De ondertekenaars van de betrokken partijen, vlnr: Ton Borghs, wethouder Helm Verhees, Anne Wagemakers en Jan Dekker. (Foto: Marius van Deursen)

Bouw zorgboerderijen stap dichterbij

vrijdag 14 april 2017 - 09:48|

ZEILBERG - De bouw van vier zorgboerderijen in Zeilberg is vrijdag 7 april een flinke stap dichterbij gekomen met de ondertekening van de overeenkomsten tussen betrokken partijen. De Zorgboog gaat op de hoek Blasiusstraat-Jagerweg vier zorgwoningen bouwen, met plek voor in totaal 28 bewoners met dementie. De bouwplannen zullen dinsdag 16 mei om 19.30 uur gepresenteerd worden aan de inwoners tijdens een informatiebijeenkomst in Den Draai in Zeilberg.

De ondertekenaars waren: Ton Borghs van de Raad van Bestuur van de Zorgboog, wethouder Helm Verhees van de gemeente Deurne, medewerker Anne Wagemakers van aannemer en ontwikkelingsbedrijf Van der Heijden en Jan Dekker van ABB Ontwikkeling, de eigenaar van het perceel.
Bij de ondertekening waren Mart Wijnands en Frans Vriens van KBO Zeilberg, Berry van der Schaaf en Monique van den Berkmortel van Dorpsraad Zeilberg en bestuursleden en uitbaters Jan en Anita van den Eijnden van Den Draai aanwezig.
Projectontwikkelaar Will Tielemans van De Zorgboog memoreerde in een welkomstwoord aan het lange voortraject. Aanvankelijk bestonden er plannen voor de bouw van zorgwoningen in de pastorietuin in Zeilberg. Daarover kon geen overeenstemming bereikt worden met het parochiebestuur en het bisdom. Later kwam het huidige perceel in beeld. Tielemans: "Daar paste een ander woonconcept in, met vier zorgboerderijen voor mensen die gewend zijn aan het wonen in een boerderij met een grote tuin."
In elke boerderij is plaats voor zeven bewoners, een gemeenschappelijke zitruimte en keuken en voor elke bewoner een eigen zit/slaapkamer. Op het achtererf van de boerderijen is ruimte voor een gezamenlijk hofje, eventueel met een groentetuin of een weide waarin kleinvee gehouden kan worden. De realisatie daarvan is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers uit Zeilberg. Will Tielemans: "We zullen in overleg met de dorpsraad, KBO en Agrarisch Zeilberg bekijken hoe dat gestalte kan krijgen. De intentie is dat het tuingedeelte met dierenweide toegankelijk zal zijn voor alle inwoners van Zeilberg. Zodat de verbinding blijft tussen het dorp en de bewoners van de zorgboerderijen."

Vergrijzing
Ook Ton Borghs, lid van de Raad van Bestuur van de Zorgboog, refereerde aan de lange aanlooptermijn die aan de plannen voorafging. "En we zijn er nog niet. Er moet eerst een bestemmingsplanprocedure doorlopen worden voordat we daadwerkelijk aan de slag kunnen."
De Zorgboog spant zich nu en in de toekomst volgens Borghs in om ouderen te faciliteren zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en mensen die meer zorg nodig hebben zoveel als mogelijk te laten wonen in de eigen gemeenschap. In de nieuwe plannen zal volgens Borghs daarnaast ook een rol weggelegd zijn voor de Zeilbergse gemeenschap. "Ouderen hebben baat bij een zo groot mogelijk sociaal netwerk. Sociale zorg is in dit plan een belangrijke factor. In Sint Jozefparochie en Liessel zijn hier mooie voorbeelden van."

Communicatie
Wethouder Helm Verhees noemde de zorgboerderijen een prachtige invulling van het perceel, passend binnen de Woonvisie van de gemeente Deurne. Hij benadrukte verder het belang van een goede communicatie met omwonenden en inwoners van Zeilberg, mede met het oog op een vlekkeloos verloop van de bestemmingsplanprocedure.
De direct aanwonenden zijn volgens Will Tielemans en Anne Wagemakers al persoonlijk geïnformeerd over de plannen. "De eerste reacties waren positief," aldus Tielemans. Ook de bestuursleden van Dorpsraad Zeilberg reageerden positief. "Het is een mooi project voor Zeilberg", aldus Monique van den Berkmortel. Berry van der Schaaf vulde aan: "Het is te hopen dat er snel iets zal staan. Het zou mooi zijn als ouderen voortaan in Zeilberg kunnen blijven wonen."

Gerelateerde nieuwsberichten

Lezers schrijven: Oude bomen Jaren geleden midden jaren 80 van de vorige eeuw, hadden wij destijds contact met boomchirurgen die voor gemeente Deurne aan het werk waren. Zo ook bij ons in de straat,... 11 juni 2021 - 13:24
Project Beweging werkt krijgt vervolg DEURNE – De Levgroep gaat een vervolg geven aan ‘Beweging werkt’. Eind april werd er voor de eerste keer met dit project gestart om jonge werkzoekenden in beweging te krijgen... 11 juni 2021 - 13:12
Zorgkoppel jaagt droom na DEURNE – Het oude pand van de lts aan de Haspelweg in Deurne wordt volledig gerenoveerd en omgebouwd om mensen met dementie te kunnen huisvesten. De verwachting is dat in... 11 juni 2021 - 13:02
10 procent brandweerlieden overweegt vertrek REGIO – De Nederlandse brandweer draait hoofdzakelijk op vrijwilligers, maar Europese wetgeving dicteert dat zij mogelijk verplicht moeten worden betaald. Het legt een potentiële bom onder de structuur van de... 11 juni 2021 - 10:23
BMF: ‘Géén windmolens nabij kwetsbare natuurgebieden' REGIO – De Brabantse Milieufederatie roert zich in de discussie rondom de Regionale Energiestrategie. Samen met Natuurmonumenten en Brabants Landschap hoopt de stichting te voorkomen dat windturbines nabij kwetsbare natuurgebieden... 4 juni 2021 - 11:21
Al rijmend de lockdown door DEURNE – Het begon voor Lou Martens (5) uit Deurne vorig jaar tijdens de eerste lockdown als een prettig tijdverdrijf. Samen met haar moeder ontdekte ze haar talent voor rijmen... 4 juni 2021 - 10:09