebieden die aangewezen zijn als Natura 2000-gebied, zoals de Deurnesche en de Mariapeel.
"In de nieuwe plannen heeft de ontwikkeling van hoogveen prioriteit", aldus Jeroen van Leijsen. "Omdat we weten hoe gevoelig het onderwerp is, hebben we meermaals met de actiegroep Het bos de Klos gesproken over het voornemen om berken te verwijderen. We hebben omwonenden ook geadviseerd een zienswijze in te dienen tegen het projectplan, zodat we zoveel als mogelijk met hun wensen rekening kunnen houden."
Wensen waar volgens Jeroen van Leijsen in overleg met de actiegroep rekening mee gehouden zal worden zijn onder meer: geen kap van bossen langs de randen van het plangebied en geen zicht op de A67.
Niettemin zal volgens de omgevingsmanager in het zuidelijke deel, als gevolg van de hoge grondwaterstand het jaar rond, een deel van het huidige bos afsterven. "Daarvoor zullen andere typen struiken en bomen terugkomen die beter bestand zijn tegen de hoge grondwaterstanden, zoals wilgen."
Dorpsraad Helenaveen ziet dat vooralsnog niet gebeuren. Kees Leenders: "Niet wanneer het waterpeil zodanig verhoogd wordt dat alles afsterft. Zoals het er nu naar uitziet blijft er straks geen boom en ook geen wilg meer overeind."

Zienswijze
De eerste stap die Dorpsraad Helenaveen gaat ondernemen is het indienen van een zienswijze op het projectplan. “Ook de dorpsraden van Griendtsveen en Liessel en de stichting Behoud Helenaveen Natuurlijk zijn tegen de plannen. En een groepje bewoners van het gebied Leegveld aan de Hogebrug. Zij zijn met name beducht voor een toename van het aantal muggen bij een verhoogde waterstand in het gebied, zoals dat in Griendtsveen het geval is", aldus Kees Leenders.
Als de zienswijzen van Dorpsraad Helenaveen niet ingewilligd worden overweegt de voorzitter een vervolgstap naar de Raad van State. “Wij denken dat we in ons recht staan. Eerder heeft een soortgelijke situatie zich al voorgedaan in de Mariapeel. De werkgroep Het bos de Klos heeft zich destijds met succes verzet tegen het kappen van bepaalde bossen.”

Kamervragen
De fractie van de Partij voor de Vrijheid Noord-Brabant heeft afgelopen vrijdag, in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, vragen gesteld over het kappen van bos in de Peel. Er werd onder meer gevraagd of het kappen van bos het gevolg is van Europese regelgeving. En of en hoe omwonenden hierbij betrokken zijn en in hoeverre er naar ze geluisterd is. Verder spreekt de fractie over een schoolvoorbeeld van doorgeslagen Europese natuurregelgeving.

Gerelateerde nieuwsberichten

Uniek Sporten de Peel blijft zich inzetten DEURNE - Iedereen een (passende) plek geven om te sporten met een beperking. Dat is waar Uniek Sporten de Peel en de peelgemeenten zich al zo’n twee jaar voor inzet... 21 februari 2019 - 16:35
Lantaarnpalen op zonne-energie DEURNE – “Als je op elke lantaarnpaal een zonnepaneel zet, dan kan die zijn eigen energie opwekken.” Zo luidde een standpunt van een van de leden van Kinderraad Prodas, afgelopen... 21 februari 2019 - 14:17
Davy Denkers danst in clip Armin van Buuren DEURNE – De 23-jarige Davy Denkers uit Deurne timmert al enige tijd aan de weg als danser en als danscoach en niet zonder succes. Dat is ook menig BN’er niet... 21 februari 2019 - 10:08
Onderscheiding voor Diny van den Heuvel DEURNE - Diny van den Heuvel-Matheij heeft dinsdag 19 februari de Penning van Verdienste van de gemeente Deurne gekregen uit handen van burgemeester Hilko Mak. Ze kreeg de onderscheiding voor... 20 februari 2019 - 09:12
Expositie leerlingen De Sprong DEURNE - Tot en met maandag 18 februari is in het gemeentehuis in Deurne een expositie te zien van leerlingen van De Sprong. De titel is: Jij bent de kunstenaar... 18 februari 2019 - 10:11
Wat is er te doen in Deurne DEURNE - Er is komend weekend weer het een en ander te doen in Deurne. Voor de oudere carnavalsliefhebbers is er zaterdag de seniorenmiddag van Quatsja en zaterdagavond is de... 15 februari 2019 - 16:43