In Asten werd in 2012 glasvezel aangelegd. (Archieffoto: Marius van Deursen)

Deurnenaren zien glasvezel nu wèl zitten

donderdag 10 augustus 2017 - 09:35|Willie Thijssen

DEURNE - Meer dan de helft van de inwoners van de gemeente Deurne wil glasvezel. Dat blijkt uit een onderzoek onder het burgerpanel van Tipdeurne over glasvezel. In totaal deden 324 panelleden mee aan het onderzoek. 56 procent van de respondenten geeft aan dat àls in de gemeente Deurne een glasvezelnetwerk wordt aangelegd, hij of zij de woning laat aansluiten op dit netwerk. Zestien procent twijfelt nog. 22 procent weet het niet. Slechts zes procent zegt de woning niet aan te laten sluiten op het netwerk. De respondenten die zeggen hun woning aan te laten sluiten, voegen in een reactie vaak toe: ‘Mits financieel aantrekkelijk’.

'Op dit moment voeren we gesprekken met 'n partij die voornemens is een glasvezelnetwerk te realiseren'

De gemeente Deurne is al enige tijd van plan een glasvezelnetwerk aan te leggen in de hele gemeente. Voornaamste reden is een sneller en stabieler internet. Wethouder Helm Verhees verwacht op korte termijn uitsluitsel over de aanleg: "Op dit moment voeren we gesprekken met 'n partij die voornemens is een glasvezelnetwerk te realiseren. We willen onze inwoners hierover liefst zo snel mogelijk duidelijkheid geven, maar zorgvuldigheid is ook belangrijk. We leggen een glasvezelnetwerk aan voor meerdere decennia. We moeten er voor zorgen dat het netwerk op een kwalitatief goede en toekomstbestendige manier wordt aangelegd. Hierover moeten we goede afspraken maken met de partij waarmee we in gesprek zijn."
De meeste omliggende gemeenten beschikken in de bebouwde kom al over een glasvezelnetwerk. Glasvezelbedrijf Mabib is momenteel bezig om in de andere gemeenten ook in het buitengebied glasvezel aan te leggen. In de gemeente Deurne ligt nog geen glasvezelnetwerk, niet in de bebouwde kom en ook niet in het buitengebied.

'Meerderheid is voor één uniform tarief, ongeacht of de gebruiker in de bebouwde kom of in het buitengebied woont'

Aanlegkosten
Over wie voor de aanlegkosten moet opdraaien, verschillen de meningen van de burgerpanelleden. Een kwart vindt dat de gemeente de aanleg moet betalen. 29 procent vindt dat de glasvezelaanbieder het zelf moet betalen. Dertig procent vindt dat de bewoners en de gemeente het samen moeten betalen. Tegelijkertijd vindt de helft van de Deurnenaren dat de gemeente (als zij de aanleg financiert) de aanlegkosten niet moet doorbereken aan de burger via het innen van belastingen. Financieren uit de algemene middelen is een vaak voorkomende reactie.
63 procent geeft in elk geval aan voor één uniform tarief te zijn voor aansluiting op het glasvezelnetwerk, ongeacht of de gebruiker in de bebouwde kom of in het buitengebied woont. Twintig procent is het daar niet mee eens. Achttien procent antwoordt neutraal/weet niet.
Wethouder Verhees: "We realiseren ons dat het financiële plaatje een belangrijk punt is voor onze inwoners bij de keuze om wel of niet aangesloten te worden op het glasvezelnetwerk. Onder andere over dit punt voeren we gesprekken met de partij die het glasvezelnetwerk wil aanleggen. Ik begrijp dat onze inwoners hier benieuwd naar zijn, maar in het belang van deze gesprekken kan ik hier nu niet verder op ingaan."

'Zeven jaar geleden hebben we ook al gewacht’

Nieuwe technieken
Als de gemeente Deurne er met de glasvezelpartij uitkomt, is er nog een belangrijke stap te nemen: de zogenoemde ‘vraagbundeling’. Hierbij inventariseert de glasvezelpartij hoeveel potentiële klanten een abonnement willen afsluiten met een provider op het glasvezelnetwerk. Het netwerk wordt gerealiseerd als er voldoende potentiële klanten zijn. In 2009 heeft Onsbrabantnet al eens een poging gewaagd om in de bebouwde kom van Deurne een glasvezelnetwerk aan te leggen. Toen werd het vooraf gestelde percentage van inwoners die glasvezel in hun huis willen niet gehaald. Onsbrabantnet hoopte minimaal dertig procent binnen te halen. Nu lijkt - tenminste als het aan het burgerpanel ligt - de tijd in Deurne wel rijp voor glasvezel. Met de stelling: 'In plaats van nu een glasvezelnetwerk aan te leggen is het beter om te wachten op nieuwe technieken', is dan ook bijna de helft het oneens. ‘We lopen nu al achter de feiten aan’, is een van de reacties. Of: ‘Zeven jaar geleden hebben we ook al gewacht’. Dertien procent vindt het beter nu te wachten en bijna veertig procent zegt hier geen mening over te hebben of niet goed kan beoordelen of er nieuwe technieken zijn.

Burgerpanellid worden?

Alle resultaten van het glasvezelonderzoek zijn terug te lezen via tipdeurne.nl (rechtsboven button 'Onderzoeksresultaten'). Ook lid worden van het burgerpanel? Meld je aan via het aanmeldformulier op diezelfde website: www.tipdeurne.nl
Tipdeurne is een samenwerking tussen Weekblad voor Deurne en onderzoeksbureau Toponderzoek.

Gerelateerde nieuwsberichten

Het is stil in voormalig Musicas-pand DEURNE - De Deurnese Hafadru-verenigingen maken geen gebuik meer van de accommodatie aan de Harmoniestraat 5. Het pand is onderdeel van het gebouw van cultuurcentrum Martien van Doorne. Tot voor... 20 oktober 2017 - 14:39
Zwaar ongeval op N270 bij Deurne DEURNE - Bij een ongeluk op de N270 bij Deurne zijn vanochtend meerdere gewonden gevallen. Het gaat om een ongeluk met twee vrachtwagens. Een traumahelikopter is ter plaatse, net als... 17 oktober 2017 - 08:00
140 Pakketjes voor stichting Fieke SINT JOZEFPAROCHIE - Zo'n 35 vrijwilligers uit Deurne en de -verre- regio hebben afgelopen zaterdag een dag achter de naaimachine doorgebracht in het Hofke van Marijke in Sint Jozefparochie. Samen... 16 oktober 2017 - 15:17
Sloop- en bouwstop Fraterhuis DEURNE - De werkzaamheden aan het Fraterhuis aan de Vissser 25 in Deurne zijn gisteren stilgelegd. Burgemeester Hilko Mak heeft na een controle door de gemeente en door Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant... 13 oktober 2017 - 17:24
Woningbouw Lagekerk loopt weer vertraging op DEURNE - De Raad van State heeft afgelopen woensdag het bestemmingsplan voor woningbouw aan de Lagekerk vernietigd. Het parkeerplan dat onderdeel is van de woningbouw voldoet niet aan de gestelde... 13 oktober 2017 - 17:08
Marco Swiggers luidt het jaar uit DEURNE - Deurne krijgt dit jaar voor het eerst een eigen oudejaarsconference. Een terugblik op Deurne zelf en alle dorpen er omheen. De titel is: Poeiersuiker. De 45-jarige in Vlierden... 13 oktober 2017 - 13:16