De panden van de vroegere machinefabriek Te Strake aan de Industrieweg 7 gaan binnenkort tegen de vlakte. (Foto: Hein van Bakel)

Sloop panden machinefabriek Te Strake en sanering vervuilde grond

donderdag 15 september 2016 - 13:59|Willie Thijssen

DEURNE - Vorige week is een begin gemaakt met de sloopwerkzaamheden op het perceel Industrieweg 7 in Deurne. In eerste instantie gaat het om het verwijderen van het overwoekerende groen en om asbestsanering. Hierna gaan de gebouwen tegen de vlakte en wordt de bodem afgegraven. Op de plek waar de bodem het ergst is verontreinigd, op de hoek Binderendreef en het spoor, wordt de grond zelfs tot zes meter diepte afgegraven. Het terrein wordt na alle sloop- en saneringswerkzaamheden ingericht als kleinschalig bedrijventerrein met percelen vanaf duizend vierkante meter.

'We hebben zelfs al een eerste koper'

Het karakteristieke fabriekspand aan de Industrieweg 7 is de laatste jaren flink verpauperd. De aanblik is een doorn in het oog van veel Deurnenaren. Daar komt nu snel verandering in. Het perceel is van Pepers Holding. Daarin zitten 3 SN BV van ondernemer Peter-Alexander Driessen, De Garst Beleggingen van Toon van Osch en Trinitas Vastgoed BV van de kinderen Heezen. Directeur van Pepers Holding is Toon Van Osch uit Liessel. Over drie maanden moet het eerste deel van het terrein al gesaneerd zijn en klaar voor verkoop. "We hebben zelfs al een eerste koper. Hendriks Transport is nu nog gevestigd aan de Wittedijk en gaat verhuizen naar een van de bestaande hallen vlakbij het spoor", aldus Van Osch.

'Zo'n 2.000 vierkante meter wordt tot zes meter diepte afgegraven'

Verontreiniging
De eerst stappen die nu worden gezet zijn de sloop en de sanering van het terrein. De komende weken gaan de panden tegen de vlakte. Dan volgt de bodemsanering. De grond is op sommige plekken ernstig verontreinigd. Van Osch: "We gaan sowieso het hele terrein 1 meter diep afgraven vanwege de sintels die er liggen. Zo'n 2.000 vierkante meter wordt tot zes meter diepte afgegraven. Die grond is vervuild met zware metalen. Dan gaat het om het stuk waar de harderij was gevestigd op de hoek Binderendreef en het spoor. Dat gebouw heeft ook jarenlang dienstgedaan als opslagloods." Volgens Van Osch is de vervuiling met name in de jaren zeventig ontstaan. "Op een gegeven moment haalde de gemeente die gevaarlijke stoffen niet meer op. Deze werden door Te Strake opgeslagen in de loods op het perceel en die zijn gaan lekken." Uiteindelijk wist Ter Strake het terrein te verkopen aan de gemeente Deurne. Die heeft het vervolgens weer verkocht aan het bedrijf Pepers Automatten. Van Osch: "De gemeente moet destijds van de vervuiling hebben geweten, maar heeft de grond toch verkocht voor een commerciële prijs. Pepers was bij de koop niet geïnformeerd over de vervuiling." Eind jaren negentig kwam de vervuiling aan het licht toen Collins & Aikman er zich vestigde. Vanwege de vervuiling kochten ze alleen de panden en bleef de grond in eigendom van Pepers. Toen Collins & Aikman in 2005 stopte, werden de gebouwen verkocht aan Driessen Beheer en Toon van Osch, toen nog van Oskomera. De gebouwen staan sinds 2012 leeg.

'De totale saneringskosten zijn geschat op ruim 4 miljoen euro'

Saneringskosten
Met de afgraving van de vervuilde grond is Pepers Holding er nog niet. Dieper in de bodem - tot wel dertig meter diepte - is ook bodemvervuiling geconstateerd. Van Osch: "Onderzoek toont aan dat in de bodemlagen in de richting van Helmond ook zware metalen zitten. De bodem wordt op tien tot vijftien meter diepte geïnjecteerd met koolstofverbindingen en bacteriën. De vermindering van de vervuiling wordt nog de komende jaren in de gaten gehouden."
De totale saneringskosten zijn geschat op ruim 4 miljoen euro. De provincie springt voor zeventig procent bij. De overige dertig procent zijn voor rekening van Pepers Holding. Van Osch: "Pepers Holding is de verkopende partij van de percelen. We gaan niet zelf ontwikkelen. De financiering van de sanering moeten we uit de verkoop van de gronden proberen te halen." Van Osch heeft al met verschillende kandidaat-kopers gesproken. "We zijn onder meer in gesprek met een ondernemer die er wellicht een bedrijfsverzamelgebouw wil realiseren." Het terrein viel vroeger in de milieucategorie 5. Nu is dat milieucategorie 3.2. "Daarmee zijn we wel een stuk beperkter wat betreft het aantal bedrijven dat hier kan worden gevestigd."

Historie Te Strake
De karakteristieke fabriek is in 1949 gebouwd. Lambertus te Strake kwam via Arnhem en Venlo in 1927 in Deurne terecht. In 1927 verplaatste hij met zijn compagnon de tricotagefabriek Te Strake en Verkouteren van Venlo naar Asten. Bij het tricotbedrijf behoorde een uitgebreide onderhoudsafdeling voor de breimachines en deze machinefabriek nam na 1944 steeds meer eigen projecten op basis van eigen vindingen ter hand. In 1950 kreeg de inmiddels afgesplitste NV Machinefabriek L. te Strake een eigen onderkomen op het jonge bedrijventerrein Grote Bottel in Deurne, op het adres Industrieweg 7. De machinefabriek vervaardigde in de beginjaren voornamelijk textielmachinerieen als garenremmen, scheerramen en scheermachines, spanningsmeters voor kettingdraden en klinkstel voor weefgetouwen. Rond 1955 kwam hier een aparte afdeling voor oppervlaktebehandeling (met nitreerzoutbaden) en een metallografisch laboratorium bij. Het oude fabriekspand met kantoor kenmerkend zich door de sheddaken. In 1973 werd de fabriek overgenomen door het Zwitserse Rüti onder de naam Rüti te Strake, en in 1982 door Sulzer. In 1992 volgde de overname door Kees Halkes, die sinds 1982 algemeen directeur was. In 2005 fuseerden Te Strake uit Deurne en Nebato uit Bergeijk en vormden samen de NTS-Group. Het bedrijf is gevestigd in Eindhoven. (Bron historie: Wikipedia)

Meer media
De vroegere staalharderij nabij het spoor waar de bodemvervuiling het grootst is. Ook dit gebouw wordt gesloopt. (Foto: Hein van Bakel) Een schets van de mogelijke invulling van het nieuwe bedrijventerrein. Achterin op het terrein ligt de loods (in de kleur bruin/oranje aangeduid) waar Hendriks Transport zich gaat vestigen. Foto: Hein van Bakel Foto: Hein van Bakel Foto: Hein van Bakel

Gerelateerde nieuwsberichten

Kerststallen in Sint Jozefparochie SINT JOZEFPAROCHIE - In de Deurnese wijk Sint Jozefparochie is door de inwoners en diverse organisaties een bijzondere kerstsfeer gecreëerd door in de hele wijk verlichte kerststallen te plaatsen. Vrijdagavond... 16 december 2018 - 11:40
Nieuwe komedie De Plankeniers LIESSEL - Toneelvereniging De Plankeniers speelt zaterdag 15 en zondag 16 december de komedie Ach, een pondje meer of Minder in De Kastanje, Hoofdstraat 62 in Liessel. Beide voorstellingen beginnen... 14 december 2018 - 16:12
Eerder aanleveren vanwege feestdagen DEURNE - Het Weekblad voor Deurne verschijnt ook tijdens de komende feestdagen. De verspreidingsdagen zijn donderdag 27 december en donderdag 3 januari. Vanwege de kortere productieweken sluiten we wel eerder... 13 december 2018 - 11:58
Stichting Vriendenkring Deurne-Batouri stopt DEURNE - Stichting Vriendenkring Deurne-Batouri houdt per 1 januari 2019 op te bestaan. Volgens secretaris Addie Smolders is het, zoals voor veel vrijwilligersorganisaties, steeds moeilijker om mensen te vinden die... 13 december 2018 - 11:39
Tweede keer Kerst in de Hei SINT JOZEFPAROCHIE - In de Deurnese wijk Sint Jozefparochie wordt door de inwoners en diverse organisaties een bijzondere kerstsfeer gecreëerd door in de hele wijk verlichte kerststallen te plaatsen. Vanaf... 13 december 2018 - 11:29
Inboedel gedumpt in het bos DEURNE - In een bos aan de Trienenbergweg in Deurne is dinsdagmiddag 11 december een berg gedumpt afval aangetroffen. In het bos werden onder meer een oven, een buggy, een... 11 december 2018 - 16:34