Museum De Wieger.

Toekomst De Wieger tegen licht gehouden

woensdag 9 mei 2018 - 14:39|Willie Thijssen

DEURNE - Marco van Vulpen van adviesbureau BMC uit Amersfoort gaat museum De Wieger tegen het licht houden. Dat maakt het Deurnese college van B en W vandaag bekend. De keuze is in samenspraak met het bestuur van De Wieger tot stand gekomen. Ondanks de inzet van de vrijwilligers blijft het museum erg kwetsbaar, zo constateert wethouder Marinus Biemans. "Om inzicht te krijgen wat er nodig is voor een gezonde basis en een toekomstbestendig museum is externe kennis en ervaring nodig", schrijft de wethouder in een brief aan de gemeenteraad. 

Van Vulpen zal, onder begeleiding van een tijdelijke ‘Raad van Advies’, toewerken naar een eindrapportage. Deze eindrapportage is de basis om keuzes voor de toekomst van De Wieger te maken. Voor een breed gedragen eindrapportage wordt de Raad van Advies, naast de gemeente Deurne en museum De Wieger, gevormd door een vertegenwoordiger van Erfgoed Brabant, iemand uit de museumwereld, een inwoner en een ondernemer uit Deurne.
Het eindrapport met een voorstel over de toekomst van De Wieger vormt de basis voor verdere besluitvorming, zowel bij De Wieger zelf als voor het college van B en W en de gemeenteraad. De bevindingen van de kwartiermaker worden met een voorstel over de toekomst van De Wieger aan de raad voorgelegd. Deze zal naar verwachting in de tweede helft van 2018 aan de raadsfracties worden voorgelegd. Zodra de besluitvorming over De Wieger is afgerond kan, indien van toepassing, gestart worden met de implementatie van het eindrapport.
Ondanks de beperkte financiële ruimte bij De Wieger neemt zij tien procent van de kosten voor haar rekening. De overige 90 procent wordt door de gemeente betaald. Van Vulpen is gespecialiseerd in de museum- en erfgoedsector. Hij heeft onder meer interim opdrachten gedaan voor musea in Amersfoort, Zoetermeer en Venlo. Hij is ook ad interim directeur geweest van het Breda's Museum dat in 2017 met Moti is opgegaan in het Stedelijk Museum Breda. 

Tags