De ondertekenaars van de betrokken partijen, vlnr: Ton Borghs, wethouder Helm Verhees, Anne Wagemakers en Jan Dekker. (Foto: Marius van Deursen)

Bouw zorgboerderijen stap dichterbij

vrijdag 14 april 2017 - 09:48|

ZEILBERG - De bouw van vier zorgboerderijen in Zeilberg is vrijdag 7 april een flinke stap dichterbij gekomen met de ondertekening van de overeenkomsten tussen betrokken partijen. De Zorgboog gaat op de hoek Blasiusstraat-Jagerweg vier zorgwoningen bouwen, met plek voor in totaal 28 bewoners met dementie. De bouwplannen zullen dinsdag 16 mei om 19.30 uur gepresenteerd worden aan de inwoners tijdens een informatiebijeenkomst in Den Draai in Zeilberg.

De ondertekenaars waren: Ton Borghs van de Raad van Bestuur van de Zorgboog, wethouder Helm Verhees van de gemeente Deurne, medewerker Anne Wagemakers van aannemer en ontwikkelingsbedrijf Van der Heijden en Jan Dekker van ABB Ontwikkeling, de eigenaar van het perceel.
Bij de ondertekening waren Mart Wijnands en Frans Vriens van KBO Zeilberg, Berry van der Schaaf en Monique van den Berkmortel van Dorpsraad Zeilberg en bestuursleden en uitbaters Jan en Anita van den Eijnden van Den Draai aanwezig.
Projectontwikkelaar Will Tielemans van De Zorgboog memoreerde in een welkomstwoord aan het lange voortraject. Aanvankelijk bestonden er plannen voor de bouw van zorgwoningen in de pastorietuin in Zeilberg. Daarover kon geen overeenstemming bereikt worden met het parochiebestuur en het bisdom. Later kwam het huidige perceel in beeld. Tielemans: "Daar paste een ander woonconcept in, met vier zorgboerderijen voor mensen die gewend zijn aan het wonen in een boerderij met een grote tuin."
In elke boerderij is plaats voor zeven bewoners, een gemeenschappelijke zitruimte en keuken en voor elke bewoner een eigen zit/slaapkamer. Op het achtererf van de boerderijen is ruimte voor een gezamenlijk hofje, eventueel met een groentetuin of een weide waarin kleinvee gehouden kan worden. De realisatie daarvan is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers uit Zeilberg. Will Tielemans: "We zullen in overleg met de dorpsraad, KBO en Agrarisch Zeilberg bekijken hoe dat gestalte kan krijgen. De intentie is dat het tuingedeelte met dierenweide toegankelijk zal zijn voor alle inwoners van Zeilberg. Zodat de verbinding blijft tussen het dorp en de bewoners van de zorgboerderijen."

Vergrijzing
Ook Ton Borghs, lid van de Raad van Bestuur van de Zorgboog, refereerde aan de lange aanlooptermijn die aan de plannen voorafging. "En we zijn er nog niet. Er moet eerst een bestemmingsplanprocedure doorlopen worden voordat we daadwerkelijk aan de slag kunnen."
De Zorgboog spant zich nu en in de toekomst volgens Borghs in om ouderen te faciliteren zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en mensen die meer zorg nodig hebben zoveel als mogelijk te laten wonen in de eigen gemeenschap. In de nieuwe plannen zal volgens Borghs daarnaast ook een rol weggelegd zijn voor de Zeilbergse gemeenschap. "Ouderen hebben baat bij een zo groot mogelijk sociaal netwerk. Sociale zorg is in dit plan een belangrijke factor. In Sint Jozefparochie en Liessel zijn hier mooie voorbeelden van."

Communicatie
Wethouder Helm Verhees noemde de zorgboerderijen een prachtige invulling van het perceel, passend binnen de Woonvisie van de gemeente Deurne. Hij benadrukte verder het belang van een goede communicatie met omwonenden en inwoners van Zeilberg, mede met het oog op een vlekkeloos verloop van de bestemmingsplanprocedure.
De direct aanwonenden zijn volgens Will Tielemans en Anne Wagemakers al persoonlijk geïnformeerd over de plannen. "De eerste reacties waren positief," aldus Tielemans. Ook de bestuursleden van Dorpsraad Zeilberg reageerden positief. "Het is een mooi project voor Zeilberg", aldus Monique van den Berkmortel. Berry van der Schaaf vulde aan: "Het is te hopen dat er snel iets zal staan. Het zou mooi zijn als ouderen voortaan in Zeilberg kunnen blijven wonen."

Gerelateerde nieuwsberichten

Meisje (16) vermist na vertrek uit Deurnese zorginstelling DEURNE - De politie maakt melding van de vermissing van een 16-jarig meisje, genaamd Elina, die op 18 maart uit het Deurnese internaat Vreekwijk vertrok. De politie, Vreekwijk en haar... 30 maart 2020 - 17:33
Fit blijven in crisistijd REGIO – Sportscholen voorlopig dicht en veel thuiszitten. Hoe blijf je dan fit en gezond? Voor veel Nederlanders wordt dat de komende maanden een uitdaging. Roby Haazen en Demi van... 27 maart 2020 - 11:02
Wandelen in de natuur: 'zoek drukke plekken niet op' REGIO – De boswachters van Staatsbosbeheer drukken wandelaars in de natuur op het hart zich te houden aan de richtlijnen met betrekking tot het tegengaan van de verspreiding van het... 27 maart 2020 - 10:23
Dorpsbladen verschijnen niet DEURNE – In Zeilberg, Walsberg en Neerkant zal deze maand geen dorpsblad verschijnen. De redacties van het Kontakt Zeilberg, Onder Ons Walsberg en De Klepel Neerkant volgen de richtlijnen van... 27 maart 2020 - 10:14
'In Nepal is niets, helemaal niets' DEURNE – Naast alle perikelen rondom het coronavirus in Nederland, zijn er ook nog mensen die zich zorgen maken over bewoners van landen elders in de wereld. Zoals de Deurnese... 27 maart 2020 - 09:30
Film Deurnese student over moed en wilskracht DEURNE – Eigenlijk zou de film Als skiën dansen wordt’ van de 22-jarige Deurnese student Carel van Goch begin april in productie gaan. Dat zal nu begin december worden als... 27 maart 2020 - 09:00