Pastoor Paul Janssen en de Paramentengroep voor de Sint Willibrorduskerk in Deurne (Foto: Marius van Deursen)

Deurne viert verjaardag van icoon

vrijdag 3 mei 2019 - 09:15|

DEURNE - In een oorkonde van 6 mei 1069 werd voor het eerst gerept over een kerk in Deurne. Restanten van de kerk liggen nog onder de huidige kerkvloer. Ondanks meerdere tegenslagen, zoals een brand in 1773, staat het icoon van Deurne nog steeds fier overeind. Vanwege het 950-jarig jubileum worden er verschillende feestelijke activiteiten georganiseerd. 

Het was historicus Ton Spamer die pastoor Paul Janssen op het document wees met de bewuste datum: 6 mei 1069. “Waarschijnlijk is de kerk een stuk ouder. Hoe oud precies, dat is moeilijk te achterhalen”, vertelt pastoor Janssen. “Toch willen we op 6 mei graag stilstaan bij deze mijlpaal.” Deurne zonder kerk, het is niet alleen voor de gelovige Deurnenaren ondenkbaar. Hoewel het ledenaantal al jaren terugloopt blijft de Sint Williborduskerk een belangrijke functie vervullen. Vroeger puilden de kerken uit en het was gemeengoed dat de kinderen uit Deurne gedoopt werden. Het geloof werd er met de paplepel ingegoten. Dat is nu niet meer het geval. Janssen kijkt er met gemengde gevoelens naar. “Het is van de ene kant jammer dat er minder mensen geloven. Aan de andere kant kiezen mensen nu bewuster voor het geloof. Dat vind ik mooi.”
Verschillende functies
Maandag starten de festiviteiten om 19.00 uur met een Vesperviering met medewerking van de Protestante Cantorij. Voor de leek misschien een vreemde combinatie, maar erg raar is het gezien de roerige geschiedenis niet. In 1648 viel de kerk voor 150 jaar in protestantse handen. Napoleon gaf de kerk in 1799 weer terug aan de katholieken. “Inmiddels hebben we een goede verhouding met de protestanten”, grapt de pastoor. In de lange geschiedenis had de kerk verschillende functies. En nog steeds is de kerk relevant meent Janssen. “Het gebouw is niet alleen belangrijk voor de parochie maar ook voor de gemeenschap. Dan mag de gemeenschap zich daar ook voor inzetten.” Tegenwoordig vinden er naast het kerkelijke gebeuren ook het schoolproject voor basisschoolleerlingen Wie Weet Willibrord en concerten plaats. Vorige maand zat de kerk bomvol tijdens de Mattheüs Passion en ook leerlingen van het Peelland College en het Willibrord Gymnasium gaven dit jaar act de présence tijdens een optreden. De pastoor en de kerk figureerden begin dit jaar zelfs nog in een videoclip van Wolter Kroes. Het toont aan dat de kerk met haar tijd meegaat. Zoals zo vaak in het verleden is de kerk aan verandering onderhevig. Over de rijke en turbulente geschiedenis zal Ton Spamer op maandagavond om 20.00 uur tijdens de lezing: De ziel van een dorp alles vertellen. Na de bijdrage van de historicus zal het glas geheven worden ter er van 950 jaar kerk en geloof in Deurne. Daarnaast zal de pastoor een speciale bronzen plaquette zegenen waarop de verschillende bouwfases van de kerk afgebeeld staan. Deze zal later in de kerk geplaatst worden.
Marialiederen en expositie
Op dinsdag is er om 15.00 uur een Magnifieke Maria Samenzang waarin veel bekende Marialiederen voorbij zullen komen. Tijdens deze bijeenkomst wordt ook de expositie Mantels voor Maria geopend. De Paramentengroep maakte in de afgelopen jaren vijf fraaie mantels voor het Mariabeeld in de kerk: één voor elk seizoen. En voor Carnaval een extra gewaad in stijl. Bijzonder is dat ook een van de mantels van het beeld van de Zoete Lieve Vrouw uit de Sint Jan in Den Bosch te zien zal zijn. De mantels zijn te zien tot en met Pinksteren, 9 juni. Op zondag 12 mei 2019 is er om 10.30 uur een feestelijke eucharistieviering. Kerkkoor St. Willibrordus vormt de basis van een gelegenheidskoor dat samen met een klein orkest van de Koninklijke Harmonie Deurne de Messe Brève van Gounod uitvoert. Wie mee wil zingen kan naar de repetities komen op woensdag 1 en 8 mei van 19.00 uur tot 20.30 uur in de kerk. Vanaf 16 juni is er in de kerk een fraaie expositie te zien over de geschiedenis van het gebouw, waarvan de fundamenten meer dan 1000 jaar oud zijn. Architect Hans Flapper maakte fraaie reconstructietekeningen van de verschillende bouwfasen door de eeuwen heen. Ton Spamer leverde voldoende materialen om een bijzondere inkijk te geven in het leven in en rond de kerk, die gezien mag worden als één van de rijkste en grootste van Brabant. 

Tags