Burgerpanel overwegend positief over sportvoorzieningen

donderdag 12 oktober 2017 - 08:56|Willie Thijssen
De gymzaal in Zeilberg wordt al enige tijd niet meer gebruikt. Het college vindt het niet meer verantwoord. (Archieffoto: Marius van Deursen)

DEURNE - Een ruime meerderheid van het burgerpanel Tipdeurne vindt dat er voldoende sportaccommodaties zijn binnen de gemeente Deurne. Met sportaccommodaties worden sportvelden, gymzalen, zwembaden en fitnessgelegenheden bedoeld. Tien procent vindt dat er in Deurne onvoldoende accommodaties zijn. Dertig procent is neutraal of weet het niet. Aan het onderzoek deden 405 panelleden mee.

Zestig procent van de respondenten vindt dat er voldoende sportaccommodaties zijn binnen de gemeente Deurne. De reacties van de mensen die vinden dat er in Deurne onvoldoende accommodaties zijn, zijn vooral gericht op de gymzaal in Zeilberg die vorig jaar is gesloten en de plannen van gymnastiek- en turnvereniging KDO Deurne voor de bouw van een nieuwe accommodatie. Een van de respondenten oppert zelfs om de bouwplannen van KDO – nieuwbouw is nu bij het scholenvierkant in Sint Jozefparochie voorzien – in Zeilberg te realiseren zodat twee vliegen in een klap worden geslagen.
Ook zijn er verschillende kritische opmerkingen over de gymzaal in Neerkant en over zwembad De Wiemel. 'Het zwembad is op' en 'Neerkant is dringend aan nieuwe accommodatie toe', zijn enkele reacties.

Aanbod sportverenigingen
Bijna driekwart van de respondenten is tevreden over het aanbod van sportverenigingen in de gemeente. Zes procent is ontevreden en 22 procent heeft geen mening. Sporten die in Deurne worden gemist zijn onder meer volleybal, honkbal en seniorensport.
Overigens laat het onderzoek ook zien dat een kwart van de Deurnenaren nooit sport. Bij de mensen die wel sporten is wandelen het meest populair (29 procent), voor fitness (19 procent) en wielrennen/fietsen (17 procent). Teamsporten scoren een stuk lager: voetbal 5 procent, volleybal 3 procent en hockey 1 procent.
Een kwart van de Deurnenaren is aangesloten bij een sportvereniging in de gemeente. 24 procent is actief lid, 5 procent is wel lid maar niet actief en 71 procent is niet bij een sportvereniging in Deurne aangesloten.

Actieve rol gemeente
Een ruime meerderheid vindt dat de gemeente een actieve rol moet vervullen om haar inwoners aan het sporten te krijgen. 63 procent is het hiermee eens. Zestien procent ziet hier voor de gemeente geen rol weggelegd.
Een kwart van de Deurnenaren vindt dat alle sportverenigingen in Deurne rond moeten kunnen komen, zonder gebruik te maken van subsidies van de gemeente. 55 procent geeft aan het hiermee oneens te zijn. De overige respondenten zijn neutraal of weten het niet.

Meedoen aan Tipdeurne
Het onderzoek is in zijn geheel terug te lezen op tipdeurne.nl (button 'Onderzoeksresultaten' rechtsboven). Tipdeurne is een initiatief van Weekblad voor Deurne en onderzoeksbureau Toponderzoek. De teller staat voor wat betreft het aantal panelleden van Tipdeurne op 585. Wie mee wil doen aan de onderzoeken onder het burgerpanel, kan zich nog altijd hier aanmelden.

Gerelateerde nieuwsberichten

E-Fiber wil glasvezel aanleggen in Deurne DEURNE - E‑Fiber wil in de hele gemeente Deurne een glasvezelnetwerk aanleggen, zowel binnen de bebouwde kom als in het buitengebied. Inwoners, organisaties en bedrijven hoeven geen aansluitkosten te betalen... 20 februari 2018 - 15:55
Inbraken in Vlierden en Deurne DEURNE/VLIERDEN - In een woning aan de Pastoriestraat in Vlierden is vrijdag 16 februari ingebroken. Dezelfde dag werd geprobeerd een katalysator te ontvreemden uit een geparkeerde auto bij het NS-station... 20 februari 2018 - 14:26
Frans Verhees erelid Bloast Um Op DEURNE - Frans Verhees is onlangs benoemd tot erelid van Meziekmoakerij Bloast Um Op uit Deurne. Dit gebeurde tijdens het afgelopen carnaval in het bijzijn van zijn vrouw Joke en... 20 februari 2018 - 13:47
Politieactie tegen drugscriminelen in Asten en Liessel ASTEN/LIESSEL - De politie is maandag vroeg in de ochtend gestart met een actie tegen drugscriminelen. Het gaat om een groep actief in de hennephandel. Onder meer in Asten en... 19 februari 2018 - 09:24
Start werkzaamheden herinrichting Vlierdenseweg bij spoorwegovergang DEURNE - De werkzaamheden aan de Vlierdenseweg starten komende week. De weg tussen de Spoorlaan en de Sint Jozefstraat wordt opnieuw ingericht. De knik bij de kruising met de Fabriekstraat... 16 februari 2018 - 14:14
Gekapte bomen keren terug als bankjes DEURNE - Vorige week zijn 45 bomen gerooid aan de Amstel en Hagelkruisweg. De bomen zijn gekapt, vooruitlopend op de werkzaamheden die er na de bouwvak gaan plaatsvinden. Dan wordt... 15 februari 2018 - 17:32