Foto: Dory Verberne.

Lezers schrijven: We moeten ons grote zorgen maken!

vrijdag 26 maart 2021 - 09:44|

De gemeente Horst aan de Maas heeft plannen om een zonne-energiepark van zo'n 275 hectare groot, aan te leggen in onze Peel. Dat zijn ruwweg 600 voetbalvelden!

Het moment van de enquête, waarin bewoners van De Peel gevraagd wordt naar hun mening omtrent de natuurbeleving in de Mariapeel en Deurnese Peel had niet beter gekozen kunnen worden. Nú is het er nog altijd prachtig en wordt het hopelijk ook ieder jaar weer steeds mooier, maar wat blijft er nog van over als deze plannen werkelijkheid worden.

Op een steenworp afstand van de Mariapeel, notabene een beschermd Natura 2000 gebied, komen dan afzichtelijke rijen zonnepanelen te staan. Het foerageergebied van vele beschermde vogels, waaronder de kraanvogel, verkwanseld voor wat relatief goedkope energie. Weg kostbare landbouwgrond en weilanden die juist zo belangrijk zijn voor het in stand houden van de biodiversiteit. Wie wil dat op zijn geweten hebben? Wat rest is een troosteloze vlakte met een potentieel gevaar voor het milieu en de volksgezondheid. Want wat te denken van een calamiteit als brand (helaas niet geheel ondenkbaar in De Peel). De fijne deeltjes die bij brand vrijkomen leveren een even groot gevaar op als nu het asbest.

De onafhankelijke verkenner, aangesteld door de gemeente Horst aan de Maas, (hoe onafhankelijk ben je eigenlijk als senior consultant van adviesbureau Arcadis?) had het gebied eens écht moeten verkennen, wandelend of op de fiets langs het Defensiekanaal en niet vanaf een beeldscherm. Daarna zou hij tot de enig juiste conclusie komen; nee, dit kunnen we De Peel en haar bewoners niet aandoen.

A. Taminiau
Helenaveen

Tags