Bestuurder Arn Bressers (l) van het Commanderij College en rector Ingrid de Vries, op afstand, bij de ondertekening van de intentieverklaring.

Onderzoek naar mogelijkheid fusie Willibrord en Commanderij

vrijdag 15 mei 2020 - 10:25|

DEURNE – Het Willibrord Gymnasium in Deurne gaat de mogelijkheid onderzoeken van een bestuurlijke fusie met het Commanderij College, dat locaties heeft in Gemert en Laarbeek. Gezamenlijk met het Jan van Brabant College in Helmond wordt ook gekeken naar de mogelijkheid van een intensievere samenwerking in de regio.

Rector Ingrid de Vries van het Willibrord Gymnasium en bestuurder Arn Bressers van het Commanderijcollege ondertekenden donderdag 7 mei een intentieverklaring tot het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Een bestuurlijke fusie zal volgens de bestuurders geen directe gevolgen hebben voor leerlingen en medewerkers van de beide scholen. Datzelfde geldt voor het onderwijsaanbod. De verwachting is dat de schoolbesturen elkaar zullen kunnen versterken door regionaal samen te werken. Bovendien kan op die manier gebruik gemaakt worden van ieders expertise op het gebied van onderwijs, personeel en financiën. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek, zullen de beide schoolbesturen in het najaar van 2020 een besluit nemen over het wel of niet doorgaan van een bestuurlijke fusie. Bij een positief resultaat wordt gestreefd naar een samengaan op 1 januari 2021. Het onderzoek samen met het Jan van Brabant College over een intensievere samenwerking in de regio zal daarna plaatsvinden. Zowel het Willibrord Gymnasium als het Commanderij College en het Jan van Brabant College zijn aangesloten bij Orion; een leernetwerk van veertien onafhankelijke scholen in Noord-Brabant.

Tags