Burgemeester Mak. (Foto: Marius van Deursen)

Mak: 'Mét elkaar en niet tegenover elkaar'

maandag 1 januari 2018 - 14:47|Willie Thijssen

DEURNE - "In 2018 zullen vele uitdagingen en opgaven op ons pad komen. Ik hoop dat we deze opgaven samen kunnen uitvoeren. Mét elkaar en niet tegenover elkaar. Het goede Deurnese leven maken we samen." Zo besloot burgemeester Hilko Mak vandaag zijn nieuwjaarstoespraak. Daarmee doelde hij vooral op het scherpe debat dat al enige tijd gevoerd wordt over de intensieve veehouderij. De traditionele nieuwjaarsbijeenkomst in het gemeentehuis werd door ruim honderd Deurnenaren bezocht.

Burgemeester Mak gaf in zijn nieuwjaarstoespraak aan dat er veel goede ontwikkelingen en initiatieven in de agrarische sector in Deurne plaats vinden. "Veel van de agrarische bedrijven in Deurne, met vaak jonge ondernemers, hebben hun zaken goed voor elkaar. Zij geven steeds meer invulling aan de verbinding tussen boer en burger. In de media werd afgelopen najaar naar buiten gebracht dat er in met name de gemeente Deurne, veel mis is met de intensieve veehouderij. Men spreekt van veel onbegrip en een verwijdering tussen boer en burger. Boeren worden neergezet als fraudeurs als het over de afzet van mest gaat. Natuurlijk moet iemand die regels aan zijn laars lapt aangepakt worden. Daarover geen enkele discussie. Wat ik me als burgemeester afvraag is of de feiten die door de media worden verspreid wel kloppen. Ik heb een ander beeld van deze problemen."
Mak wil de negatieve trend ombuigen: "Daarom moeten we met elkaar in gesprek blijven en niet tegenover elkaar gaan staan. Vanuit het gesprek moeten we naar een oplossing zoeken om een gedeelde samenleving te voorkomen en samen voor de Deurnese gemeenschap de goede dingen te doen." Mak vindt dat ook de politiek een belangrijke rol heeft in het ombuigen van de polarisatie.

Social media
Behalve de beschuldigende vinger richting de traditionele media, waarschuwt Mak ook voor social media zoals Whatsapp, Instagram, Twitter en Facebook. “Als burgemeester maak ik me met name grote zorgen over de gevaren die deze nieuwe media met zich mee brengen voor onze tieners. Vanuit de politie krijg ik verbijsterende voorbeelden bijvoorbeeld over sexting. En dan met name voor zeer jonge pubers.” Mak noemt cyberpesten, ernstig persoonlijk leed, schooluitval, schaamte, angst, onzekerheid en in sommige gevallen zelfs zelfdoding. “Begeleiding van jongeren door docenten, jeugdwerkers en andere opvoeders bij het ontdekken en gebruiken van social media is belangrijk. Maar nog belangrijker is de rol van de ouders. Neem uw verantwoording als opvoeder. Zorg dat u op de hoogte blijft waarmee uw kind bezig is en blijf hierover met uw zoon of dochter in gesprek.”

Zorg in Deurne
Mak keek in zijn toespraak verder met een tevreden en trots gevoel terug op het afgelopen jaar. "Trots op de eerste plaats omdat het ons gelukt is om de bezuinigingen die we zeven jaar geleden noodgedwongen moesten doorvoeren in 2017 succesvol hebben afgerond. We kunnen nu weer vooruit kijken. Mak is onder meer trots op Zorg in Deurne dat het afgelopen jaar is gestart. Hiermee is invulling gegeven aan de toegang tot welzijn, zorg en ondersteuning, de casusregie en de onafhankelijke cliëntondersteuning. Elke gemeente geeft de zorg op eigen wijze handen en voeten. “In Deurne hebben we daar een model voor dat nog in ontwikkeling is. De inzet van de wijkwerkers, WMO-consulenten en opvoedondersteuners, als vooruitgeschoven pionnen en de meer specialistische inzet van het schakelteam en de jeugd- en gezinswerkers, werkt.” De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft Deurne samen met dertien andere gemeenten in Nederland uitgeroepen tot koplopergemeente. Opmerkelijk is dat Deurne de enige kleine re gemeente is. De overige koplopers zijn allemaal steden, zoals Amsterdam, Almere en Maastricht.

Plannen voor 2018
Voor 2018 staat de verbouwing van het gemeentehuis gepland. “Op dit moment worden de plannen uitgewerkt en ik hoop dat we samen in de loop van 2018 kunnen starten met de realisatie van een toekomstbestendig huis voor de Deurnese samenleving.” Andere grootschalige bouwprojecten zijn Europastraat fase 2, de Spoorzone, de plannen in de Kruisstraat en de nieuwe CPO-projecten in Zeilberg en Liessel. “Het komende jaar zijn dat zeker 200 huizen die worden gebouwd in Deurne. Een mooi perspectief voor vele jeugdige Deurnenaren die erg graag in Deurne willen wonen."
Ook staat dit jaar het verbeteren van de spoorwegovergangen bij de Vlierdenseweg en Liesselseweg op de planning. “En we hebben met de provincie een akkoord bereikt over de financiering van de spoortunnel aan de Binderendreef. De tunnel gaat er definitief komen. Iets waar al jarenlang over wordt gepraat in Deurne, wordt nu echt werkelijkheid. De plannen worden dit jaar uitgewerkt en daarna hopen we zo snel mogelijk te kunnen starten met de daadwerkelijke werkzaamheden.”

Bruisen
2018 staat weer bol van evenementen en actie. Mak: “Deurne zal ook in 2018 weer bruisen. Daarvan ben ik overtuigd.” In dat kader noemde Mak als eerste dat Deurne dit jaar in het teken zal staan van Food. Dit omdat Brabant in 2018 is uitgeroepen tot de Europese Regio van de gastronomie. Onder leiding van de VVV en in samenwerking met diverse organisaties en bedrijven worden er vele activiteiten op dit gebied in 2018 georganiseerd. Als tweede highlight noemde Mak het jubileumjaar van heemkundekring HN Ouwerling. “De heemkundekring is op allerlei vlakken het belangrijkste kenniscentrum voor de Deurnese historie. Ik heb veel bewondering voor alle werkzaamheden die door het bestuur en de diverse werkgroepen worden verricht om de geschiedenis van Deurne voor een groot publiek levend te houden en voor de toekomst te behouden."

Zie onderstaande foto's, gemaakt door Marius van Deursen

Meer media

Gerelateerde nieuwsberichten

Doek dreigt te vallen voor Bejato DEURNE - Toneelclub Bejato dreigt het 50-jarig jubileum in 2026 niet te gaan halen. De reden is dat het gezelschap te weinig actieve spelers heeft. Daarom zijn ze druk aan... 23 juli 2021 - 12:59
Fietser overleden na ongeluk in Deurne DEURNE – Op de Bakelseweg in Deurne is donderdagmorgen bij een ongeluk een fietser om het leven gekomen. Door nog onbekende reden kwam de fietser in botsing met een bestelbus... 22 juli 2021 - 12:40
Ondernemerscafé Deurne sluit seizoen af met publiek DEURNE- Het Ondernemerscafé Deurne van dinsdag 20 juli wordt traditioneel afgesloten in café De Brouwer aan de Markt in Deurne waar voor het eerst sinds anderhalf jaar weer publiek aanwezig... 20 juli 2021 - 11:50
TEJO-huis in Deurne opent deuren DEURNE – In het nieuwe TEJO-huis in Deurne aan de Ferdinand Bolstraat in Sint Jozefparochie konden belangstellenden afgelopen donderdag voor het eerst een kijkje nemen. Het inloophuis waar jongeren van... 16 juli 2021 - 12:06
Fotograaf Ton Hartjens draagt stokje na zestig jaar over DEURNE – Fotograaf Ton Hartjens (84) uit Deurne heeft zijn fotostudio na 60 jaar overgedragen aan zijn opvolger Harrie Jegerings. Daarmee komt de wens dat zijn domein niet verloren gaat... 15 juli 2021 - 12:27
Vacature: media-adviseur Werk! Want we zijn op zoek naar een media-adviseur, die een grote rol zal spelen bij de ontwikkeling van onze nieuwe titels De Schakel en Valkenswaards Weekblad. Interesse? Kijk dan... 5 juli 2021 - 10:02