​Gerard Daandels in de Peel. (Foto: Frans Klaus)

Bidbook 'Niemand is groter dan de Peel'

donderdag 16 mei 2019 - 10:54|door Ine van Hal

PEELREGIO – Een speciaal bidbook moet de Peel definitief op de kaart zetten. Met het stuk ‘Niemand is groter dan de Peel’ toont de Integrale Gebiedscommissie De Peelvenen zich ambitieus, het natuurgebied moeten binnen één generatie tot de Nederlandse toplandschappen gaan behoren. 

“Het betreft alle activiteiten, niet alleen op het gebied van water en natuur, die nodig zijn om het gebied gezond en leefbaar te houden. De Peelagenda gaat over economie, toerisme, recreatie en landbouw”, aldus voorzitter Gerard Daandels van de Integrale Gebiedscommissie. “Daar is geld voor nodig. Daarom vragen we aan de provincies Noord-Brabant en Limburg een bijdrage van een ton per provincie per jaar.” Het bidbook gaat over een looptijd van zes jaar. ‘Idealiter te beginnen in het najaar van 2019 tot het najaar van 2025 met een jaarlijks werkprogramma en periodieke rapportages en resultaatoverzichten”, zo staat het in het document omschreven.

Stoppende boeren
Het bidbook ligt volgens Daandels inmiddels op tafel bij alle plannenmakers in zowel de provincie Noord-Brabant als Limburg. “De provincie Limburg heeft het al omarmd, in Brabant zijn gedeputeerden er ook wel warm voor te krijgen. Verder willen we met alle gemeenten in het gebied om tafel om hun programma’s te inventariseren. Hoe gaan zij bijvoorbeeld om met stoppende boeren?” In het bidbook is sprake van veel toekomst voor de agrarische sector. “Waarom zou je boeren die hun bedrijf willen uitbreiden niet ondersteunen met grond van stoppende collega’s”, legt Daandels uit. “En boeren die willen stoppen ondersteunen bij de sloop van stallen of gebouwen en de grond toevoegen aan bedrijven die door willen gaan.” Verder noemt hij ondersteuning aan agrarische ondernemers of recreatiebedrijven die met vernieuwende ideeën komen als voorbeeld. ”We leggen niets van hogerhand op, het moet vanuit de mensen zelf komen”, voegt hij eraan toe.

Momentum van kansen
Het bidbook van de Peel sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande organisaties en projecten. Genoemd worden onder andere de Grenslandroute Limburg, Geopark Peelrandbreuk, Brainport en Greenport en Agrifood Capital, dat een Proeftuin de Peel wil realiseren voor kringlooplandbouw in de transitie van de intensieve veehouderij. En niet in de laatste plaats: Peelvenen Nationaal Park waarin De Groote Peel zich wil ontwikkelen tot een nationaal park met integratie van de Deurnsche Peel, De Mariapeel en overige Peelrestanten.

Sterk merk
De samenstellers van het bidbook leggen de lat hoog wat betreft de ambitie voor het natuurgebied. Die ambitie is om binnen één generatie tot de Nederlandse toplandschappen te gaan behoren: de Peel als landschap met allure. ‘Als we niets doen zal de Peel, en zelfs het Nationaal Landschap De Groote Peel, in de rangorde van Nederlandse landschappen niet eens een middenklasser maar een marginale achterhoedespeler zijn’, zo luidt de boodschap. De Peelagenda is volgens de samenstellers van het bidbook te beschouwen als een ambitiedocument, dat tevens een uitvoeringsagenda is. Voor de uitvoering van de Peelagenda is het wenselijk een tijdelijk gebiedsbureau in te richten. Dit zou ondergebracht moeten worden bij een bestaande organisatie in het werkgebied. Laagdrempelig toegankelijk en liefst niet verstopt in een anoniem kantoor, maar herkenbaar aanwezig. Om een en ander in gang te kunnen zetten is een bedrag van 1,2 miljoen euro nodig, zo hebben de samenstellers berekend. Verdeeld over een looptijd van zes jaar betekent dat een budget van twee ton jaarlijks. Nationaal Park De Groote Peel en de Integrale Gebiedscommissie De Peelvenen vragen daarom aan de provincies om bij te springen.

Tags