Na de Peelbrand bleef er een zwartgeblakerde bodem over. (Foto: Joyce van Dijk)

Deurne onderzoekt impact natuurbeheer op Peelbrand

donderdag 23 juli 2020 - 15:05|Maarten Driessen

DEURNE – De Wageningen Universiteit gaat in opdracht van de gemeente Deurne onderzoeken welke invloed natuurbeheer op de recente Peelbrand had. De gemeente hoopt zo lessen te trekken uit Nederlands grootste natuurbrand.

De Deurnese Peel stond in april dagenlang in brand en ook in de maand daarna laaide het vuur meermaals op. Van de 1000 hectare ging er uiteindelijk zo’n 800 verloren, goed voor de wrange titel ‘grootste natuurbrand in Nederland ooit’. In de periode daarna steggelden instanties en inwoners over de vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren. Met name in de dorpen Helenaveen, Griendtsveen, Liessel en Neerkant bestaan twijfels over de aanpak van Staatsbosbeheer. Die startte in 2015 met het project Life Plus in het kader van hoogveenherstel, ofwel de vernatting van de Peel. Maar volgens critici is het gebied daardoor een stuk minder toegankelijk geworden, ook voor de brandweer.

'We doen nog immer onderzoek naar mogelijke brandstichting'

De gemeente Deurne, de provincie en de Veiligheidsregio willen daarom meer duidelijkheid en hebben daarvoor drie onderzoeken uitgezet. Deurne is bijvoorbeeld de hoofdopdrachtgever van een onderzoek uitgevoerd door de Wageningen Universiteit, waarin wordt bekeken hoe de inrichting en het beheer van het natuurgebied de ontwikkeling, bestrijding en het effect van branden beïnvloeden. “De onderzoekers kijken zowel naar de huidige inrichting en het beheer als naar de herinrichtingsplannen van het plan Leegveld, de vernatting van de Peel. Voor beide situaties bekijken de onderzoekers in hoeverre het gebied weerbaar is tegen onbeheersbare natuurbranden”, aldus een gemeentewoordvoerder.

De onderzoeksvragen zijn vooraf afgestemd met de dorpsraden van Helenaveen, Griendtsveen, Liessel en Neerkant, die evenals Staatsbosbeheer en de betrokken waterschappen ook tijdens het onderzoek zullen worden gehoord. Het project kost 43.000 euro, een bedrag dat evenredig over de gemeente, provincie en de Veiligheidsregio wordt verdeeld.


Al snel na de brand begon de natuur aan een opmars. (Foto: Joyce van Dijk)

Brandstichting
Daarnaast lopen er nog twee onderzoeken. Zoals het technisch onderzoek van de Veiligheidsregio naar de oorzaak en het verloop van de brand. Een standaardprocedure, om te bekijken of en hoe incidentbestrijding veiliger en effectiever kan. Daarnaast vindt er ook een onderzoek onder de regie van de provincie plaats, welke zich richt op het relevante beleid. Een soort beleidsevaluatie dus, waarin het specifiek gaat over de samenwerking tussen gemeente, Veiligheidsregio en Staatsbosbeheer. Zowel de gemeente als de Veiligheidsregio heeft om dit onderzoek gevraagd.

Het streven is om alle drie de onderzoeken uiterlijk 31 oktober gereed te hebben, zodat deze in relatie tot elkaar kunnen worden bekeken. Overigens gaat Staatsbosbeheer nog steeds uit van brandstichting, waarvoor eerder al aangifte is gedaan. “We doen hier nog immer onderzoek naar. Maar dit heeft tot nu toe niet geleid tot concrete aanknopingspunten”, aldus een politiewoordvoerder.

Tags