In de vrijetijdseconomie moeten initiatieven ontwikkeld worden om de Peel nog aantrekkelijker te maken. Op de foto zie je hoe Rien Crooijmans een demonstratie turfsteken geeft in het Toon Kortoomspark in Deurne. (Archieffoto: Marius van Deurzen)

Peelregio groots in agro en food, high tech, vermaak en zorg

woensdag 18 mei 2016 - 12:25|Kristie Raaijmakers

PEELLAND - De zes Peelgemeenten Deurne, Asten, Someren, Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek hebben samen met de gemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen een ambitiedocument en een economische agenda 2016-2020 opgesteld voor hun deelname in de Brainportregio. De Coalitie van Doeners, een groep mensen uit de Peel die midden in de maatschappij staan, heeft die visie gemaakt in samenwerking met het Peelnetwerk. De strategische visie is bedoeld als ambitieuze stip op de horizon die bedrijven, bestuurders en bewoners van de Peel moet inspireren, verbinden en uitdagen om samen te werken aan een sterke Peelregio. Gisterenavond werd het project gepresenteerd in Natuurpoort Nederheide in Milheeze.

"We moeten onze positie als Peel claimen binnen de brainportregio", stelt Roël Hoppezak, wethouder van Gemert-Bakel en een van de kartrekkers van dit project. "Vanuit de Peel rijst vaak de vraag; wat doet de Brainportregio voor ons. Maar wij moeten vanuit onze eigen kracht handelen. Wij moeten zelf laten zien waar de Peel van toegevoegde waarde is voor de Brainportregio." De conclusie was dat de Peelgemeenten met elkaar moesten benoemen wat belangrijk is voor deze regio en daarvoor is dit project opgestart. De Coalitie van Doeners heeft in december 2015 toegewerkt naar een ambitieuze stip op de horizon die kansen biedt om met elkaar te groeien. Daarmee willen ze een basis leggen voor een sterke Peelregio. Hoppezak licht toe: "Zij hebben de programmalijnen uitgewerkt en gekeken waar we nu staan en wat we moeten doen om te bereiken wat we willen."

Toekomstvisie
Momenteel is de Peelregio volgens de Coalitie van Doeners groots in agro en food, high tech, vermaak en zorg. Bovendien heeft De Peel aantrekkelijke natuurgebieden om in te recreëren. De mentaliteit van hard werken, pionieren, van niets iets maken en de eigenzinnigheid hebben de Peel volgens hen hier gebracht. De Coalitie van Doeners wil deze mentaliteit koesteren. "Deze krachtige eigenschappen zijn nodig om de stip aan de horizon van de Peel te realiseren", beweert deze coalitie in haar visie. De Coalitie van Doeners heeft in haar visie ook omschreven waar zij willen dat de Peelregio naar toe gaat. Ze willen dat wonen, werken en leven in De Peel in 2030 nog steeds aantrekkelijk en waardevol is. Circulair denken en een circulaire economie vormen daarbij de basis. Het draait daarbij om de herstelde kringloop waarbij producten en grondstoffen zoveel mogelijk gerecycled worden en waarbij circulair denken centraal staat; plannen, doen, controleren en uitvoeren. De kringloop moet dan hersteld zijn met minder verliezen. Afval bestaat niet meer. Er zijn nieuwe kansen ontstaan om te innoveren en samen te werken. De coalitie hoopt dat de Peel in 2030 zelfs erkend is als internationale hotspot, door Blue Economy van Gunter Paulie.

Peelparels op de kaart
Het doel van de Coalitie van Doeners is om dé werkplaats voor vernieuwing te worden in de Brainportregio. De Peel moet een hechte samenwerking van pioniers hebben in de sectoren waar de focus op ligt: de high tech maakindustrie, agro en food, vrije tijd, automotive en zorg. Samen zelf doen is daarbij de insteek. Er wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht, niet alleen met andere regio's en verschillende universiteiten, maar ook de ondernemers onderling en met overheden en maatschappelijke organisaties. Tevens wil de coalitie dat inwoners van de Peel, zogenoemde Peellanders, hun jasje van schroom afwerpen en de Parels van de Peel wereldwijd laten stralen. "De kracht van doen is onze trots geworden", beschrijft de coalitie. "In 2030 steken we ons succes niet langer onder stoelen of banken. We zijn er trots op en laten het zien." Een effectieve communicatiestrategie moet de Peelparels en daarmee ook de Peel op de kaart zetten, niet alleen in de regio zelf maar ook daarbuiten. De overheid moet hierbij faciliterend optreden. Ze hebben volgens de coalitie al lef getoond door deze visie niet zelf te maken, maar dit over te laten aan een aantal invloedrijke Peellanders. Zaken waarbij de overheid zou moeten faciliteren zijn bijvoorbeeld: een regio dekkend glasvezelnetwerk en een sterk ontwikkelde infrastructuur op het gebied van water, bereikbaarheid en energie.

Uitvoeringsagenda
In de economische agenda staan voor iedere categorie ook al de verschillende uitvoeringsagenda's beschreven. Op het gebied van agro & food gaat dat van het zoeken naar innovatie en nieuwe verdienmodellen in de landbouw tot het benutten van restproducten. In de automotive branche wordt ingezet op een doorontwikkeling van de Automotive Campus tot een internationale hotspot op het gebied van slimme en groene mobility. In de slimme maakindustrie gaat het vooral om een intensivering van de samenwerking. Op het gebied van zorg wordt ook vooral ingezet op een intensievere samenwerking op met name innovatie en e-health toepassingen. In de vrijetijdseconomie moeten bezoekers in de toekomst dempelloos in de hele Peel kunnen recreëren en moeten initiatieven ontwikkeld worden om de Peel nog aantrekkelijker te maken. Ook moeten de marketingstrategieën van de verschillende gemeenten samengebracht worden onder één paraplu.

Aan de slag
De Coalitie van Doeners gaat nu zelf aan de slag om deze ambitie te realiseren, maar roept tegelijkertijd alle bestuurders, bedrijven en bewoners van de Peel op om dat ook te doen. Met samenwerking wil de regio onderlinge concurrentie voorkomen en de concurrentiepositie ten opzichte van andere kennisregio's versterken. Bij de bijeenkomst op woensdagavond werden het ambitiedocument De Peel maakt het in Brainport én de in maart 2016 opgeleverde economische agenda 2016-2020 gepresenteerd. Daarop volgde een interactieve workshop.

Gerelateerde nieuwsberichten

Hoofdwegen eerst sneeuwvrij bij extreem winterweer DEURNE - De hoofdwegen en aanliggende fietspaden in Deurne worden bij extreem winterweer als eerste sneeuwvrij gemaakt. Daarna volgen de andere routes. Dat maakte wethouder Helm Verhees vorige week vrijdag... 16 april 2021 - 11:51
Na zestig jaar huwelijk nog steeds gelukkig HELENAVEEN – Jac en Annie Kluijtmans vieren volgende week hun diamanten huwelijk. Vanwege corona blijven grote festiviteiten logischerwijs uit. Het echtpaar ontmoette elkaar bij toeval in Neerkant en wonen al... 15 april 2021 - 16:00
Leerlingen adviseren Techniekcentrum Brainport DEURNE - De Kinderraad van Prodas helpt bedrijven en gemeenten sinds 2018 met vragen en probleemstukken. Afgelopen maandag mochten leerlingen van groep 7 van BS D’n Bogerd de derde fase... 15 april 2021 - 15:52
Horeca krijgt per ongeluk al factuur voor terras DEURNE - De gemeente Deurne heeft horecaondernemingen per ongeluk toch een rekening gestuurd voor terrashuur, terwijl B en W hadden besloten dat die niet hoeft te worden betaald zolang de... 15 april 2021 - 14:31
Lezers schrijven: Het kan nog Wandelend door het buitengebied is het heel opvallend, dat de bermen vrijwel geen bloemen hebben. Was het vóór de ruilverkaveling zo dat je na een korte wandeling een prachtige bos... 9 april 2021 - 11:28
Buurtbewoners toekomstige spoortunnel starten petitie DEURNE - Omwonenden van de Binderendreef en de Helmondseweg zijn bezorgd over de eventuele verkeersrisico’s en overlast die de nog te bouwen spoortunnel met zich meebrengt. Daarom zijn ze een... 9 april 2021 - 11:04