De Lagekerk is onderdeel van de centrumring. (Archieffoto: Hein van Bakel)

Meerderheid raad wil doorgaand vrachtverkeer op centrumring weren

woensdag 14 maart 2018 - 15:49|Willie Thijssen

DEURNE - In de laatste raadsvergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen, afgelopen dinsdag werden toch nog enkele belangrijke knopen doorgehakt. Zo werd de ruimtelijke visie voor de centrumring vastgesteld. Een meerderheid van de gemeenteraad wil op termijn het doorgaand vrachtverkeer op de ring weren.

De visie voor de centrumring werd unaniem vastgesteld. De ring - dan gaat het om de straten Dunantweg, Europastraat, Hogeweg, Lagekerk, Heuvelstraat en Houtenhoekweg - is velen een doorn in het oog. Doel van de visie is om alle initiatieven rond deze ring zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Dan gaat het vooral om beeldkwaliteit. Deze kwaliteit is onder andere te vinden in de inrichting van de openbare ruimte en in de aanwezige en nieuwe bebouwing. In de visie wordt ingegaan op de bestaande kwaliteiten, maar ook op de kansen en de verbeterpunten die er zijn. Bomen en bossages vormen een belangrijk aspect in de visie. Ander thema in de visie is een eenduidig wegdek met eenduidige fietspaden.

Vrachtverkeer weren
De gemeenteraad nam een motie aan over het weren van doorgaand vrachtverkeer op de centrumring. VVD en Transparant Deurne stemden tegen, hoewel ze de intentie van de motie wel juist vinden. Beide fracties willen eerst een gedegen onderzoek. Dat is overigens ook wat Inge van Laarhoven van Deurne Nu beoogt: "We willen een onderzoek naar wat haalbaar is. We willen niet dat er morgen verbodsborden komen staan."
Wethouder Helm Verhees zei dat zo'n onderzoek al in de pijplijn zit en dat hierbij ook rekening moet worden gehouden met de exrtra verkeersdruk op de ring als de werkzaamheden voor de bouw van de tunnel aan de Binderendreef starten. Desondanks werd de motie door de indieners ingebracht en aangenomen. 

Geen sloop woningen
De visie werd unaniem vastgesteld. Wel werd een gezamenlijke wijziging van PvdA en Progressief Akkoord/Groenlinks aangenomen. In de visie voor de ring was namelijk opgenomen dat enkele woningen gesloopt zouden worden om zo het park aan de Hogeweg, waar vroeger De Brigantijn stond, te verbinden met het Wiegerbos. Alle partijen konden zich vinden in het amendement zodat de sloop uit de visie is verwijderd.
De VVD pleitte nog voor het toevoegen van woningbouw als toekomstige invulmogelijkheid voor het park, maar kreeg geen bijval. "Openbaar groen is er leidend", zei wethouder Helm Verhees die daaraan toevoegde dat kleinschalige bouw eventueel een optie is.
Een motie van het CDA over het aanbrengen van fietssuggestiestroken op de Europastraat werd wel aangenomen. Alle fracties stemden in om vooruitlopend op de definitieve uitvoering van de straat deze stroken alvast te realiseren. 

 

Gerelateerde nieuwsberichten

Grote machines trekken veel bekijks DEURNE - Op alle pleinen in het centrum van Deurne stonden vandaag tijdens de koopzondag grote vrachtwagens en machines geparkeerd. Waaronder een immense brandblusser van de luchtmacht, die ingezet wordt... 24 juni 2018 - 19:49
Vier stappers opgepakt ZEILBERG - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag vier personen aangehouden in de Blasiusstraat in Zeilberg. Dat meldt wijkagent Luc Derickx op Twitter. Twee personen werden... 24 juni 2018 - 16:46
Omwonenden niet blij met plan Leegveld DEURNE – In het projectplan Leegveld is de kap voorzien van tachtig hectare bomen in de Peel. Tevens zullen bomen verdwijnen als gevolg van de verhoging van de waterstand in... 21 juni 2018 - 10:47
9Zero met grote namen en lokale helden ZEILBERG - "We proberen elk jaar andere artiesten op het podium te krijgen, met een mix van grote namen en lokale helden. Tot nu toe zijn we daar steeds goed... 21 juni 2018 - 10:12
Geslaagden Willibrord Gymnasium Deurne DEURNE - Ook op het Willibrord Gymnasium in Deurne was het vorige week feest. Tal van leerlingen kregen na flink zwoegen de verlossende woorden: ze zijn geslaagd! Onderstaand de geslaagden:... 20 juni 2018 - 16:18
De Ratelaar stopt DEURNE - Met ingang van het nieuwe schooljaar telt Deurne een basisschool minder. Jenaplanschool De Ratelaar moet haar deuren sluiten. De ouders zijn vanmiddag ingelicht. De school maakt onderdeel uit... 19 juni 2018 - 19:26