Deurnenaren maken zich zorgen over toekomstige natuurbranden. (Archieffoto: Joyce van Dijk)

Deurnenaren na Peelbrand alerter bij droogte

donderdag 18 juni 2020 - 12:24|

DEURNE – Deurnenaren zijn in tijden van droogte extra alert in de natuur. Ook maken ze zich zorgen over de droogte in natuurgebieden. Dat blijkt uit een onderzoek over de grote natuurbrand in de Peel, dat onlangs gehouden werd onder de leden van het TipDeurne burgerpanel. De vragenlijst werd door 425 inwoners van Deurne ingevuld. 

Negentig procent van de respondenten geeft aan in droge tijden extra alert te zijn in de natuur. “In Amerika vond ik de waarschuwingsborden met Smokey the Bear bij natuurgebieden over het risico op bosbranden altijd wel een wake-up call”, aldus een van hen. Veel panelleden merken op altijd al alert te zijn in de natuur. “Bedacht zijn op elke vorm van menselijk afval wat brand kan doen laten ontstaan en opruimen” en “Opruimen, bijvoorbeeld stukjes glas, metaal of zilverpapier of rokers aanspreken op brandgevaar”, worden genoemd als een vorm van alertheid in de natuur.

De grote natuurbrand is voor 54 procent van de deelnemers geen reden de Peel minder vaak te bezoeken dan voorheen. “Gewoon omdat ik van de Peel geniet”, noemt een van hen als argument. Een panellid schrijft: “Altijd als ik bezoek heb van buiten Deurne neem ik ze mee naar de Peel. Dat blijf ik doen. Ook ga ik er regelmatig alleen wandelen.”

Van alle deelnemers meldde 24 procent dat zij momenteel het natuurgebied minder vaak bezoeken. De brandlucht die er hangt en het feit dat de Peelbrand nog lang na smeulde worden meerdere keren genoemd als argument. “Zolang het nog smeult ga ik de Peel niet in, kies voor mijn eigen veiligheid en ben geen ramptoerist”, schrijft een van de deelnemers. “Niet meer totdat het weer veilig kan en mag”, schrijft een ander. Een van de deelnemers vindt dat de gemeente meer zou moeten controleren op ramptoerisme in het afgesloten en instabiele gebied.

Menselijke oorzaak
Als mogelijke oorzaken van natuurbranden werd menselijk handelen het vaakst genoemd, bewust -bijvoorbeeld moedwillige brandstichting- maar ook onbewust. Onachtzaamheid met name door roken, het weggooien van afval zoals glas, plastic, blikjes, groenafval (waar broei in komt) of brandende peuken zijn veel genoemde voorbeelden. “Te veel droog gras en dood hout dat niet opgeruimd wordt” en “door toedoen van milieuclubs waardoor al het verrotte hout blijft liggen”, noemen enkele deelnemers als oorzaak. Broei of blikseminslag en de combinatie droogte, zon en wind worden veelal gezien als mogelijke natuurlijke oorzaken.

Zorg om droogte
Op de vraag: “hoe groot acht u de kans op een nieuwe natuurbrand in uw regio de komende zomer”, noemt 49 procent van de respondenten de kans groot. “De Peel brandt al sinds mensenheugenis vrijwel ieder jaar. Vroeger werd er in de winter preventief gestookt en delen afgebrand, zodat er in de zomer minder brand was”, reageert een van de deelnemers. “Verdroging en milieuontwikkeling vergroten de kans. Het is niet de vraag of, maar wanneer er brand komt”, reageert een ander.

Verder blijkt uit het onderzoek dat inwoners van Deurne zich zorgen maken over de droogte van natuurgebieden in de regio. 41 procent van de deelnemers maakt zich zelfs veel zorgen. “In dit onderzoek gaat het alleen om brand, maar over de combinatie droogte en natuurgebieden in het algemeen maak ik mij ook grote zorgen. De natuur zoals wij die kennen heeft enorm last van verdroging, waardoor soorten bedreigd worden in hun bestaan”, aldus een van hen.

Een andere meldde: “Maak me niet alleen zorgen over de droogte in de natuurgebieden, maar ook over droogte in de landbouwgebieden, sportvelden, tuinen, enzovoorts.”
De overige deelnemers maken zich minder zorgen over de droogte. “Over de droogte maak ik me geen zorgen. Wel om hoe de mens er mee omgaat”, aldus een van hen. Een panellid vindt dat de Peel geen moeras moet worden. “In stilstaand water leven allerlei insecten, bijvoorbeeld muggen, die schadelijk zijn voor mens en dier. Als de Peel droger is kan een kudde de begroeiing kort houden en hebben de mensen in de omgeving een beter leefklimaat. De mens moet voorop staan en niet de dieren.”

Preventie
In het beheer van natuurgebieden kan rekening gehouden worden met een natuurbrand door middel van natuurbrandpreventie. Hierbij kunnen verschillende maatregelen worden genomen. Vijftien procent van de respondenten noemde de aanleg van brandsingels; een strook begroeiing van bomen en struiken die een natuurbrand vertragen of stoppen, als meest belangrijke maatregel.

De aanwezigheid van paden die geschikt zijn voor brandweerauto’s of bluswatervoorzieningen werd door 22 procent van de deelnemers als belangrijkste maatregel gezien. “Het zal een mix van maatregelen zijn,” denkt een van de panelleden. “In dit geval vraagt u dit voor de Deurnese Peel, dat is een hoogveengebied. Daar kun je niet overal zomaar paden doorheen leggen omdat er veen in de ondergrond zit. Je kunt dit het beste over laten aan Staatsbosbeheer en de brandweer. Input van omwonenden is natuurlijk ook van belang maar zorg dat de waarden van het gebied intact blijven. Ik zou zeggen maximaal vernatten daar waar het kan, pad Oude Soeloop optimaliseren en aanbrengen hydranten en eventuele leidingen in moeilijk begaanbaar terrein.” Een ander vindt dat beperkende regels, zoals arm bluswater en het ontoegankelijk maken van het gebied tegenwerken bij het blussen.

Geef je mening 
Das Publishers, uitgever van het Weekblad voor Deurne, en Onderzoeksbureau Toponderzoek willen de betrokkenheid van de inwoners van Deurne vergroten. Via het panel Tip Deurne kunnen inwoners hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in de samenleving. Ze geven raad of tips om een gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.

Op www.tipdeurne.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen. De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of ze meedoen. Ze zijn niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn afhankelijk van de actualiteit. 

Gerelateerde nieuwsberichten

SV Deurne organiseert avondvullende online show DEURNE - De supportersvereniging van SV Deurne organiseert op zaterdag 1 mei een interactieve YouTube-livestream genaamd ‘SV Deurne Doen we Samen-show’. Tijdens dit gevarieerde programma nemen de clubiconen Jan Kuipers... 30 april 2021 - 10:01
Het Hofke van Marijke zoekt nieuw bestuur SINT JOZEFPAROCHIE - Het Hofke van Marijke is al vele jaren het hart van Sint Jozefparochie. Als het aan Wijkraad Sint Jozefparochie ligt blijft dat ook zo. Daarom gaan ze... 30 april 2021 - 09:47
Eerbetoon aan een markante Zeilberger ZEILBERG - Het begon jaren geleden met een enkel bankje naast De Clarinet in Zeilberg. Het groeide al snel uit tot een fraaie overdekte ontmoetingsplek voor jong en oud. Maandag... 30 april 2021 - 09:29
Deurnenaren nauw bij gemeente betrokken DEURNE – Deurnenaren voelen zich eerst en vooral Nederlander, maar ook de betrokkenheid bij de eigen gemeente is groot. Dat blijkt uit een onderzoek onder burgerpanel Tip Deurne. Niet voor... 29 april 2021 - 15:24
Mensen maken Deurne: Heidy Willems-Kuypers DEURNE - Met bijna 7 miljoen vrijwilligers is de grootste werkgever van Nederland het vrijwilligerswerk. Ook in Deurne zijn veel vrijwilligers actief. Met deze rubriek: Mensen maken Deurne, vragen we... 23 april 2021 - 11:18
Sporten moet jonge werkzoekenden inspireren DEURNE – Zes jonge werkzoekenden zijn afgelopen dinsdag begonnen met het project ‘Beweging Werkt’. De komende zes weken werken de jongeren zich elke dinsdag samen met buurtsportcoaches en wijkbeheerders Michel... 23 april 2021 - 11:10